Vad kan föräldrar göra när barn bråkar hela tiden?

Det är normalt för barn att bråka. Ibland kan du styra upp situationen, andra gånger kan du tappa kontrollen. Men vad kan man egentligen göra?
Vad kan föräldrar göra när barn bråkar hela tiden?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2019

När barn bråkar hela tiden är det bra att komma ihåg att det ofta är ett sätt för dem att hävda sin identitet och individualitet. Vanligtvis försöker de också få din uppmärksamhet och testa dina gränser.

Det är normalt att barn bråkar hela tiden, speciellt om de tillbringar mycket tid tillsammans och måste dela inte bara sina leksaker, utan även sina föräldrars uppmärksamhet.

Föräldrar måste sätta gränser och fastställa vid vilken punkt deras barns bråk ska sluta. Varför är det viktigt att sätta gränser? Så att dessa vanor inte fortsätter in i vuxenlivet.

Vanligtvis är bråk mellan syskon som mest intensiva och frekventa mellan fem och sex års ålder. De bråkar och blir arga av många anledningar. Antingen är de svartsjuka eller så är det svårt för dem att dela med sig.

Men när de blir äldre ändras anledningarna till bråken. De brukar fortsätta slåss för att få extra uppmärksamhet från sina föräldrar.

tjurig och bestämd flicka

Vad kan föräldrar göra när barn bråkar hela tiden?

Vad kan du göra för att hindra dina barn från att bråka hela tiden?

Försök inte hitta anledningen

Det är viktigt för dig att observera dig själv lika mycket som du observerar dina barn. Det kan ge dig många ledtrådar om misstag du gör.

Det finns inte något barn som är snällt eller elakt hela tiden. Ibland börjar ett barn slåss. I andra fall startar det andra barnet bråket.

Fastna inte i att utreda anlednhingen till striden eller vem det var som började den. Då ger du dig inte in i diskussionen.

Skilj dem åt när de går över gränsen

När de börjar skrika, slå på varandra eller förolämpa varandra måste du gå in och bryta. Berätta för dem att de måste komma överens om att inte slåss. Att ni har gränser i er familj om vad man får göra mot varandra och att de måste respektera dessa gränser även när de är arga.

Du vill inte veta vad som hände, och du kommer att skilja dem åt en liten stund. Varför? För att de har visat att de inte vet hur de ska uppföra sig tillsammans.

Hur länge de borde vara ifrån varandra beror på dina barns åldrar. Med yngre barn räcker det med 5 minuter. När tiden har gått, låt dem leka tillsammans igen. Det ger dem möjlighet att visa att de kan vara tillsammans och bete sig bra.

barn bråkar hela tiden

När dina barn slåss, borde du straffa dem?

När du observerar dina barns beteenden och deras motiv kommer du inse att de egentligen bara söker efter din uppmärksamhet. Även om det är fel sätt att få den på vill de att du ska sluta med det du håller på med och ge dem extra uppmärksamhet.

I de här fallen är det bästa du kan göra att få stopp på beteendet genom positiv förstärkning. Det innebär att du ser och uppmuntrar deras goda beteende, inte med materiella saker, utan med din uppmärksamhet som mamma eller pappa.

Du måste lära dig att förstärka dina barns positiva beteende – till exempel när de inte bråkar utan kommer väl överens. Du borde vara med dem och belöna dem varje gång de leker fint ihop, delar med sig av sina saker och uppför sig fint.

Det är mycket viktigt för dina barn att ha ett bra förhållande med varandra för att främja en lugn och harmonisk familjemiljö. Det bästa du kan göra är att uppmuntra frid på det mest bekräftande och kärleksfulla sättet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.