Hur man kan förbättra talfel hos barn

När barn börjar utveckla tal kan de ibland ha svårt att uttala vissa ljud. Idag berättar vi hur du kan förbättra talfel.
Hur man kan förbättra talfel hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Mellan två och sex års ålder inträffar en explosion i ett barns ordförråd. Och i vissa fall kan det innebära vissa svårigheter när det gäller talet. Därför vill vi erbjuda några råd om hur man kan förbättra talfel.

När barn börjar utveckla sitt språk bör vi så mycket som möjligt följa dem i deras utveckling och underlätta kommunikation. På så sätt kan vi förhindra eller åtminstone minimera den här typen av problem. Med det i åtanke, kommer följande artikel att berätta vad du bör göra – och vad du inte bör göra – när det gäller att förbättra talfel.

Hur kan jag förbättra talfel?

När barn påbörjar processen med att förvärva ett språk kan olika svårigheter uppstå hos vissa barn. Till exempel kan de komma av sig, börja stamma, ha svårt att uttala vissa stavelser osv. Och alla dessa problem hindrar dem från att tala lätt och flytande. Många föräldrar är osäkra på hur de bör reagera i dessa fall, och det är därför vi vill ta upp några bra sätt att bemöta det på.

Det är viktigt att vara konsekvent och använda sig av följande förslag över en längre tid, både hemma och i skolan. Gradvis kommer barnet att ändra sitt språk beroende på vad han eller hon ser och hör i sin miljö. Och eftersom lärare tillbringar mycket tid med våra barn är det viktigt att föräldrar och lärare arbetar enligt samma metoder och mot samma mål.

förbättra talfel: pappa och barn

Tips för att förbättra talfel hos barn

  • Låt barn uttrycka sig utan att avbryta dem.
  • Var uppmärksamvad barnet säger, istället för att fokusera bara på hur de säger det.
  • Oroa dig inte för hur barnet pratar. När barn märker att deras föräldrar är oroliga, känner de omedelbart att något är fel.
  • Håll ögonkontakt när barnet pratar med dig.
  • Försök inte gissa dig till vad barnet säger genom att avsluta dess meningar i hans eller hennes ställe. Låt dem istället uttrycka sig med sina egna ord.
  • När barnet är färdigt, svara långsamt och tydligt. Använd några av samma termer som de använt för att förklara sin idé.
  • Om du gör något som kräver koncentration och inte kan titta på ditt barn, säg det. Berätta för honom eller henne att även om du inte kan titta upp just nu, så lyssnar du och är uppmärksam.

Vad man inte ska göra för att förbättra talfel hos barn

Det finns många saker du kan göra för att minimera talfel hos barn. Men nu ska vi ta en titt på några saker som du bör försöka undvika att göra.

Avsluta inte deras meningar åt dem

Försök aldrig gissa vad barnet kommer att säga eller avsluta deras meningar åt dem. Om du gör det kommer du bara att avskräcka dem från att prata med dig och försöka uttrycka sig själva.

Avbryt dem inte när de pratar

Var noga med att vänta på din tur och låta barnet avsluta det han eller hon har att säga. På det sättet är du helt säker på att det är din tur att prata när de är klara med att säga vad de har att säga. Det är viktigt att arbeta med detta och vara ett gott föredöme för dina barn. Barn har mindre självkontroll än vuxna och behöver lära sig att ha tålamod och visa respekt när andra talar.

Undvik att rätta dem hela tiden

Se till att inte kritisera hur ditt barn talar eller hur han eller hon uttalar vissa ord eller ljud. Om du gör det kommer de bara att bli mer självmedvetna om sina egna svårigheter och kan börja staka sig när de ska försöka uttala de ord och ljud som är svåra för dem.

förbättra talfel: mamma och barn

Stressa inte ditt barn när han eller hon uttrycker sig

Många gånger, utan att ens lägga märke till det, skickar vi ut signaler till vårt barn att vi är otåliga och vill att de ska prata färdigt. Vi kan göra detta utan att använda ord, genom våra ansiktsuttryck och vårt kroppsspråk. Så vi måste vara försiktiga – inte bara med vad vi säger, utan också med våra gester.

Låt bli att hela tiden pressa ditt barn att tala snabbt och tydligt

Alla barn är olika och utvecklas sin egen takt. Därför behöver varje barn tid på sig att organisera sina idéer och uttrycka dem. Om du pressar ditt barn att tala snabbt kommer han eller hon bara att staka sig och fastna i sina ord. Detta leder till att barnet får svårt att få fram det de försöker säga.

Prata inte för snabbt

Om du vill att dina barn ska prata långsamt och noggrant, använd inte själv en snabb takt när du pratar med dem. Som vi nämnt är föräldrar förebilder när det gäller språk och tal. Så barn kommer att försöka efterlikna det sätt som du talar på.

Tvinga inte barn att tala högt inför vänner, släktingar, grannar osv

Om ditt barn har någon form av talfel, tvinga inte honom eller henne att läsa eller tala högt inför andra människor. Om du gör det kommer du bara att accentuera problemet och ditt barn kommer att bli ännu mer självmedveten om sina svårigheter.

Slutliga tankar beträffande talfel

Det här är några av de saker du bör tänka på när det gäller att förbättra talfel hos barn. Men om problemen kvarstår eller om du inte märker någon förbättring, tveka inte att söka hjälp av vården. En talpedagog eller logoped kan göra en grundlig utvärdering och rekommendera en korrekt behandling, om det är något som ditt barn behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.