En naturlig uppfostran: Älska dina barn på rätt sätt

En naturlig uppfostran: Älska dina barn på rätt sätt
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2018

Att älska dina barn på rätt sätt betyder att älska dem med hela ditt hjärta. För evigt. Det är hur mammor älskar sina barn; med musik, känslor och poesi. Föräldrars djupa kärlek för sina barn är något barnen bär med sig för resten av deras liv. Och den här kärleken är vad som präglar familjen.

Vi är ganska säkra på att du, innan du fick din modersinstinkt, inte kunde föreställa dig att du var kapabel att känna en kärlek som är så ren, så fullkomlig och så stark. Ibland fyller den dig med rädsla och oändlig oro.

Gör jag på rätt sätt? Behöver mitt barn någonting som jag inte är medveten om? Har han ont någonstans? Gråter han av en anledning som jag inte kan förstå?

Rädslor är en naturlig del av att uppfostra ditt barn. De tvingar oss att göra vårt bästa varje dag. De driver oss att verkligen lära känna vart och ett av våra barn eftersom, som vi vet, alla barn är olika.

Ditt barn är unikt och perfekt på sitt eget sätt. Allt med barnet är det enda i sitt slag – ända ner till sättet på vilket det andas.

Och på samma sätt kommer du utan tvekan att upptäcka en ny och unik slags kärlek. En kärlek som överträffar allt du någonsin känt fram tills nu.

Det är något djupare, mer organiskt och lugnande – ditt barn gör ett permanent avtryck på din själ och påminner dig om att tid och avstånd inte spelar någon roll. 

Den lilla varelsen kommer alltid att vara en bild av perfektion i dina ögon. Även när han blivit vuxen och, klädd i kostym, oberoende letar sig fram efter sin egen väg i livet… kommer han alltid att vara ditt lilla perfekta barn.

I dagens artikel ska vi prata om den underbara konsten att älska på rätt sätt.

Att älska dina barn på rätt sätt är att skapa ett hälsosamt och bestående band till dem

En naturlig uppfostran: att älska på rätt sätt

Upp till för inte särskilt länge sedan värderades en sorts systematisk metod för att uppfostra barn högt av många; en daglig rutin som fokuserade på att se till att barnet åt vid en viss tid, somnade utan problem och växte upp på rätt sätt.

Enligt denna filosofi bör ett barn nå varje utvecklingsfas vid en specifik tidpunkt och i en viss ordning: börja prata, krypa, pottränas och utveckla sin finmotorik, osv.

 • En naturlig uppfostran fokuserar däremot inte på den här typen av målsättningar. Målet för en naturlig uppfostran är istället att etablera ett starkt känslomässigt band med ditt barn, en hälsosam och betydelsefull förbindelse byggd på kärlek och närhet.  
 • Med detta band som grund ger vi våra barn chansen att utvecklas i sin egen, personliga takt. Vi anstränger oss för att inte stressa våra barn eller förvänta oss att de tar steg som de inte är redo för.
 • Att älska dina barn på rätt sätt betyder i det här fallet att nära dem med kärlek, som om deras liv berodde på det – för det gör det! En mammas närhet är fundamental för barnets välmående. Men också en pappas närvaro är viktig för att skapa detta band.

Att älska dina barn på rätt sätt betyder att lära känna dem och att förstå deras behov

Älska dina barn på rätt sätt

Idag har vi större tillgång till information än någonsin tidigare. Trots det finns det många föräldrar som förväntar sig att deras barn ska utvecklas till exakt det barn de tänkt sig.

 • En uppfostran som baseras på strikt lydnad, enligt något förutbestämt manus där barnets behov inte tagits hänsyn till, är ett gravt misstag.  
 • Vi bör uppfostra våra barn med respekt och följa dem varje dag för att förstå dem och lära oss deras specifika behov.
 • Att älska ditt barn rätt börjar redan de första veckorna i barnets liv. Även när barnet är nyfött kan vi börja skönja deras personlighet. Vi kan upptäcka om vårt barn är krävande, lättsamt, nervöst och vill bli hållen hela tiden, eller är nöjd att bli lagd i sin barnsäng.

Efterhand ger våra barn oss fler ledtrådar, mer gester och uppträdanden som hjälper oss att förstå dem på en djupare nivå. Tiden kommer då vi måste hjälpa dem att tygla sina känslor, när vi behöver ha förståelse för deras frustrationer och lugna ner deras ilskna utspel.

Allt detta är del av att älska dina barn på rätt sätt. Det betyder inte att straffa dem, skrika åt dem eller uppfostra dem baserat på rädsla eller bestraffning.   

Att älska på rätt sätt är att plantera värdefulla minnen i ditt barns hjärta och sinne

Att knyta familjeband

En lycklig barndom är det förberedande arbetet för mognad; det erbjuder de psykologiska resurserna för att finna tillfredsställelse, belåtenhet och möjlighet att uppnå sina mål.  

Det handlar om att ge barnet närhet och ta hand om dem genom förståelse och aktivt lyssnande.

Det betyder att erbjuda våra söner och döttrar säkerhet och självförtroende och få dem att känna sig värdefulla. Att älska våra barn på rätt sätt betyder att uppfostra dem med en hälsosam självkänsla.

På samma gång måste vi vara säkra på att inte förbise en annan väldigt viktig aspekt: vi behöver fylla deras barndom med lyckliga minnen. För att göra det måste vi vara på det klara med att våra småttingar behöver vår tid

Vår aktiva närvaro och involvering i deras dagliga aktiviteter skapar meningsfulla och oförglömliga ögonblick, samt positiva känslor som sätter spår i deras hjärtan. Och i våra.

Så ge ditt barn tid och engagemang. Älska dem på rätt sätt för dem. Ge dem det liv de är värda och ge dem chansen de förtjänar till en lycklig och tillfredsställande framtid.

Bilder med tillstånd av Pascal Campion


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
 • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.