8 skäl till att barn under 12 år inte ska använda smartphones

8 skäl till att barn under 12 år inte ska använda smartphones
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2018

Det går inte att förneka att barn börjar använda smartphones i yngre åldrar än någonsin tidigare, och allt oftare. Men det finns några mycket bra skäl till varför det inte är bra för dem.

Det största orosmolnet brukade vara att barn spenderade för mycket tid framför TV:n, men nu sitter de istället fastlimmande vid sina mobiltelefoner så pass att de till och med sover med dem.

Vissa experter i området säger att användandet av smartphones kan vara skadligt för barnens hälsa.

Idag ska vi förklara 8 skäl till att barn under 12 inte ska använda smartphones.

Anledningar till att barn inte bör använda smartphones

Det finns starka skäl till att ett barn inte bör använda teknik före 2 års ålder. Trots detta är dagens barn praktiskt taget födda med elektroniska apparater i händerna. Det är viktigt att undvika överdriven användning och veta hur det kan påverka dem om deras användning inte regleras från första början.

1. Hjärnans utveckling

När hjärnan utsätts för en överdriven teknikanvändning kan tillväxten snabbas upp, särskilt hos små barn mellan 0 och 2 år. Det kan leda till olika problem som ADHD, kognitiva förseningar, inlärningsproblem, ökad impulsivitet och brist på självkontroll.

Barn använder teknik

2. Överdriven strålning

Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar smartphones som en risk för barn, och även för vuxna, eftersom de sänder ut väldigt mycket strålning. Barn är känsligare för det, något som ökar risken för cancer.

3. Psykiska sjukdomar

Flera studier har visat att en överdriven teknikanvändning ökar depression och ångest bland barn samt kontaktstörningar, ADHD, bipolär sjukdom, psykos och andra beteendeproblem.

Mobiltelefoner är också kopplade till saker som sociala medier, där barn är benägna att antingen mobba eller själva bli mobbade.

4. Aggressivt beteende

Med ny teknik är barn mer benägna att se våldsamt och aggressivt innehåll, vilket kan förändra deras beteende. 

Vi måste komma ihåg att barn efterliknar allt de ser, vilket gör det ännu farligare att visa någon typ av innehåll utan att först kontrollera det. Därför måste föräldrar vara mycket uppmärksamma på vad deras barn gör.

5. Sömnstörningar

Experter indikerar att när föräldrar inte reglerar sina barns användning av teknik i sovrummet har de svårare att somna på grund av att de använder sin telefon på natten. Sömnbristen och störningarna i sömnmönstret påverkar i hög grad deras akademiska prestanda och hälsa överlag.

6. ADHD

Den överdrivna teknikanvändningen kan också leda till brist på uppmärksamhet hos barn, samt minska interaktionen med andra barn eller vuxna.

Det kan också minska barnens kapacitet för koncentration och minne eftersom hastigheten med vilken barn får tag i innehåll genom smartphones påverkar just dessa områden.

7. Barnfetma

Frekvent bruk av teknik innebär ofta en stillasittande livsstil, och det är ett problem som blir större och större. Bristen på aktivitet gör att barn börjar lida av fetma tidigt, och det orsakar i sin tur sjukdomar som diabetes eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Den konstanta överexponeringen av teknik gör barn sårbara.

8. Beroende

Vissa studier har dragit slutsatsen att 1 av 11 barn mellan 8 och 18 år är beroende av ny teknik – en mycket alarmerande bild som kan öka i takt med att åren går.

Varje gång barn använder en elektronisk enhet blir de mer separerade från sina föräldrar, familj och vänner.

ungdom använder mobil

När kan barn och unga börja använda smartphones?

Japanese Association of Pediatrics började en kampanj för att förbjuda smartphones bland barn och föreslog att föräldrarna borde kontrollera barnens aktivitet och ge dem fler fritidsaktiviteter att göra. 

American Academy of Pediatrics och Canadian Society of Pediatrics fann att barn mellan 0 och 2 år inte bör använda teknik, medan barn från 3 till 5 år bör använda det högst 1 timme om dagen. Slutligen bör tekniken inte användas i mer än högst 2 timmar om dagen för de mellan 6 och 18 år.

Vi måste göra oss medvetna om skadan som ny teknik kan ha på barn och ungdomar.

Det är svårt att inte använda nya enheter, för vi är numera födda med dem. Men försök undvika att ditt barn använder dem överdrivet mycket eftersom det kan orsaka stor skada.

Det är viktigt att tekniken inte kommer i vägen för tiden som bör spenderas med familj eller att läsa en bok.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.