Barnmisshandel: Vad är det och vad är dess effekter?

När vi pratar om barnmisshandel, tänker många på fysiskt våld. Barnmisshandel avser dock också andra viktiga aspekter.
Barnmisshandel: Vad är det och vad är dess effekter?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2018

Barnmisshandel är en sorglig realitet i vårt samhälle idag. Alltför ofta använder sig föräldrar och andra vårdnadsgivare av våld som disciplinär metod. Vissa använder till och med det för att ventilera sina egna frustrationer.

Oavsett motivet bakom misshandeln är det viktigt att vi informerar oss om frågan. Och om du upptäcker att du själv ligger i riskzonen för att misshandla ditt eget barn, är det dags att genast ta itu med detta skadliga beteende.

En bra barndom byggs inte enbart upp av att ha ett hem, mat på bordet och en bra utbildning. Naturligtvis är det viktigt att dessa behov uppfylls varje dag.

Men dessa faktorer skapar inte en lycklig eller hälsosam uppväxt om barnet blir misshandlat. Ett barn behöver mycket mer än så för att växa och vara lycklig.

Förutom att förse ditt barn med mat, skydd och utbildning, är det också viktigt att du bryr dig om dess emotionella utveckling. I följande artikel hittar du allt du behöver veta om barnmisshandel.

Vi tar upp de olika typerna av barnmisshandel som finns, och de vanligaste orsakerna till dem.

Vi kommer också att titta på effekterna av barnmisshandel under spädbarnstiden och hur man undviker det.

Typer av barnmisshandel

Barnmisshandel kan ta sig många olika former och orsakar därför olika typer av skador.

När det gäller klassificeringen av olika typer av misshandel, är varje situation unik och beror på olika omständigheter.

Det är värt att nämna att barnmisshandel är en komplex verklighet som involverar många olika faktorer. Barnmisshandel är dock aldrig motiverat under några som helst omständigheter.

Fysisk barnmisshandel

Detta är den mest kända typen av barnmisshandel. Det syftar till alla typer av fysisk skada som medvetet utförs mot en annan person. Det kan innefatta slag, sparkar och andra typer av allvarligare tortyr.

När fysisk barnmisshandel sker inom familjen kommer det vanligtvis från en eller båda föräldrarna. Allmänt sett är fysisk misshandel kopplad till alkoholism, narkotikamissbruk, ekonomiska problem, neuroser och andra problem.

Ledsen flicka

Psykologisk misshandel

Denna typ av barnmisshandel kan ses i vitt skilda miljöer. Med tanke på dess natur är aggressorn vanligtvis någon som är nära barnet. Det kan vara en förälder, mor- eller farförälder, lärare etc.

Psykologisk misshandel visar sig vanligtvis i form av hot, att man gör barnet till åtlöje, konstant kritik av barnets brister, nedsättande språkbruk, och även skrämseltaktiker, manipulation och utpressning.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp av barn har många av de ovan nämnda egenskaperna när man tittar på fysisk och psykisk misshandel. Emellertid är arten av sexuella övergrepp och effekterna av denna typ av misshandel på barnet mycket allvarligare.

Denna typ av misshandel kommer vanligtvis från någon i barnets förtroendekrets – vare sig det är en familjemedlem, en släkting eller en annan betrodd person.

Sexuella övergrepp har en skadlig inverkan på barnets psyko-emotionella utveckling. Denna typ av utnyttjande lämnar effekter på kort, medellång och lång sikt.

Enligt ett antal studier omfattar effekterna av sexuella övergrepp depression, självmord, narkotikamissbruk, olika psykiska störningar etc.

Brist på omvårdnad eller vanvård

Denna typ av misshandel sker när en förälder eller vårdnadshavare undanhåller eller inte kan tillgodose något som barnet behöver. Det innefattar försumlighet inom ett visst område, såsom mat, hygien, sjukvård, säkerhet etc. Och det kan också innebära att föräldern totalt överger barnet.

Övergivande kan ske på olika sätt. Antingen genom att en förälder eller vårdnadshavare lämnar hemmet, eller genom att han eller hon lämnar barnet ensam någon annanstans för att ta hand om sig själv.

Övergivande har negativa effekter på barnets psykologiska utveckling. Detta är utöver den direkta skada som redan orsakats av vårdslösheten (undernäring, brist på läkarvård eller utbildning, förebyggbara olyckor osv.).

Övergivande och oaktsamhet utsätter barn för miljöer som är giftiga och skadliga för deras utveckling.

Barnmisshandel är inte kategorisk

Det är viktigt att påpeka att ovan nämnda kategorier inte är exklusiva. Med andra ord kan ett barn utsättas för mer än en typ av misshandel samtidigt.

Misshandlande individer utsätter ofta sina offer för mer än en typ av misshandel.

Bråkande föräldrar

Effekter av barnmisshandel

Effekterna av barnmisshandel är djupt skadliga. Barnmisshandel är som tidigare nämnt skadligt och helt obefogat.

Under barndomen har interpersonella relationer en avgörande inverkan på barnets utveckling och välbefinnande. Med detta i åtanke är friska och positiva relationer absolut grundläggande under barndomen.

Attachment Parenting

Vi rekommenderar att du använder positiva barnuppfostringsmetoder och använder de tekniker som beskrivs i bland annat Attachment Parenting.

Inkorporera dessa metoder istället för att tillgripa straff, våld och andra typer av misshandel.

Attachment Parenting kombinerar ett empiriskt fokus med en human tillämpning. Det tar hänsyn till vår evolutionära biologi, psykologi och psykoanalys. Därför ger Attachment Parenting en mycket komplett modell som kan hjälpa dig.

Teorin förklarar hur den emotionella anknytningen mellan föräldrar och andra primära vårdnadshavare och spädbarn formas. Den förklarar hur denna anknytning tillåter barnet att initiera insamlandet av information om beteendemönster.

Med andra ord tillåter externa stimulanser ditt barn att skapa modeller som gör det möjligt för det att klara sig i sin omgivning och världen det lever i.

Barnmisshandel förvrider ett barns uppfattning och hanteringsförmåga. Barnmisshandel är därför en allvarlig fråga som har stora negativa effekter på barnets psykologiska utveckling.

Barnmisshandel gör det mycket svårt för offren att skapa och upprätthålla hälsosamma relationer med andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.