Vad kommer mitt barn att få för blodgrupp?

Vad kommer mitt barn att få för blodgrupp?
Francisco María García

Skriven och verifierad av juristen Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 05 november, 2022

Många människor tror att barnets blodgrupp kommer att bli densamma som deras föräldrar. Andra tror att det är en kombination av båda.

Till exempel, om modern är O- och fadern A+ tror de att barnet kommer att bli O+ eller A-.

Sanningen är den att blodgrupperna är lite mer komplexa än så. Det är helt normalt för en bebis att inte ha samma blodgrupp som någon av föräldrarna. Genetikens lagar opererar inte mekaniskt.

Olika variabler spelar in när det gäller överföringen av blodgrupp och Rh. Dessa variabler måste studeras för att mer exakt kunna avgöra vad bebisens blodgrupp kommer att bli.

Generella aspekter

Blodgruppen beror på genetiska faktorer som är ärftliga. Drag från båda föräldrarna kommer att inverka när det gäller formandet av bebisens blodgrupp.

Det finns dominanta och recessiva gener. Dominanta gener är de som väger tyngre. De har en större chans att manifestera sig.

När det gäller blodgrupperna är “A” och “B” dominanta gener. “O” är känd som en recessiv gen.

Varje blodgrupp har olika karaktärsdrag. De röda blodkropparna och plasman är olika. Detta ger upphov till fyra blodgrupper: A, B, O och AB.

Blodgrupp

Varje människa har dominanta och recessiva gener. Vad det gäller blodgrupper är följande kombinationer möjliga:

  • Någon inom grupp AB har en A gen och en B gen.
  • En person inom grupp A kan antingen vara AA eller AO. Den dominanta A genen har övertaget.
  • Om en person har grupp B kan denne antingen vara BB eller BO. Den dominanta B genen har övertaget.
  • Människor med O genen har två O gener.
Vilken blodgrupp har bebisen?

Kombinationen av föräldrars dominanta och recessiva gener kommer att avgöra barnets blodgrupp. Det finns 16 möjliga kombinationer. De är som följer:

OM FADERN HAR GRUPP O:

* Om modern har grupp A, kommer barnet att ha grupp A eller O

* Om modern har grupp B, kommer barnet att ha grupp B eller O

* Om modern har grupp AB, kommer barnet att ha grupp A eller B

* Om modern har grupp O, kommer barnet att ha grupp O

OM FADERN HAR GRUPP A:

* Om modern har grupp A, kommer barnet att ha grupp A eller O

* När modern har grupp B, kommer barnet att ha grupp O, A, B eller AB

* Om modern har grupp AB, kommer barnet att ha grupp A, B eller AB

* När modern har grupp O, kommer barnet att ha grupp A eller O

OM FADERN HAR GRUPP B:

* När modern har grupp A, kommer barnet att ha grupp O, A, B eller AB

* Om modern har grupp B, kommer barnet att ha grupp B eller O

* När modern har grupp AB, kommer barnet att ha grupp A, B eller AB

* Om modern har grupp O, kommer barnet att ha grupp B eller O

NÄR FADERN HAR GRUPP AB:

* Om modern har grupp A, kommer barnet att ha grupp A, B eller AB

* När modern har grupp B, kommer barnet att ha grupp A, B eller AB

* Om modern har grupp AB, kommer barnet att ha grupp A, B eller AB

* När modern har grupp O, kommer barnet att ha grupp A eller B

Syskon kan ha olika blodgrupper.

Mamma med bebis

Rh-faktorn

Blod innehåller ibland en antigen och ibland inte. Om det innehåller en antigen är man Rh positiv. Om det inte har en antigen är man Rh negativ.

Liksom blodgrupperna, bestäms Rh av ärvda generPositiv Rh är dominant medan negativ Rh är recessiv.

Det finns 9 möjligheter till Rh-arv. De är som följer:

OM MODERN HAR Rh-:

* Om fadern har Rh-, kommer barnet att ha Rh-

* När fadern har Rh+ (++), kommer barnet att ha Rh+

* Om fadern har Rh+ (+-), kommer barnet att ha Rh+ eller Rh-

NÄR MODERN HAR Rh+ (++):

* Om fadern har Rh-, kommer barnet att ha Rh+ eller Rh-

* När fadern har Rh+ (++), kommer barnet att ha Rh+

* Om fadern har Rh+ (+-), kommer barnet att ha Rh+ eller Rh-

NÄR MODERN HAR Rh+ (+-):

* Om fadern har Rh-, kommer barnet att ha Rh+ eller Rh-

* När fadern har Rh+ (++), kommer barnet att ha Rh+

* Om fadern har Rh+ (+-), kommer barnet att ha Rh+ eller Rh-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.