Konsekvenser av brist på omsorg under barndomen

Brist på omsorg från föräldrarna kan få negativa följder i både barndomen och vuxenlivet. Här berättar vi vilka dessa följder kan bli.
Konsekvenser av brist på omsorg under barndomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2019

Alla barn måste få kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Men alla barn behandlas inte med den kärlek de behöver. I denna artikel kommer vi att ta upp konsekvenserna av brist på omsorg under barndomen.

Föräldrar blir allt mer upptagna och har oändliga bekymmer i sina egna liv. Det är emellertid viktigt att de tar sig tid till att ge sina barn den kärlek och omsorg de behöver.

Det finns en koppling mellan kärlek i barndomen och framtida hälsa och lycka i vuxen ålder. I den meningen är det viktigt att vuxna skapar en kärleksfull miljö för sina barn och att de får dem att känna att de är där för att hjälpa och stötta dem.

Att tillbringa tid med nära och kära är en utmärkt möjlighet att uttrycka känslor och skapa en positiv familjär atmosfär.

Vilka konsekvenser får brist på omsorg under barndomen?

Vi förklarar nu några av de konsekvenser som brist på omsorg under barndomen får. Var uppmärksam och försök att uppfylla detta viktiga behov hos dina barn.

1. Svårigheter att identifiera känslor

Den första konsekvensen av brist på omsorg under barndomen är att barnen får det svårt att identifiera sina känslor. Brist på uppmärksamhet gör att föräldrarna inte lär sina barn hur man ska hantera känslor på ett sunt sätt.

Detta medför att många barn inte kan känna igen sina egna styrkor och svagheter. Det kan till och med gå så långt att de känner sig tomma inombords.

Pojke gör tummen ner

Det måste beaktas att barn lär sig att tolka känslor huvudsakligen genom ord och handlingar. Om de inte får den nödvändiga tillgivenheten och omsorgen betyder det att de inte kommer att kunna känna igen och identifiera de känslor de upplever.

2. Brister i färdigheter

Barn som har föräldrar som inte är involverade gör i allmänhet dåligt ifrån sig under nästan alla delar av livet. Dessa barn tenderar att visa brister i kognition, anknytning, emotionella färdigheter och sociala färdigheter.

På grund av bristen på emotionell tillgivenhet och kärlek från sina vårdnadshavare kan dessa små barn ha svårt att knyta an till andra senare i livet.

Den totala avsaknaden av gränser i hemmet gör det svårt att lära sig lämpliga beteenden i skolan och andra sociala situationer. Följaktligen gör detta det mer sannolikt för dem att utveckla beteendeproblem i framtiden.

En av de viktigaste sakerna som föräldrar måste göra är att ta sig tid och ge sina barn den kärlek de behöver.

3. Brist på omsorg kan leda till brist på självkänsla

Brist på omsorg i barndomen gör att deras förhållande till sig själva är det svåraste förhållandet de kommer att ha i framtiden. Ibland kan de också känna sig som sina egna värsta fiender och vara sina egna hårdaste kritiker.

Dessa problem med självkänslan kan få livet att vara en ständig kamp mellan vad de känner för sig själva och vad de vill känna. Detta leder till att dessa barn dömer sig själva hårdare än de dömer andra. De håller sig själva till en högre standard som tenderar att vara perfektionistisk.

Men att lära sig att älska sig själv är en lång resa. I dessa fall är det nödvändigt att betona att barnen är viktiga och att de har möjlighet att göra skillnad och påverka sina liv. Målet är att förändra hur de ser sig själva och hur de projicerar det på andra.

Flicka sitter ihopkrupen på gräs

4. De litar inte på andra människor

Slutligen bör du veta att brist på omsorg och kärlek under barndomen gör att barn har problem med att lita på andra människor. I dessa situationer kan de ständigt oroa sig för att de människor de älskar oundvikligen kommer att såra dem.

Om barn inte befinner sig i en stabil och varm miljö kan de ha svårt att lita på andra i framtiden. Naturligtvis gör detta det väldigt svårt för dem i alla slags långsiktiga relationer.

Tillit är verkligen en viktig komponent i en god emotionell anknytning. När människor inte upplever kärlek och trygghet är de mer benägna att utveckla försvarsmekanismer för att undvika att bli skadade.

Sammanfattningsvis, kom ihåg att konsekvenserna av brist på omsorg under barndomen uppstår eftersom föräldrar ibland glömmer att de är de viktigaste personerna för sina barn. De glömmer bort det oersättliga som de måste ge till sina barn, nämligen sin kärlek.

Som mamma måste du se till att dina barn är prioriterade och att de får den kärlek och uppmärksamhet de behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nerín, N. F., Nieto, M. A. P., & Pérez, M. J. de D. (2014). Relación entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes1(2), 149–156. https://doi.org/10.7771/2327-2937.1083
  • Baena, A., Sandoval, M., Urbina, C., Juárez, H., & Villaseñor, S. (2005). Los trastornos del estado de ánimo. Revista Digital Universitaria6(1), 2–14. https://doi.org/10676079

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.