Hur teknik kan hjälpa under coronapandemin

Lär dig hur användbart det är med teknik under coronapandemin, från att erbjuda underhållning till distansutbildning.
Hur teknik kan hjälpa under coronapandemin

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2020

Teknik är en stor del av vardagen för de flesta av oss, men många har länge oroat sig för hur den stora teknikanvändningen kan ha negativa konsekvenser, speciellt för barn. Många forskare har gjort sina röster hörda gällande detta och uppmuntrat till ett minskat skärmbruk – särskilt för barn och ungdomar. Men nu, när världen har tagit en sådan plötslig sväng, börjar människor istället fråga sig hur tekniken kan vara till hjälp medan coronaviruset sprider sig i världen.

Hur teknik hjälper under coronapandemin

Distansarbete och underhållning för barn

Även om det inte är exklusivt för pandemin har antalet människor som jobbar hemifrån ökat markant på senaste tiden, och för att det ska fungera måste man förstås vända sig till teknik.

Barn vid dator

För barn och ungdomar har användningen av spelkonsoler och videospel redan varit en stor del av vardagen för många familjer, men det är möjligt att pandemin har ökat användningen ännu mer.

Distansutbildning

Även om man vanligtvis föredrar att undervisa ansikte mot ansikte för att samtidigt utveckla sociala förmågor är distansundervisning under exceptionella omständigheter, som coronakrisen, ett bra sätt att dra nytta av allt vad tekniken har att erbjuda.

Hålla fast vid rutiner och hålla kontakten med andra

Experter har betonat vikten av att hålla på rutinerna under den här tiden. Det gäller inte bara barn och ungdomar, utan även vuxna. Ett fast schema, som tidigare kanske känts obetydligt, har nu blivit väldigt viktigt. För de som varit vana vid att kunna träffa släktingar och vänner regelbundet har digitala plattformar dessutom blivit ovärderliga för att hålla kontakten.

Är det nödvändigt att förklara för sina barn att den här tiden är ett undantag från regeln?

Även om det är bevisat att det finns negativa konsekvenser av för mycket skärmtid måste vi ta hänsyn till att vi nu är begränsade i vad vi kan göra på ett sätt vi aldrig har varit förut, och det gör oss lätt otåliga och rastlösa, både vuxna och barn. Därför är det viktigt att berätta för dina barn att i och med att det här är en ovanlig situation kommer du att vara något mer tillåtande med deras teknikanvändning tills att pandemin är över.

Det kan vara till hjälp för att få dem att förstå, om än indirekt, att livet så småningom kommer att återgå till det normala.

Teknik under coronapandemin: Äldre man har videosamtal med sitt barnbarn

Så hur kan teknik vara till hjälp under coronapandemin?

Den spanska barnläkarföreningen, liksom andra vetenskapliga organisationer som till exempel Argentinas barnläkarförening, uppmuntrar till att använda teknik under pandemin, men man måste såklart vara resonlig och fortfarande sätta vissa regler.

Dra nytta av tid tillsammans som familj och gör andra saker ihop så mycket det går, men var heller inte för hård mot dig själv om dina barn sitter klistrade vid en skärm mer än vanligt. Det är en svår tid just nu och vi måste alla göra vad som krävs för att klara oss igenom den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Asociación Española de Pediatría   www.aeped.es
  • Sociedad Argentina de Pediatría  www.sap.org.ar

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.