Hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn

I följande artikel berättar vi hur du förklarar den vetenskapliga metoden för barn. Det kan vara användbart att upptäcka dess steg.
Hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 05 april, 2023

Det finns ett engelskt gammalt talesätt som lyder: ”Nyfikenheten dödade katten.” Men det är tack vare att vi är nyfikna varelser som vi har kommit så långt. Den vetenskapliga metoden är egentligen medfödd hos människan, men det är fortfarande viktigt för oss att förstå den. Det är därför vi här vill berätta hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn.

Vår förmåga att observera har fått oss att formulera de mest otroliga teorierna om kosmos och om människor, men vägen som leder oss till dessa teorier måste vara tydligt markerad, annars vet vi inte om resultaten representerar verkligheten eller är frukten av en ren tillfällighet. Det är här som betydelsen av den vetenskapliga metoden kommer in.

Under historiens gång har vetenskapens inriktningar och metoder varierat en hel del. Till exempel skolastik, empirism, rationalism, induktion, såväl som försök inom den sociala sfären. Hur vi förklarar den vetenskapliga metoden och hur vi fokuserar och tillämpar den kommer senare att påverka utredarens tolkning av resultaten. Men vad är den vetenskapliga metoden och varför är den så ofta föremål för debatt?

Vad är den vetenskapliga metoden?

Innan du kan förklara den vetenskapliga metoden för barn måste du förstå den själv. Den vetenskapliga metoden hänvisar till en uppsättning steg och procedurer som forskare använder för att ge ett rimligt svar på de processer vi observerar. Det gäller både för naturfenomen och, om än i lägre grad, för sociala koncept och låter oss formulera lagar som hjälper oss att förstå dessa verkligheter.

I antikens Grekland och Mesopotamien var debattforum vanliga. Där utbytte tänkarna sina synpunkter och de slutsatser de drog efter mödosamma utredningsförfaranden. Därför är det omöjligt att veta var vi helt kan fastslå att den vetenskapliga metoden utvecklades. När allt kommer omkring är det en del av själva vetenskapen och därför en del av människan.

Hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn

Trots de diskrepanser som har funnits bland forskare genom historien, verkar det som om de verkligen är överens om stegen att följa – dock inte nödvändigtvis om deras ordning.

Vissa forskare utgår från premissen att metoden är cyklisk och kan börja när som helst. Men vi kommer att välja den linjära vägen för att förklara den vetenskapliga metoden för barn på ett enkelt sätt .

Hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn

Att förklara den vetenskapliga metoden för barn kan vara roligt och enkelt om vi föreställer oss att vi är de bästa av forskare. Det finns ingen annan utredare som kan jämföras med oss. Och som de gamla spårhundarna vi är, har vi våra knep för att förhindra att något går oss förbi. Men framför allt, det som gör oss mest exceptionella är att vi är väldigt, väldigt noggranna.

Den vetenskapliga metoden börjar när detektiven – vetenskapsmannen – ställer en fråga om något den observerar. Från och med då följer vi alltid samma färdplan och strävar efter att vara öppna för alla möjligheter.

 • Observation: Mikroskop, förstoringsglas och teleskop i handen – beroende på situationen. Vi kommer att analysera ledtrådarna och fakta om händelsen noggrant. Naturligtvis är det också viktigt att alltid ta med penna och papper för att göra anteckningar.
 • Hypotesbildning: En hypotes är en preliminär uppfattning om vad som kan ha inträffat och hur ett fenomen kan ha ägt rum.
 • Experiment: Nu måste vi bevisa om vår hypotes är korrekt eller inte. För att göra det kommer vi att designa ett experiment för att testa det.
 • Organisation och dataanalys: Vi organiserar all data vi har erhållit i vårt experiment i tabeller och grafer som gör tolkningen lättare.
 • Slutsats: När vi kommer till denna punkt kan två saker inträffa. Bekräftade eller motbevisade experimentet den ursprungliga hypotesen? Om svaret är nej måste vi gå tillbaka till punkt 3 och genom logiskt funderande, fast med mer information tillgängligt, skapa ett nytt experiment. Men om svaret är ja …
 • Kommunikation: Nu när vi vet vem den skyldige är, då är det enda vi har kvar att göra att presentera våra resultat i en rapport.
Hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn

Och precis som Sherlock Holmes sa:

“Elementärt, min kära Watson. Inget är mer bedrägligt än ett uppenbart faktum.”

Slutsatser om hur man förklarar den vetenskapliga metoden för barn

För närvarande tillämpar våra barn den vetenskapliga metoden i skolan utan att ens inse det. Naturligtvis sker detta mestadels, men inte uteslutande, i naturvetenskapliga klasser. All liten mängd forskning de måste göra för att ta itu med en uppgift i klassen involverar redan användningen av denna metod. I vissa fall kommer det att vara avsiktligt, men i många andra kommer det att vara medfött.

Tillämpningen av den vetenskapliga metoden i livet främjar rationella och analytiska förmågor. Det kräver också att barn uttrycker sig på ett tydligt och kortfattat sätt, vilket förbättrar deras språkliga förmågor. Att behöva vederlägga en teori hjälper dessutom barn att vara självkritiska när det gäller deras eget arbete och att verbalisera sina slutsatser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barrionuevo Fonseca, C. M. (2019). Guía Didáctica para incentivar el Espíritu Científico en niños de Inicial II del Centro Infantil Jardín de la Fantasía (Bachelor’s thesis, PUCE-Quito). http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/17850
 • Cerón Ortiz, M. D. P., Huérfano Cuevas, A., Rodríguez Gámez, M. J., Amaya Barreto, F. M., & Montero Cerquera, N. (2009). Procesos de observación. https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/1667/Final%20Imprimir.pdf?sequence=1
 • Cogollo J. (27 enero 2019). Pasos del método científico. Recuperado de: www.miprofejorge.com
 • Flores, M. I. N. (2007). Las variables: estructura y función en la hipótesis. Investigación educativa, 11(20), 163-182. https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/download/4785/3857/0
 • NatGeo. (mayo 2018)Filósofos de Grecia: La vida de los amantes de la sabiduría [artículo ne revista]. Recuperado de: www.nationalgeograpphic.com
 • Romo Pedraza A. (última consulta septiembre 2019). El enfoque sociocultural de la teoría de Vygotsky. [artículo en revista nº registro 9.156]. Recuperado de : www.cefire.edu.gva.es
 • Viñán J.A. y Navarrete F. (2018). metodología de la investigación científica como instrumento en la producción y realización de una investigación, [artículo en revista Atlante]. Recuperado de: www.eumed.net

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.