Betydelsen av fysisk kontakt för barn under uppväxten

Fysisk kontakt är viktigt för alla människor, och det gäller särskilt barn. Här tittar vi närmare på vikten av fysisk kontakt för barn under uppväxten. Hur påverkar det deras hälsa, utveckling och välbefinnande både som barn och senare som vuxna?
Betydelsen av fysisk kontakt för barn under uppväxten
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En kram, lite gos, att hålla handen – alla dessa åtgärder stoppar tårar och minskar effekterna av stress. Fysisk kontakt är så viktigt för barn under uppväxten, och det gäller inte minst småbarn, för vilka hudkontakt har ett stort inflytande på deras hälsa och utveckling.

Fysisk kontakt för barn leder till god hälsa och emotionellt välbefinnande

Fysisk kontakt mellan människor utlöser flera fysiologiska mekanismer som bidrar till ett förbättrat humör och allmän hälsa. En kram i tider av stress kan bidra till att minska den kortisolproduktion som stress framkallar.

Vi vet alla att massera barnets tinningar eller vagga barnet i famnen kan hjälpa det att somna. Men vet du varför? Denna kontakt släpper ut serotonin, ett ämne relaterat till humör och sömnreglering.

fysisk kontakt för barn: pappa med två söner

När barn växer upp i en miljö där föräldrarna visar fysisk tillgivenhet är några av fördelarna:

  • bättre sociala och kommunikativa relationer
  • minskad stress och ångest, och en förbättrad hantering av båda dessa tillstånd
  • minskad uppfattning av smärta
  • allmänt förbättrat humör
  • stärkt självkänsla och motivation
  • förbättrad inlärningsprocess

Fysisk interaktion: Näring för barn

Precis som mjölken eller mjölkersättningen ett barn dricker varje dag kan vi säga att fysisk kontakt med nära och kära också är ett viktigt näringsämne för en sund tillväxt. Barn behöver gos, kyssar, kramar, fysisk närhet och skydd lika mycket som de behöver äta och sova.

Fysisk närhet till dina barn, från en ung ålder, gör att de kan utvecklas på en djupare nivå. Det ​​kan även hjälpa till att stärka relationen med dina barn… Även när de når tonåren och vuxenlivet.

Fysisk kontakt är en form av kommunikation mellan föräldrar och barn. Människor uttrycker sig inte bara verbalt, utan också genom fysisk interaktion. Därför är fysisk kontakt med våra barn ett icke-verbalt sätt att föra en dialog, förhandla och uppfostra dem.

“Beröring verkar vara lika viktigt som solljus.”
~ – Diane Ackerman – ~

fysisk kontakt för barn: mamma och döttrar kramas i soffa

Gör fysisk kontakt med dina barn till något naturligt

Det är viktigt att vuxna och föräldrar är medvetna om att fysiska interaktioner med barn måste ske naturligt. Med andra ord, visa tillgivenhet för dina små genom fysisk kontakt. Uppmuntra dem samtidigt att göra detsamma.

Vi kan dock inte tvinga alla barn att uttrycka sig genom fysisk kontakt hela tiden och i alla situationer. Alla barn har sin egen personlighet och integritet. Alla kommer att vilja visa och få tillgivenhet på sitt eget sätt. Inte alla barn (eller vuxna) känner sig bekväma med mycket fysisk tillgivenhet.

Därför är det upp till barnet att sätta gränser för fysisk tillgivenhet. Det är viktigt att göra den fysiska kontakten naturlig och lära barn att fysiska ömhetsbetygelser är osjälviska, något vi ger utan att förvänta oss eller kräva något i gengäld.

Det hjälper ditt barn att förstå och internalisera ett mycket viktigt koncept; att fysisk kontakt alltid måste vara en produkt av förtroende och ömsesidigt samtycke.

Det hjälper också barn att lära sig att skilja mellan positiv fysisk kontakt och en sådan som har dolda motiv och negativa konnotationer.

Det här kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.