Lär ditt barn att säga tack och snälla

Lär ditt barn att säga tack och snälla

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2018

Det är viktigt att lära barn lite hyfs. Att säga tack och snälla reflekterar inte bara våra medborgerliga värden utan också våra känslomässiga anknytningar. Genom dessa ord visar vi uppskattning gentemot andra.

Det är intressant hur det, under de senaste åren, har framkommit en trend av att inte “tvinga” våra barn att göra någonting. Idén är att barn själva ska välja när de ska engagera sig i en särskild aktivitet eller säga vissa ord, som om vi på det sättet garanterar en mer respektfull uppväxt och mognadsprocess.

Men ta inte den här filosofin till det extrema. Som föräldrar får vi inte glömma att vi är de bäst lämpade människorna att uppmuntra våra barn till att interagera på rätt sätt i världen.

Vi måste föregå med gott exempel, visa på strategier och förmågor så att våra barn kan knyta an till folk runtomkring sig i rätt tid. Det finns en tid för varje lärdom och vi måste vara kapabla att se det i våra barn.

Att lära våra barn att säga tack och snälla är inte att “tvinga” dem att göra något. Vi trycker inte på dem något. Vi hjälper dem att upptäcka kraften i att bete sig hyfsat. Det är gester som signalerar erkännande och uppskattning av andra och det måste vi lära dem så fort som möjligt.

Att säga tack: kraften av ett ord som borde läras tidigt i livet

Mellan 3 och 6 år går barnet igenom den första “uppvakningsfasen” i sin sociala och emotionella utveckling. Det är en tid i utvecklingen där språket tar form, i enlighet med deras erfarenheter av relationer.

Barn lär sig från allt de ser, absorberar beteenden och reaktioner från sina föräldrar. Till och med ickeverbal kommunikation (gester, rörelser och uttryck) stärks.

Det är ett litet steg i den sociala utvecklingsprocessen. När ett barn väl börjar identifiera de runtomkring som jämställda når det en emotionell mognad som både är mer utvecklad och mer komplex.

Vad menar vi med allt detta? Som föräldrar borde vi alltid försöka vara den bästa förebilden för våra barns beteende. Ett simpelt “tack” kan ha oanad kraft, något vi har en tendens att underskatta.

ett enkelt tack- flicka och björn

Hyfs visar att vi inte kan få allt vi vill

Det finns vissa barn som agerar som tyranner. De tar allt de får för givet, och tror att de har rätt att agera och reagera hursomhelst.

  • Vi kan självfallet skylla på föräldrarna för den här sortens beteende. Vi måste dock också förstå att det finns barn som är svårare än andra. Att hantera den här svårigheten är en utmaning men också ett ansvar.
  • Ett barns sociala, medborgerliga och emotionella utbildning börjar väldigt tidigt. Långt innan ett barn börjar prata kan det förstå mycket mer än vi tror.
  • Vi måste arbeta med frustration. Barn kan inte – och borde inte – alltid få vad de vill. Och när de får det måste vi lära dem så tidigt som möjligt att säga “tack”.

Positiva ord visar uppskattning för andra

När ett barn som är tre eller fyra går in i en affär och säger “god morgon” och “snälla” kommer de alltid att bemötas med uppmärksamhet och leenden. Det är ett positivt beteende som låter barnet knyta an till andra från tidig ålder.

  • Det är troligt i den här åldern att barnet inte förstår hur viktiga de här uttrycken är. Men det kommer förstå att genom att säga dem hjälper det barnet att erhålla respekt, beundran och värdesättning.
  • Att säga “tack” är ett sätt att visa uppskattning för saker som andra gör för oss. Vanor som dessa hjälper till att lägga grunden för äkta empati, som är en nyckelaspekt i barnets emotionella och sociala utveckling.
kraften av tack och snälla

Gott beteende smittar av sig

Att lära ett barn att säga tack och snälla är inte svårt, och det för med sig stora belöningar. Om dina barn har fått rätt på de här beteendena när de börjar skolan kommer de förmodligen att föra det vidare till sina klasskamrater. Det är en positiv modell av medborgerlig delaktighet som bygger sociala relationer.

  • Ännu en gång måste vi komma ihåg att ord är extremt viktiga för människor. Ett “jag älskar dig” eller “du är viktig för mig” eller ett enkelt “tack” är inte bara ord när allt kommer omkring. De är uttryck som ger upphov till känslor. De är ett sätt att dela med sig av och visa de känslor vi har inom oss för den som står framför oss.
  • Att göra dessa ord till våra egna och göra dem normala för ditt barn innebär att det blir mer empatiskt och moget i sina nära relationer. Det kommer inte bara att säga tack, utan kommer också förvänta sig att bli tackad.
tack mamma

När ditt barn gör något för någon kommer det förvänta sig att bli uppskattat och respekterat. Det kommer vilja att andra behandlar det på samma goda sätt som det behandlar folk runtomkring dem. Allt detta kommer det ha lärt sig av oss. Och allt detta kommer vara viktigt i deras vardag.

Så kommer du att lära dina barn vikten av dessa ord?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.