10 intressanta fakta om vänsterhänta barn

10 intressanta fakta om vänsterhänta barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I ett samhälle där de flesta saker i våra liv är utformade för högerhänta, är det nödvändigt som föräldrar till vänsterhänta barn att hjälpa dem så mycket som möjligt.

Om ditt lilla barn är vänsterhänt, måste du lägga lite extra uppmärksamhet på dess lärande och utveckling. Både i skolan och på fritidsaktiviteter är det mycket vanligt att se att höger sida uppmuntras mer än vänster sida. Här måste du gå in och vara en förespråkare för ditt vänsterhänta barn.

Det är viktigt att ta hänsyn till detta för att hjälpa din lilla att utveckla sin dominerande sida så bra som möjligt. Du måste också ha tålamod medan barnet lär sig att skriva och bemästra andra aktiviteter som är utformade för högerhänta.

Det är i och för sig länge sedan som skolorna tvingade vänsterhänta barn att skriva med sina högra händer.

Faktum är att du idag ofta kan höra fraser som: “Är du vänsterhänt? Wow! Det är bra!” För att inte tala om den otaliga listan över konstnärer och professionella idrottare som är kända för att de är vänsterhänta.

Vad säger forskare om vänsterhänta barn?

När vi grävde djupare i frågan så upptäckte vi att forskare ännu inte har fastställt de sanna orsakerna till varför våra små barn blir vänsterhänta istället för högerhänta.

Många tror att det är en följd av nervsystemets evolutionära process. Andra säger att det beror på ärftliga faktorer, såsom för höga testosteronnivåer och stress under födseln.

Vad de kan komma överens om är att vänsterhänthet är en neurologisk fråga: det är en funktion som har sitt ursprung i hjärnan. Hjärnan kommer att bestämma våra barns tendens att använda en sida av kroppen.

Vad du bör veta om vänsterhänta barn

I våra hjärnor har vi två hemisfärer: den högra, som styr rörelserna på vänster sida av våra kroppar och den vänstra, som ansvarar för rörelserna på höger sida.

Hos vänsterhänta är den dominerande hemisfären den högra. Det här gör det lättare för dessa barn att hantera den vänstra sidan av sina kroppar, vilket gör att de skiljer sig från högerhänta.

Flicka ligger på gräs och håller upp händerna

10 kuriositeter om vänsterhänta barn

Alla har vi väl åtminstone någon gång under våra liv varit intresserade av att veta varför det är så här. Nedan ger vi dig några intressanta fakta om vänsterhänta barn:

 1. Det beräknas att mellan 10 och 13% av världens befolkning är vänsterhänt. Detta har varit konstant under hela historien. Varför är det så? Många säger att det är på grund av det kulturella trycket att vara högerhänt. Detta gör att föräldrar ignorerar vänsterhänta tendenser och får barnen att använda sina högra händer istället.
 2. Vänsterhänta personer har en fördel i vissa sporter, såsom boxning, fotboll och tennis. Enligt studier beror detta på att de har ett bättre rymdseende.
 3. Andelen vänsterhänta barn är större bland flickor än pojkar, 11% respektive 9%. Orsaken till detta har fortfarande inte fastställts.
 4. Vänsterhänta barn tenderar att ha en större kreativ kapacitet. Detta är tack vare att deras högra hjärnhalva, den som har att göra med kreativitet, inspiration och konstnärlig förmåga, stimuleras och blir mer aktiv.
 5. Man har observerat många tvillingpar i vilka en av dem är vänsterhänt och en högerhänt, men det finns väldigt få par där båda är vänsterhänta.
 6. Flertalet vänsterhänta barn tenderar att rita karikatyrer, figurer och människor som tittar åt höger.
 7. 80% av vänsterhänta barn har en släkting som är vänsterhänt.
 8. Vissa vetenskapliga studier visar att dyslexi och stamning är vanligare hos vänsterhänta personer. Detta grundar sig i att de tvingades använda högerhanden när de var små.
 9. Forskare har funnit att förbindelserna mellan vänster sida av hjärnan och höger sida fungerar snabbare hos vänsterhänta, vilket gör dem mer mentalt smidiga och även gör dem mer snabbtänkta.
 10. Enligt en studie utförd av The Journal of Nervous and Mental Disease är det svårare för vänsterhänta barn att hantera och behandla sina negativa känslor.

Det beror på föräldrarna

Litet barn leker med spann
Vad som är säkert är att våra barn inte ska behöva gå igenom de scenarierna där de anses vara annorlunda än de andra barnen bara för att de skriver med sin vänstra hand.

Det är vårt jobb att uppmuntra dem och anpassa oss till deras behov. Detta så att de känner sig bekväma och fritt kan använda sina vänstra händer.

Vi bör inte begå det sociokulturella felet som vill göra våra barn högerhänta. Istället bör vi hjälpa dem att utveckla sin vänsterhänthet och växa upp i harmoni.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Asociación Norteamericana de Psicología y Cherry Norton. (2008). Zurdos: ¿Más inteligentes que los diestros o mas despistados y desmemoriados. Washington
 • Auzias, M., & del Río, P. (1990). Niños diestros, niños zurdos. Visor.
 • Gessen, V., & Gessen, M. M. (2003). El niño zurdo. Educere, 7(22), 298-300. https://www.redalyc.org/pdf/356/35602226.pdf
 • Gicherman, D y otros. (2009). El manejo del niño zurdo. Ediciones Universidad Central de Venezuela. Venezuela.
 • Medina, A. y García de Medina, M. (2010) Ser zurdo, una discapacidad para la educación técnica. En Arnaiz, P.; Hurtado, Ma.D. y Soto, F.J. (Coords.) 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/2010/docs/amedina.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.