Hur en frånvarande mamma påverkar ett barn

Upptäck varför en modersfigur är så viktig för barns mentala och känslomässiga utveckling.
Hur en frånvarande mamma påverkar ett barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2018

När det gäller barns utveckling är en frånvarande mamma inte en bagatell. I den här artikeln tar vi en djupare titt på vad som kan hända då ett barn lever med en frånvarande mamma.

Redan från början av ett barns liv är mamman den viktigaste figuren. När en mamma inte är närvarande i sina barns liv kan det få stora konsekvenser för utvecklingen.

Barns övergripande utveckling formas av olika aspekter, från deras fysiska behov till deras känslomässiga liv. Förhållandet mellan ett barn och mamman eller pappan är en viktig del av den mentala och känslomässiga utvecklingen.

En förälder kan vara frånvarande på grund av många omständigheter, vissa av dem mycket tragiska. Det är inte alla barn som har turen att växa upp med en mamma.

I andra fall kan hon, trots att hon är närvarande, inte spendera tillräckligt med tid med sina barn, något som kan bero på arbetsförpliktelser, problem i relationer eller andra faktorer.

Att leva med en frånvarande modersfigur kan få en betydande inverkan på barnets utveckling. Omfattningen av skadan beror dock på miljön och hur situationen hanteras.

Vad en mamma ger sitt barn

När vi tänker på moderskapet är det första ordet vi kommer att tänka på skydd. Och det av god anledning.

Mamman är den som föder oss till världen, som vårdar och bryr sig om oss direkt från början. Detta band är en oumbärlig del av människans existens.

När vi blir äldre finns vår mamma där för att trösta oss när vi känner oss nere. Hon är där för att lugna oss och uppmuntra oss att jaga bort våra rädslor. När vi är nervösa, rädda, arga eller upplever smärta är hon den vi söker för ovillkorligt stöd.

Var inte en frånvarande mamma

Att känna sig älskad och värderad av sin mamma hjälper ett barn att utveckla ett hälsosamt självförtroende. 

En frånvarande mamma kan därför leda till en djup osäkerhet hos barn. Det gäller särskilt när andra vuxna i barnets liv inte vidtar åtgärder för att ta itu med situationen.

Det är ett fall där stöd från en professionell rådgivare är kritiskt.

Konsekvenser av en frånvarande mamma

Redan från början av ett barns liv är mamman den viktigaste figuren. Att inte ha en modersfigur kan få allvarliga konsekvenser.

Här är några av de främsta:

  • Negativa känslor. Barnet kan uppleva känslor av ensamhet eller värdelöshet, eftersom det inte får ta emot den omsorg och kärlek det behöver. Det kan i sin tur leda till ilska eller frustration.
  • Dåligt beteende. Det inkluderar att inte följa instruktioner, sätta orimliga grav eller skada sig själv eller andra. I mer generella termer kan barnet vara ständigt på dåligt humör. Dessa är vanliga svar på frånvaro eller förlusten av en förälder eller liknande figur. Tålamod och tillgivenhet är avgörande för att hjälpa barn att gå igenom denna fas.
  • Problem med sociala relationer. På samma sätt kan barnets andra sociala relationer också drabbas. Oavsett om de inte lärt sig att känna förtroende för andra eller gått miste om att lära sig grundläggande sociala färdigheter tenderar barn med en frånvarande modersfigur att ha problem med att känna en koppling till andra. De kan också utveckla ett beroende av de människor som finns där för dem.
  • Emotionella obalanser. Det innebär irritabilitet, låg självkänsla, depression, ångest, brist på motivation och mycket mer.
  • Hälsoproblem. Mot bakgrund av förlusten eller frånvaron av sin mamma kan barn förlora sin aptit. Tillsammans med de känslomässiga problem som beskrivs ovan kan det leda till problem med barnets fysiska hälsa. Det bör behandlas omedelbart av någon professionell.
Mamma med son i park

Hur man hjälper ett barn att hantera en frånvarande mamma

Trots allt som nämnts ovan finns det sätt att hjälpa barn att klara av förlusten eller frånvaron av sin mamma och dess konsekvenser.

Här är några tips för föräldrar eller andra vårdnadshavare:

  • Var en modersfigur. Även om det är långt ifrån lätt kan en far eller annan vårdnadshavare uppfylla rollen som mamma (och pappa). Takt, förståelse och tillgivenhet är viktigt, men det kan vara en bra lösning för alla involverade. På det sättet fyller du ett tomrum i barnets liv, åtminstone till viss del.
  • Hitta en ersättare. Med hjälp av en moster, farmödrar eller någon annan nära familjemedlem kan du kanske hitta någon som kan ta sig an rollen som modersfigur. Som i föregående fall är det viktigt att inte tvinga fram förhållandet. Bandet måste bildas gradvis, på en grund av förtroende och kärlek.
  • Förklara situationen för dem. Sanningen kommer alltid att hitta sin väg ut. Berätta varför deras mamma inte finns i deras liv. Förr eller senare kommer de behöva veta.

Om barnets mamma inte är helt frånvarande, men till exempel arbetar långa timmar, kan situationen vara mycket lättare att lösa.

Många studier har visat att kvaliteten på delad tid är betydligt viktigare än just den tid som spenderas tillsammans.

Det är viktigt att ge ditt barn din fulla uppmärksamhet när du kan. Kom ihåg att dessa stunder hjälper betydligt.

Vad ni gör tillsammans är mindre viktigt: lek, ta en promenad eller hjälp med läxorna. Spendera bara tid med ditt barn så hjälper du hen att känna sig värderad och stöttad.

Barn förstår när deras mamma intresserar sig för dem, älskar dem och stöttar dem. Det är denna dagliga närvaro som är kritisk för deras utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.