Ditt barns hjärna är fascinerande

Ett barns neuroner ökar i antal med en fantastisk hastighet under de första timmarna i livet.
Ditt barns hjärna är fascinerande
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ditt barns hjärna är otrolig och helt unik. Det finns inget annat i världen som är som den. Inuti den lilla vävnaden kommer fantastiska saker att hända. Ännu idag har man bara kommit en liten bit på vägen mot att helt förstå och uppskatta den.

Idag kommer vi att titta på några överraskande fakta om barns hjärnor och hur föräldrar kan påverka utvecklingen.

Om det är något som intresserar dig, fortsätt läsa!

Den fysiska utvecklingen av ditt barns hjärna

Ett barns hjärna växer som mest under timmarna efter födseln. Den utvecklas just då olika snabbt beroende på kön; pojkars hjärna har en tendens att växa snabbare än flickors.

Andra regioner av hjärnan växer också i snabb takt. De områden som utvecklas under de tidigaste faserna av livet är de som är kopplade till psykomotoriska förmågor och sinnena.

Tidig känslomässig utveckling

När de kommer in i världen agerar bebisar instinktivt.

Många mammor har en tendens att tro att barnet förstår vad de säger och att de försöker möta deras blick för att vinna deras hjärtan, men nyfödda kan inte förstå känslor medvetet. Deras känslomässiga utveckling har bara börjat.

När de är hungriga, har en våt blöja, känner sig trötta eller vill ha sin mammas värme drar de till sig din uppmärksamhet på det enda sätt de känner till: genom att gråta.

Till en början behöver de bara uppfylla de mest grundläggande behoven och agerar enligt en självbevarelseinstinkt.

Men från en tidig ålder aktiverar barnen en förmåga att samla in information. Det är i och med det som deras hjärna börjar mogna.

Precis som näring är viktigt för att barnet ska växa och bli friskt påverkar också känslomässig stimulering hjärnans tillväxt.

Det är anledningen till att experter säger att ett barns kognitiva utveckling helt beror på vilken miljö det växer upp i och vilken stimulans det får.

Att gosa, sjunga eller prata med ditt barn, ge det pussar och amma det är ett fantastiskt sätt att främja hjärnans utveckling och hjälpa barnet att förstå världen omkring sig.

Bebis med mössa

Under de 3 första månaderna i livet utvecklas ett barns hjärna fysiskt med en enastående hastighet, men den utvecklas också kognitivt.

Vid födseln består barnets hjärna av miljontals neuroner som behöver stimulans för att kunna bilda neurala nätverk.

Vissa neuroner är redan “programmerade” till att utföra jobb kopplade till barnets mest grundläggande behov.

Många andra kan assimilera information från sin omgivning och forma synapser. Dessa skapar till slut ett stort mentalt nätverk, som kommer genomgå konstanta förändringar.

Ditt barns hjärna har en fantastisk plasticitet, vilket gör att den konstant förändras och växer.

Barn med mössa

Ett barns fascinerande hjärna

Vid födseln är ditt barns hjärna inte fullt utvecklad.

Föräldrar och andra familjemedlemmar kan och bör bidra till hjärnans utveckling. De kan göra det genom att ge barnet mängder av kärlek och en harmonisk hemmamiljö. Möt ditt barns behov för att göra det lyckligt.

Ditt barn kommer aldrig riktigt veta hur många uppoffringar du gjort och hur mycket du älskade det. Hjärnan är ännu inte redo att lägga sådana saker på minnet.

Men spelar det verkligen någon roll om ditt barn kommer ihåg vad du har gjort för det? Oavsett om det vet eller inte kommer omtanken du ger ditt barn och de positiva känslorna du ger det att bidra till den allmänna utvecklingen av barnets hjärna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.