Vad innebär mild språkförsening hos barn?

Vad innebär mild språkförsening hos barn?
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 23 december, 2018

En mild språkförsening är en mindre allvarlig svårighet vid början av språkutvecklingen. Med andra ord är det inte ett långsiktigt problem.

När barn inte har en språkförmåga som är lämplig för deras ålder, upplever de sannolikt en språkförsening.

De vanligaste orsakerna till detta är att de har blivit överbeskyddade och fått bristande stimulans i hemmet. Till exempel, om föräldrarna alltid förutser barnets önskemål så att barnet inte motiveras till att uttrycka sina önskemål högt.

Även om talspråket påverkas, innebär det inte att förståelsen påverkas med. Tvärtom indikerar en mild språkförsening att barnet förstår mer än han eller hon talar.

Vad kännetecknar en mild språkförsening?

En mild språkförsening indikerar att språket utvecklas långsammare än normalt och barnet talar därför senare.

språkförsening: barn ligger på mage med armen framför munnen

I dessa fall kommer barnen att säga sina första ord runt 2-årsåldern istället för runt första året. De börjar inte sätta ihop två ord (till exempel “gul blomma”) förrän efter 3-årsdagen, då detta i vanliga fall sker vid cirka 18 månaders ålder.

Det bör noteras att, eftersom de har ett mindre ordförråd så blir bildandet av meningar svårare. Det betyder att när du frågar dem något svarar de med mycket korta meningar och är i allmänhet mycket kortfattade.

På samma sätt är det uppenbart att de antar en passiv attityd när det gäller språk.

Det finns några stadier där barnen förstår specifika fraser, särskilt som handlar om deras familj. Till exempel: “ge mig bollen”.

Men med mer abstrakta rymd-/tidsfraser eller med meningar som inte är särskilt bekanta för dem (till exempel: “på resa”), kommer de inte förstå dem i en tidig ålder.

Orsaker till mild språkförsening

  • Språkförseningar förekommer i familjen.
  • Vissa miljöfaktorer: fattigt eller bristande ordförråd i familjemiljön, brist på stimulans eller överbeskydd.
  • Konflikter och våld i hemmet.

Vad är skillnaderna mellan en mild språkförsening och andra språkstörningar?

Enligt studier betraktas en specifik språkstörning som kallas dysfasi som en mer allvarlig form av mild språkförsening. Även i detta fall förvärvas språk sent, men det följer inte den normala språkutvecklingen.

I synnerhet är förståelsen för språket oftast mer påverkad än vid en mild språkförsening.

Men när experter börjar behandla ett barn som har en mild språkförsening, finner de det ofta svårt att särskilja en störning från de andra.

Därför är det viktigt att du snabbt tar er till en expert. Utvecklingen av språket och lösningar är effektivare när de behandlas tidigt.

Barn med mild språkförsening?

Saker att tänka på

Vissa menar att detta problem inte har någon större inverkan på utvecklingen av barnets lärande. För det mesta börjar situationen bli bättre av sig själv efter 6 års ålder.

I vissa fall kan en mild språkförsening också vara förknippad med klumpighet i form av finmotorisk koordination, såväl som svårigheter att skilja på färger, former och temporära utrymmen.

De bästa sätten att hantera dessa fall av mild språkförsening är att tala mycket på ett klart och tydligt sätt – ha inte bråttom när du talar och undvik att använda barnspråk.

På samma sätt rekommenderas det att när du ser att ditt barn deltar i en konversation på till exempel förskolan så respekterar du det och ger honom eller henne tid att avsluta den innan ni går hem.

Du bör försöka engagera barnet i praktiska och trevliga samtal som är speciellt anpassade till dess förmåga att förstå. Slutligen är det lämpligt att läsa böcker med bilder eftersom detta hjälper till att stödja ordförrådet.

Använd också rim, ramsor och barnsånger, som anses vara ett utmärkt verktyg för att initiera verbala talmönster.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.