Krypandets olika stadier hos bebisar

Krypandets olika stadier hos bebisar
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2018

I den här artikeln kommer vi prata om krypandets olika stadier. Ett barn utvecklas i sekvenser, vilket innebär att en färdighet bidrar till en annan. Barnet börjar först lära sig enkla rörelser, och allteftersom lär det sig mer avancerade saker.

Nervsystemets olika delar är samspelta och var och en av dessa delar interagerar med varandra så att barnet utvecklas korrekt. Detta är en linjär utveckling.

Hur krypandets olika stadier börjar

Bebisar börjar krypa under det första året då de är runt 9 månader gamla. Vi bör dock poängtera att alla barn utvecklas i sin egen takt och att det inte är varje barn som går igenom krypandets olika stadier. Vissa barn lär sig att gå utan att först ha behövt krypa.

Rörelsernas utveckling är indelad i två grupper: utvecklingen av generella och finmotoriska färdigheter.

Den första gruppen involverar kontroll av hållningen och koordinationsförmågan medan de finmotoriska har att göra med koordination mellan handen och ögat samt skrivmusklerna etc.

Bebis på säng.

När ett barn har lärt sig att hålla huvudet rakt och att hålla upp sina armar, kan det börja lära sig att vända på sig. Detta kommer sedan hjälpa det med att utveckla nya förmågor.

För att lära sig krypa och gå krävs att barnet kan vrida på sig och även synkronisera kroppens olika rörelser.

Tips för att hjälpa barnet att krypa

Tack vare krypandets olika stadier kan barnet utveckla synförmågan, talförmågan, lokalsinnet etc.

Här är några tips för att lära barnet att krypa. Om du märker att det börjar med dessa ställningar och gester så kan du hjälpa det att vidareutvecklas:

  • När barnet börjar röra sig med sina händer så kan du ställa dig bakom och styra benen för att hjälpa det att lära sig krypa. Det är viktigt att barnet verkligen vill röra på sig och att det använder någon kroppsdel för detta.
  • När barnet sitter ner är det viktigt att man hjälper det att stödja sig på sina händer. Det bör böja sina knän och flytta benen bakom sig så att det hamnar i en ställning där det kan krypa.
  • När barnet sedan befinner sig i denna ställning kommer det gradvis börja lära sig att alternera mellan den sittande ställningen och krypställningen. Det kommer börja märka att det kan växla mellan dessa två ställningar.
  • Efter denna process kommer det börja märka att det kan knuffa sig fram på golvet för att börja krypa. Det är bra om det klarar av detta vid runt 12 månaders ålder.

Krypandets fördelar

Barnets motoriska aktivitet är nära relaterat till utvecklingen av barnets intelligens. För att kunna skriva så måste barnet t.ex. utveckla sin finmotorik. Krypandet hjälper dessutom barnet att lära sig bättre:

  • När barnet utför koordinerade rörelser utvecklas det en neurologisk funktion som gör att barnet kan röra högerarmen och vänsterbenet på samma gång och vice versa. När barnet kryper kommer det samtidigt att stärka sina muskler, vilket gör att det senare kommer att kunna ställa sig upp.
  • Barn som kryper kommer dessutom att utveckla sin syn. De lär sig att fokusera på ett föremål ca 30-40 cm framför dem.
  • De utvecklar balanssinnet.
Bebis på gräsmatta.

Det är väldigt viktigt att bebisar lär sig krypa. Försök att stimulera med dessa tips så att ditt barn lär sig så snart som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Avila Aburdene, R., & Castro Kukoc, M. (2005). Relaciones con el inicio de la marcha, gateo, uso de andadores y accidentes. Revista de la sociedad boliviana de pediatría44(1), 11-14.
  • Ojeda Alberca, E. (2018). El gateo en el desarrollo cognitivo en niños menores de 2 años.
  • Oldak-Kovalsky, B., & Oldak-Skvirsky, D. (2016). Gateo. Revisión de la literatura médica. Revista Mexicana de Pediatría82(4), 144-148.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.