Baby blues - ingen dans på rosor

Baby blues - ingen dans på rosor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 september, 2018

Någonting som alla inte är medvetna om är de varierande graderna och nyanserna av ledsamhet som inte är förlossningsdepression. Detta övergående stadium som inte är allvarligt är allmänt känt som Baby Blues.

Tiden efter förlossningen är inte alltid rosafärgad. Under den här tiden har mödrar inte mycket energi kvar. De har många rädslor. Bristen på sömn är utmattande och behoven hos deras lille är oändliga.

Det finns få ögonblick när livet är så komplext som tiden i barnsäng (lat. puerperium) – något som de flesta mödrar aldrig förberett sig på.

Om du har en svår och smärtsam postpartumperiod hör du många människor säga till dig att ta det lugnt, att inte ge upp och att njuta av de fina ögonblick som kommer med moderskapet.

Dessa typer av fraser gömmer otvivelaktigt den gnagande rädslan många av våra närstående hyser om att vi kan falla in i en förlossningsdepression.

Tiden efter förlossningen är inte rosafärgad: den är “Baby blue”

amning under baby blues

Detta är något modern upplever när hon kommer hem efter att ha fött barn. Det kan kännas som om “det finns en obligation att känna sig lycklig, att vara 100% på topp och också vara medveten om att hon är i den bästa stunden i sitt liv”.

Utan tvekan gör hon det, eller snarare, hon kommer att göra det. Det tar vanligtvis ett par månader: när kroppen justerar sig och hennes hormoner återfår sin ursprungliga balans. När alla dessa rädslor, osäkerheter och orosmoment har fått en ram, kommer hon att börja känna sig bekväm med modersrollen.

Det finns ögonblick där vi behöver mer hjälp än någonsin från folk runtomkring oss. Din partner borde inte tveka att vara den där oersättliga andra halvan som hjälper dig dagligen. Som tillägg finns det stunder där råd från andra mödrar och far- eller mormödrar med erfarenhet kommer väl till pass.

Du känner dig ledsen och det är normalt: Du lever med  “baby blues”

Mellan 50 – 85 % av alla mödrar upplever en odefinierbar känsla av ledsamhet efter förlossningen. I motsats till vad en del tror är det helt normalt.

Detta psykologiska fenomen kallas i dagligt tal “baby blues” med engelskans term.  Trots att detta är ett så vanligt fenomen har vi ingen svensk term för detta men fenomenet innefattar alltså:

 • Hormonförändringar i kroppen
 • Nytt ansvar
 • Fysisk utmattning efter födseln som är svår att återhämta sig från på grund av hennes nya förpliktelser
 • Personlig omdaning: vi blir mödrar, vare sig det är första gången eller ej. I det senare fallet tillkommer ännu mer ansvar och utmaningar.

Det bör understrykas att baby blues inte är detsamma som förlossningsdepression. Det är ett tillstånd av oförklarlig ledsamhet som normalt sett varar i cirka två veckor. Under dessa 10 till 15 dagar kan du känna dig omgiven av en dimma som omsluter dig med irritabilitet, tårar och vånda.

Det är en övergående process. Efter två veckor försvinner baby bluesen tillsammans med sin ledsamma melodi. Sedan blir det lättare att uppleva andra känslonyanser och intensiv motivation (även om tröttheten ännu kvarstår).

Hur skiljer sig baby blues från förlossningsdepression?

teckning av mor i baby blues perioden

Förlossningsdepression

 • Förlossningsdepression är ett allvarligt psykologiskt tillstånd.
 • Det kan starta oväntat under det första året efter att barnet föds.
 • Det varar ungefär 10-15 månader.
 • Modern är oförmögen att ta hand om sig själv och barnet, hon känner sig helt överväldigad.
 • Cirka 10% av kvinnorna lider av detta.
 • Ibland kan det utlösas av känslomässiga problem som paret har. Det kan också orsakas av arbetslöshet eller en känsla av att inte känna stöd nog inför de nya utmaningarna som ligger framför en.
 • Förlossningsdepression kan överkommas med hjälp av terapi och medicin.

Baby blues

 • Det inträffar efter födseln.
 • Det är en känsla av ledsamhet och irritabilitet som varar runt eller lite mer än 15 dagar.
 • Ingen farmaceutisk eller psykologisk hjälp behövs. I dessa baby blues fall är det terapeutiskt nog att tala med din partner, vänner och familj. Detta förbipasserande moln av ledsamhet försvinner av sig självt efter ett tag.

Sammanfattningsvis som du sett i den här artikeln är det normalt att känna sig känslomässigt instabil och ledsen efter födseln. Ibland har samhället den där bilden av den nyblivna modern som ändlöst lycklig och full av energi, men det kan istället sätta onödig press på nya mammor.

Vad alla nyblivna mammor behöver är lugn och ro för att återhämta sig, och stöd från människorna hon har runtomkring sig för att kunna anpassa sig till sin nya situation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Evans, M., Vicuña, M., & Marín, R. (2003). Depresión postparto realidad en el sistema público de atención de salud. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 68(6), 491-494.
 • Hasbún Hernández, J., Risco Neira, L., Jadresic Marinovic, E., Galleguillo U, T., González A, M., & Garay S, J. (1999). Depresión postparto: prevalencia y factores de riesgo. In Rev. chil. obstet. ginecol.
 • Medina, E. (2013). Diferencias entre la depresión postparto, la psicosis postparto y la tristeza postparto. Perinatología y Reproductiva Humana.
 • Mendoza, C., & Saldivia, S. (2015). Actualización en depresión postparto: el desafío permanente de optimizar su detección y abordaje. Revista médica de Chile, 143(7), 887-894. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872015000700010&script=sci_arttext
 • Miranda Moreno, M. D., Bonilla García, A. M., & Rodríguez Villar, V. (2015). Depresión Postparto. Trances.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.