Är kejsarsnitt eller naturlig födsel bättre?

Är kejsarsnitt eller naturlig födsel bättre?

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många kvinnor föredrar kejsarsnitt, ibland för att de är rädda. Men sanningen är att födseln måste baseras på det faktum att det är en fysiologisk process där man bara ska göra ingrepp för att korrigera avvikelser från det normala. En naturlig födsel är alltid att föredra.

Att förlösa naturligt låter dig återhämta dig bättre och snabbare. Ett kejsarsnitt är en operation, och som alla operationer kräver det en återhämtningsprocess och speciell omvårdnad. Efter kejsarsnitt måste man alltså vara extra försiktig med såret, som kommer vara smärtsamt och ta tid att läka.

Att föda naturligt kortar avsevärt ned återhämtningen. Se till att de som är med vid födseln främjar en omgivning av tilltro, säkerhet och respekt för det privata. Det kommer hjälpa dig.

Spanish Society of Gynecology and Obstetrics (SEGO) rekommenderar att kvinnor är aktiva deltagare i sina graviditeter, så att de har förmågan att ta beslut angående sin hälsa. Glöm inte att kunskap är makt.

Min kropp vet hur man föder
Hur man andas, smälter, skapar, går, pratar, tänker.
Den är perfekt designad för det:
Mitt bäcken, min livmoder, min vagina,
de är ingenjörskonst
i livskraftens tjänst.

-Mónica Manso, poet-

Information är nyckeln

Se till att du och din familj informerar er om perioden du genomgår och att ni involverar er i vården du får. Det bästa är att du och din partner redan från början av graviditeten har information om den fysiologiska processen och förmågan kvinnor har för naturlig födsel.

Försök att besöka diverse hälsocenter om behovet finns och tala med flera läkare. SEGO föreslår att man förebygger ovissheter och rädslor kring graviditet; de förespråkar en tillfredsställande upplevelse och att man väljer naturlig födsel.

Ammande kvinna

Vaken och redo

Det finns också en annan viktig punkt. Vid en naturlig födsel är du hela tiden medveten om vad som händer eftersom du är vaken och inte bedövad, vilket är fallet vid kejsarsnitt. Du kan se bebisen när den kommer ut och sedan hålla den i dina armar.

Kejsarsnitt som ett alternativ

Idén är att inte att svartmåla kejsarsnitt. Det är bara att det bör ses som ett alternativ som används i rätt omständigheter, där en naturlig födsel kanske inte är det bästa för din eller barnets hälsa.

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antalet kejsarsnitt är en indikator på vårdens kvalitet.

I sin rekommendation från 1985 refererade man till en andel kejsarsnitt på 15%, baserat på antalet kvinnor där livshotande komplikationer väntades vid födseln.

Välkommen till världen

Den höga andelen kejsarsnitt kan bero på potentiella problem i graviditetsvården och neonatala komplikationer, och medför högre kostnader såväl som övermedicinering vid förlossningar.

Det finns nu nya faktorer som kan kopplas till denna ökning, som en högre graviditetsålder, flera födslar och efterfrågningar från kvinnor.

Alla dessa anledningar är giltiga, och precis som andra händelser i livet bör valet göras medvetet, baserat på dina behov och med så hög precision som möjligt.

Informationen kommer minska antalet ogrundade myter och rädslor.

Här nedan ska vi slutligen lämna några rekommendationer från en manual vid namn “Viktiga punkter för normal barnafödsel”. Följande är tips för de som finns med vid födseln, men även du kan nyttja dem:

  • Lär dig att känna igen de sanna tecknen på förlossning för att minska antalet konsultationer för falska värkar.
  • Hjälp den gravida kvinnan att justera och välja en position i enlighet med hennes behov och preferenser.
  • Tillåt konsumtion av mat, i huvudsak vätskor, i enlighet med den gravida kvinnans behov.
  • Främja en vänlig omgivning (naturligt, arkitektoniskt och psykosocialt) för att främja en optimal attityd och upplevelse.
  • Bevaka och kontrollera kvinnans hälsa.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.