Visste du att det finns nio olika sätt att föda barn?

Visste du att det finns nio olika sätt att föda barn?

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

En förlossning är en väldigt speciell händelse i en kvinnas liv, och det finns olika sätt att föda barn.

Därför är det väldigt viktigt att kvinnor har all information de behöver om de olika förlossningsalternativ som finns. Då får de möjlighet att bestämma vilket alternativ som passar bäst för dem.

Nio olika sätt att föda barn

Naturlig förlossning

Med naturlig förlossning menas en vaginal förlossning. Den skiljer sig dock från “normal förlossning” eftersom den sker utan bedövning eller smärtlindring. Man använder inte artificiellt oxytocin för att stimulera sammandragningarna, och läkaren utför inga som episiotomi (klipp).

Den här metoden fokuserar på mamman, och respekterar hennes behov och val. Med en naturlig förlossning kan mamman välja var hon vill föda sitt barn – på sjukhuset eller hemma.

Normal förlossning

Den här varianten är känd som vaginal förlossning, eftersom barnet föds genom vaginan. Förlossningen kommer spontant, och barnet föds med huvudet före.

I vissa fall kan komplikationer inträffa som gör det svårt för barnet att komma ut. När det händer under en normal förlossning utförs episiotomi. Det är ett kirurgiskt ingrepp som utförs i bäckenbotten, det muskulära området mellan vaginan och analöppningen.

Det finns flera fördelar med en vaginal förlossning. För barnets del garanterar en normal förlossning att lungorna är tillräckligt utvecklade. Det innebär också att barnet kommer att ha direkt kontakt med mamman under de första ögonblicken i livet.

Det ger barnet möjlighet att amma tidigt, och det minskar också risken för luftvägssjukdom och andra sjukdomar.

För mammans del minskar en vaginal förlossning risken för blödning. Det innebär också en tidigare kontakt med barnet och en snabbare återhämtning efter förlossningen.

Nedan följer flera andra typer av vaginal förlossning.

Vattenförlossning

Det finns olika sätt att föda barn, till exempel vattenförlossning.

Vid en vattenförlossning är mamman nedsänkt i ett badkar eller en bassäng under förlossningen. Mammans mage skall vara helt nedsänkt i vattnet. Under en vattenförlossning kan pappan också vara med i badkaret eller bassängen för att ge sällskap och stöd till mamman.

Mamman placeras i ett kar eller en bassäng med varmt vatten inför förlossningen. Ofta går mamman i vattnet när livmodermunnen har öppnat sig mer än 5 centimeter. Hon ska också ha regelbundna och intensiva värkar – minst 2 värkar på tio minuter.

Föda barn på huk

Det här alternativet liknar naturlig förlossning, bortsett från mammans position. Istället för att ligga ner i den normala gynekologiska positionen sitter mamman på huk. Förlossningar på huk går ofta snabbt.

Eftersom mamman har en vertikal position bidrar gravitationen till att processen går snabbare. Den här positionen är ofta mer bekväm än den gynekologiska positionen.

Förlossning med tång

Förlossningstång används under en normal förlossning om det är extra svårt för barnet att komma ut. Förlossningstången är böjd i ändarna, och designad för att gripa om barnets huvud.

För att kunna föra in tången och repositionera barnets huvud måste läkaren först utföra episiotomi i mammans bäckenbotten. När tången är på plats kommer den medicinska personalen att dra när mamman känner impulsen att krysta under en värk.

Leboyer-metoden

Det här är ett sätt att föda som syftar till att minska stressen för barnet, och är även känt som “förlossning utan våld”. Den franska förlossningsläkaren Frederick Leboyer utvecklade metoden för att minska traumat så mycket som möjligt under barnets första tid utanför livmodern.

Tanken är att förlossningen ska äga rum i en lugn miljö som liknar mammans mage så mycket som möjligt. Det betyder dämpad belysning, tystnad och en varm temperatur. Dessa faktorer mildrar inverkan av den drastiska skillnaden mellan tillvaron inne i livmodern och världen utanför mammans mage.

Kejsarsnitt

Till skillnad från de tidigare nämnda alternativen innebär ett kejsarsnitt att förlossningen sker genom ett snitt i mammans buk, istället för genom vaginan. Man skär snittet genom flera lager för att nå fostret i livmodern och ta ut honom genom samma snitt. När bebisen har tagits ut tar man också ut moderkakan.

Eftersom kejsarsnitt involverar kirurgi tar mammans återhämtning efter förlossningen längre tid än vid vaginal förlossning.

Assisterad hemförlossning

Pappan, mamman och det nyfödda barnet.

Allt fler kvinnor väljer att föda sina barn hemma. Det är ingenting att vara rädd för. Tvärtom, kvinnor känner sig säkrare och friare i sina egna hem.

Den här förlossningsmetoden är smärtsam, men kvinnorna är beredda på det lidandet och ser det som en del i processen. Det finns många tillgängliga resurser för att mildra smärtan, som varma bad, helande tankar, massage, etc.

Den här metoden kan ofta ta relativt lång tid, mellan 12 och 16 timmar. Det är barnmorskans uppgift att bistå den barnafödande mamman genom hela processen, hålla hennes händer, hjälpa henne att hitta den mest bekväma positionen i varje moment, ge massage, etc.

Humaniserad förlossning

Humaniserad förlossning syftar på attityd snarare än metod. Kvinnan är huvudpersonen i nedkomsten av hennes barn. Hennes beslut respekteras och diskuteras med den medicinska personalen, och medicin används baserat på vetenskap.

Kort sagt betraktas barnafödandet vid humaniserad förlossning som en normal fysiologisk process, som väldigt sällan faktiskt kräver något ingrepp.

Vilket sätt att föda föredrar du?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.