Psykologiska fördelar med Lego

· 15 juni, 2018

Har du någonsin tänkt på om det finns psykologiska fördelar med Lego?

Lego är ett berömt danskt märke som grundades 1932; de producerade träleksaker fram till 1942, och efter det började de med plast. Namnet Lego är en sammanslagning av två danska ord: ”leg” och ”godt”. Betydelsen är ”lek bra”.

Under årens lopp har företaget skapat många leksakskollektioner, såsom Lego Hero Factory, Bionicle och Exo-Force.

Det har dessutom flera överenskommelser med berömda varumärken, som Indiana Jones, Harry Potter och Star Wars.

Psykologiska fördelar med Lego

För barn uppstår de psykologiska fördelarna med Lego ur bildandet av idéer. Enligt psykiatrikern María Teresa Mata har det fria byggandet av olika föremål med Lego stora positiva effekter. En är att det utvecklar emotionell intelligens.

Det bidrar också till psykoterapi. Att leka med Lego kan influera barnets förmåga att externalisera övertygelser och känslor. Många barn njuter idag av att sätta ihop bitarna för att bilda diverse föremål.

Vi ska här tala om vilka fantastiska fördelar Lego kan ha för barn.

Tjejer bygger med Lego

Psykologiska fördelar med Lego från olika perspektiv

De psykologiska fördelarna med Lego kan ses ur olika synvinklar:

Lego som ett arbetsverktyg

Lego är ett välkänt varumärke och används av många företag och psykologer just för att det finns så många fördelar med det.

När det används som ett arbetsverktyg låter Lego oss representera idéer och kommunicera på ett dynamiskt sätt.

Lego som en seriös lekmetod

Lego har etablerat en lekmetod som de kallar för Serious Play, och som erbjuder många fördelar i koppling till att lösa vardagliga problem.

Emotionell intelligens

Att leka med Lego främjar emotionell intelligens, såsom förmågan att uppnå mål och projicera utmaningar. Det främjar även fantasin och uttryckande.

Sammankopplar fantasi och fysisk aktivitet

När bitar sätts ihop kombineras kreativitet och fantasi med fysiskt arbete. Det främjar olika mentala processer som är kopplade till kommunikation.

En observatör kan få djupare insikt i individen som skapar föremål av bitarna och bättre förstå hur han eller hon uppfattar världen.

Barn bygger Duplo

Budskap uppfattas a priori

Med andra ord uppfattas budskap genom associeringen av idéer och kreativitet när man leker med Lego, vilket inte skulle kunna observeras annars.

Tack vare det kan information fås om individen som annars skulle gå obemärkt förbi. Det är tack vare dessa budskap som effektiva lösningar kan hittas.

1. Undermedvetna barriärer kan slås ner. Undermedvetna barriärer är sköldar som dyker upp ofrivilligt och är kopplade till en individs sociala interaktion. Men med Lego kan dessa barriärer gradvis försvinna. Bitarna gör det lättare att uttrycka sig, få bättre självkännedom och få mer kunskap om andra.

2. Större kapacitet för problemlösning. Ibland kan en person känna sig oförmögen att lösa ett problem, men han eller hon kan använda Lego för att komma fram till en lösning. På så sätt får personen information, organiserar den, presenterar den och validerar den, och det utökar personens förmågor.

3. Det är möjligt att uttrycka abstrakta idéer. Det innebär att information kopplad till ens tankar och fantasi kan ta form i den verkliga världen, vilket kan göra handlingar och processer effektivare.

Och det är bara några fördelar med Lego för barn! Det ska noteras att lek med Lego inte nödvändigtvis måste innebära att barnet utvecklar sin emotionella intelligens.

Många företag idag erkänner fördelarna med Lego på arbetsplatsen; vuxna kan också dra nytta av dem.

Lego idag

Sedan de uppfanns har Lego revolutionerat sättet vi ser på saker. Företaget har expanderat så mycket under årens lopp och har öppnat fabriker och Lego-världar över hela världen.

Lego har använts av barn och vuxna i över 30 år, och de psykologiska fördelarna är värda att uppmärksammas.