Vikten av att uppmuntra konst hemma

Vikten av att uppmuntra konst hemma
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2019

Konst tillåter inte bara barn att utveckla sin finmotorik, utan även att förstå sig själva och uttrycka sig bättre. Konst är ett kraftfullt inlärningsverktyg, vilket är varför det är så viktigt att uppmuntra konst hemma.

Att skapa är en form av uttryck i och av sig självt, och sättet det upplevs på är också en form av uttryck. Att skapa konst är en handling som hjälper oss att uttrycka en idé, en upplevelse, en känsla eller vår fantasi.

Därför hjälper den oss att känna oss fria att uppleva och interagera med världen.

Under barndomen är det viktigt att ge barnen möjlighet att låta sin kreativitet spela fritt, oavsett vilken disciplin det gäller. Det kan vara ritande, målning, skulptering, musik, teater eller dans.

uppmuntra konst hemma

Konst i den mänskliga hjärnan

På en fysiologisk nivå, består den mänskliga hjärnan av två hemisfärer: den vänstra och den högra.

  • Den vänstra hemisfären används till logiskt tänkande, resonerande och andra analytiska processer. Därför är den relaterad till matematiska operationer som att läsa och göra vetenskapliga undersökningar.
  • Den högra hemisfären används till känslomässig uppfattning, intuition och kreativitet. Den här delen av hjärnan används i huvudsak när en person är involverad i en kreativ aktivitet såsom konst.

Genom att stimulera och öva den högra hjärnhalvan stärks kopplingen mellan de båda hjärnhalvorna.  Därför är det väldigt viktigt att uppmuntra konst hemma från en tidig ålder.

Detta eftersom det hjälper barnet att utveckla sina kognitiva förmågor. På det här sättet kommer barnet att kunna göra det bästa av sin potential, inte bara i skolan utan i livet.

Det viktiga är inte tekniken

När det gäller att uppmuntra konst hemma är det inte nödvändigt att vara medveten om olika tekniker, utan att barnet kan skapa fritt.

Idén är inte att ägna sig åt en komplicerad aktivitet med barnet, utan att erbjuda olika kreativa vägar.

När det gäller hjälpmedlen är det bra om de är lätta att använda; för att vi ska kunna lära barnen de grundläggande färdigheterna måste de själva kunna hantera dem.

Du behöver inte kunna göra ett mästerverk, utan endast vara förmögen att hjälpa dem att njuta av skapandeprocessen. På så sätt kan vi gynna utvecklingen av lateralt tänkande.

Vikten av att uppmuntra konst hemma

Barn kan lära sig en hel del från konst aktiviteter i form av lek eftersom det tillåter dem att utforska världen omkring sig, ställa frågor och se hur saker fungerar på ett spontant sätt.

Konst tillåter dem att vara sig själva, ta beslut, reflektera över sina idéer och helt enkelt experimentera med sin fantasi.

  • Konst hjälper barn att uttrycka sig.
  • Det erbjuder ett hälsosamt tidsfördriv.
  • Det gynnar utvecklingen av kognitiva förmågor.
  • Det gynnar utvecklingen av fin- och grovmotoriken (beroende på vilken konstform man väljer).
  • När barns kreativitet värderas får det dem att känna sig värderade och accepterade, vilket bidrar positivt till deras självkänsla.

Exakt hur gynnar konst barn?

1. Uppmuntra konst hemma för att gagna den fysiska utveckling

Konstnärliga aktiviteter uppmuntrar utvecklingen av barns muskler såväl som koordinationen mellan händer och ögon, speciellt i de konstformer som använder finmotorik.

uppmuntra konst hemma

2. Social utveckling

När barn jobbar tillsammans för att skapa konst kan de lära sig att dela med sig, samarbeta med andra och vara ansvariga för att städa och förvara material. Dessa är positiva och viktiga lärdomar för social inlärning.

3. Kognitiv utveckling

Små barn kan lära sig mycket genom experimenterande. De upptäcker till exempel vad som händer när man blandar två grundfärger och får en sekundär.

4. Känslomässig utveckling

Genom konst kan barn uttrycka sina idéer mer än om de bara talar om dem. De kan till exempel rita oproportionerliga bilder där de överdriver de aspekter som är viktiga för dem.

Att ta hänsyn till när man vill uppmuntra konst hemma

Generellt sett ges inte kreativ inlärning och konstprojekt tillräckligt med tid och utrymme för att kunna fulländas i skolan.

Tiden som avsätts åt kreativa aktiviteter är vanligtvis begränsad eftersom de i allmänhet anses vara mer av en förströelse än en inlärningsmetod. Därför bör vi göra vårt bästa för att uppmuntra konst hemma.

Att lägga vikt vid konst innebär inte att man bör förringa de akademiska förpliktelserna eller att barnet ska ägna sig åt konst hela tiden.

Det handlar om att dra nytta av det här viktiga verktyget för en mer integrerad personlig utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Silva, E. A. da, Oliveira, F. R., Scarabelli, L., Costa, M. L. de O., Oliveira, S. B., & Vera Lúcia Lins Sant’Anna. (2010). Fazendo arte para aprender : A importância das artes visuais no ato educativo. Pedagogia Em Ação.
  • Camargo, D., & Finck, S. C. M. (2010). A dança inserida no contexto educacional e sua contribuição para o desenvolvimento infantil. InterMeio.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.