Barn med nedsatt syn och klassrumsaktiviteter

Genom att delta i en serie inkluderande aktiviteter och spel kan barn med synskador också känna att de hör hemma i klassrummet.
Barn med nedsatt syn och klassrumsaktiviteter
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 mars, 2020

Samhället arbetar hårt för att se till att barn med funktionshinder – i det här fallet barn med nedsatt syn – också har aktiv tillgång till aktiviteter de tycker om. Att leka med andra barn är viktigt under uppväxten. Därför berättar vi här om några aktiviteter som även barn med nedsatt syn kan delta i.

Nedsatt syn hos barn

Enligt Världshälsoorganisationen finns det fyra olika klassifikationer för synförmåga:

  1. Normal syn
  2. Måttlig synnedsättning
  3. Allvarlig synnedsättning
  4. Blindhet

Aktiviteter för barn med nedsatt syn

Barn med nedsatt syn utvecklar bättre motoriska färdigheter och är skickligare på att använda sina andra sinnen. Det är viktigt, särskilt i klassrummet, att det även finns aktiviteter för barn med nedsatt syn. Med andra ord behöver lärare planera in aktiviteter som alla barn kan delta i.

Detta har flera fördelar för alla barn i klassrummet:

  1. Barn med funktionshinder känner sig inte underlägsna sina klasskamrater, utan känner att de är jämlika. Det är mycket viktigt för deras psykiska hälsa.
  2. De andra barnen blir mer medvetna om de svårigheter som deras klasskamrat med visuella funktionsnedsättningar står inför och de tar då sådana saker mer allvarligt.
  3. Alla barn utvecklar bättre motoriska och sensoriska förmågor, vilket är mycket viktigt för barn med nedsatt syn, men också till gagn för de andra barnen.

Aktivitet: Noahs ark

För den här aktiviteten behöver läraren hitta ett stort öppet utrymme. Ställ en CD-spelare på ett lämpligt ställe där alla barnen kan höra den. CD-spelaren spelar upp ett djurläte eller ett naturljud (regn, sprakande eld, vind osv)

Barnen med normal syn får har på sig ögonbindel så att de inte har någon fördel över barnen med synskador. Barnen parar ihop sig eller delas in i grupper beroende på hur många som är involverade i leken.

Barn med ögonbindel leker en lek.

När allt är på plats börjar läraren spela ljudet på CD-spelaren. Barnen måste lyssna noggrant och röra sig dit de tror att ljudet kommer ifrån. När de hittar till rätt plats ger läraren dem en ritning av djuret eller vad det nu var för ljud. Gruppen som samlar flest ritningar vinner.

Leken lär barnen att samarbeta och fatta beslut tillsammans. Dessutom utvecklar de sin hörsel och sin orienteringskänsla eftersom de måste lyssna och gissa var ljudet kommer ifrån.

De måste flytta sig försiktigt genom att sträcka ut sina händer och röra runt sig så att de inte går in i de andra barnen. De behöver också kunna placera sig själva med andra sinnen än synen.

Aktivitet: Den hemliga koden

Den här leken rekommenderas för äldre barn eftersom den kan vara lite mer komplicerad. I ett stort öppet utrymme sätter läraren upp en liten hinderbana. Hinderbanan består av små stigar eller banor som eleverna måste förflytta sig igenom. Det första laget som kommer igenom hinderbanan får ett pris.

Läraren parar ihop barnen och sätter en ögonbindel på ett av barnen i varje par. Det innebär att barnet som inte har ögonbindel måste guida den andra.

För att göra det ännu svårare måste varje par också i förväg komma på kodord för att kommunicera riktningar till varandra. Den hemliga koden bör baseras på färger eller ljud. Koden kan till exempel vara: gul = gå till höger, blå = gå till vänster, skäll som en hund = ta tre steg framåt.

Leken hjälper eleverna att arbeta med följande färdigheter:

Barn ligger på marken i en cirkel med händerna över ögonen.

Aktivitet: Känna igen objekt

För mindre skolbarn kan det vara en bra aktivitet att känna igen objekt för att inkludera barn med nedsatt syn. Läraren sätter ögonbindel på barnen så att alla har samma begränsning och delar därefter ut olika föremål så att barnen måste lita på sin känsla av beröring för att identifiera var och en.

Det är till hjälp om föremålen avger något ljud. De kan också vara gjorda av olika material. Objekten ska ha olika texturer och storlekar så att barnen lär sig att känna igen en rad olika egenskaper genom beröring.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.