Vad handlar anti-vaccinrörelsen egentligen om?

Anti-vaccinrörelsen har lett till flera dödsfall över hela världen. Du kan läsa mer om denna rörelse och vikten av vaccinationer i dagens artikel.
Vad handlar anti-vaccinrörelsen egentligen om?
Miriam Barriga Sánchez

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Miriam Barriga Sánchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Anti-vaccinrörelsen är inget nytt – den har funnits sedan de första vaccinerna kom. Rörelsen är väldigt farlig eftersom den utsätter allmänhetens och individens hälsa för stor fara.

Dessutom finns det inga vetenskapliga bevis som talar mot vacciner. Barn och individer med försvagat immunförsvar är de i befolkningen som är mest utsatta för fara.

Hur uppstod anti-vaccinrörelsen?

Anti-vaccinrörelsen kan man definiera som en samling personer som är emot vaccinationer. De tror att de hälsorisker som är associerade med vacciner eller vaccinationsåtgärder överstiger fördelarna. Anledningarna till deras misstro för vacciner kan vara religiösa, politiska, filosofiska eller sanitära.

Ursprunget till det första vaccinet går tillbaka till år 1796. Det året beskrev Edward Jenner, en engelsk lantläkare, möjligheten att förhindra spridning av smittkoppor. På vilket sätt? Genom att sätta friska individer i kontakt med varet från såren på en individ som var sjuk med koppor.

I samma ögonblick föddes de första vaccinskeptikerna, även inom det medicinska samfundet. Från det ögonblicket och fram till idag har många länder drabbats av utbrott av sjukdomar som går att förebygga som ett resultat av anti-vaccinationsivrarnas inverkan.

De mest kända artiklarna som anti-vaccinrörelserna refererar till publicerades år 1998 i The Lancet. Den vetenskapliga tidskriftsartikeln visade på en koppling mellan trippelvaccinet mot mässling, rödahund och påssjuka och autism samt en del andra tarmsjukdomar.

Sex år senare avslöjade man att författaren till artikeln, Andrew Wakefield, hade ekonomiska intressekonflikter. Dessa drev honom till att ändra resultaten av studien till sin egen fördel.

Anti-vaccinrörelsen: barn får spruta

Flera medförfattare till samma artikel gick ut och återkallade slutsatserna som antagligen erhållits genom studien. Tyvärr var skadan redan skedd – och den fortsätter att cirkulera och sprida okunskap än idag. Den bedrägliga artikeln skapade panik och ledde till att färre vaccinerade sig. I sin tur har dessa uteblivna vaccinationer lett till att fler sjukdomar brytit ut.

Vad är grunden för anti-vaccinrörelsen?

Olika studier har analyserat innehållet av anti-vaccineringsinformation på olika webbplatser. Några av de argument som dessa grupper tar till kan man dela in i olika kategorier.

Som vi skrev tidigare finns det olika anledningar till att olika grupper argumenterar mot vaccinationer. Argumenten som de tar upp kan delas in i följande kategorier:

 • Religösa övertygelser. Enligt vissa religioner är vaccinationer ett yttre och onödigt ingrepp på människokroppen.
 • Filosofiska skäl. Dessa grupper tror att immuniseringarnas obligatoriska karaktär (som finns i vissa länder) är ett brott mot en persons individuella rättigheter.
 • Brist på effektivitet. Vissa tror att minskningen av sjukdomar som man kan förebygga med vacciner inte är ett resultat av vaccinationerna själva. Snarare hävdar de att minskningen är en produkt av socioekonomiska förbättringar.
 • Risker och konsekvenser i samband med vaccinationer. Dessa argument inriktar sig på eventuella biverkningar av vaccinationer och immuniseringar. De drar korrelationer mellan vaccinationer och vissa sjukdomar, särskilt idiopatiska (oförklarliga) tillstånd och de som förändrar en persons immunitet.
 • Ekonomisk vinst. Här fokuserar argumenten på de ekonomiska vinster som läkemedelsföretag, hälsoföretag och laboratorier har fått av vaccinationsprogrammen. Vidare pekar de på bristen på öppenhet bland de parter som deltar i vaccinationskedjan.
 • Andra argument. En del kan också referera till smärtan injektioner ger upphov till, möjliga konsekvenser av dålig teknik vid appliceringen av vaccinationer etc.

Vilka är fördelarna med vaccinationer?

Vaccinationer är en av de största framstegen i medicinens hela historia. Vetenskapen har visat att de förebygger miljontals dödsfall varje år.

Trots detta dör miljontals människor runt om i världen fortfarande varje dag till följd av sjukdomar som går att förebygga med vaccinationer. Detta kan bero på brist på tillgång till vacciner eller som ett direkt resultat av anti-vaccinationsrörelsen.

Här är några av de största fördelarna med vacciner:

 • Vacciner är säkra. De är en av de säkraste medicinska produkterna som finns. Vacciner måste genomgå många säkerhetskontroller.
 • De ger inte upphov till den sjukdom som de vaccinerar emot.
 • Vacciner orsakar inte autism. (Dessutom är de sjukdomar som de förhindrar mycket allvarligare och livshotande än själva autismen.)
 • Möjligheten till biverkningar finns alltid. Fördelarna med vacciner uppväger dock alltid risken för eventuella risker.
  Anti-vaccinrörelsen: barn får spruta
 • Vacciner är mycket effektiva.
 • Deras skydd är långvarigt, även om vissa vacciner kräver ytterligare doser.
 • Vacciner är nödvändiga för att skydda individer och befolkningen mot sjukdom.
 • Skyddet av barns hälsa är en etisk fråga med ett otvetydigt moraliskt värde.
 • Oberoende vetenskapliga bevis stöder användningen av vacciner.

Andra fördelar med vacciner

För närvarande finns inga alternativa behandlingar till vacciner som visat sig vara bättre än (eller till och med i närheten av) vaccinerna själva. I alla stater i USA måste barn få sina immuniseringar för att få gå i skolan. Men det sägs att 47 stater tillåter undantag på grund av religiösa eller filosofiska övertygelser.

På samma sätt har föräldrarna en medborgerlig och moralisk skyldighet att skydda sina barn. Att göra det möjliggör att vi kan bygga ett bättre samhälle där vi skyddar oss själva och speciellt de som inte har möjlighet att vaccinera sig.

Idag är vi allmänt omedvetna om hur allvarliga många barndomssjukdomar är eftersom vi själva inte har bevittnat deras framfart. Förbättringar av hygien och sanitära förhållanden har bidragit till minskningen av deras förekomst, men det går inte att förneka vaccinernas roll i utrotningen av dessa farsoter.

Tyvärr utsätter anti-vaccinrörelsen nu små barn och andra utsatta individer för livsfara genom att de riskerar att komma i kontakt med dödliga och allvarliga sjukdomar som lätt kan förebyggas av vaccinationer.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Adam A. (2015). Vacunación, antivacunación y los derechos del paciente menor. Gac. int. cienc. forense ISSN 2174-9019. Nº 16. Julio-Septiembre, 2015. Disponible en: https://www.uv.es/gicf/2TA1_Adam_GICF_16.pdf
 • Aparicio Rodrigo M. (2015). Antivacunas: un reto para el pediatra. Rev Pediatr Aten Primaria  [Internet]. 2015  Jun [citado  2019  Abr  17] ;  17( 66 ): 107-110. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000300001
 • Bello J. (2017). La actitud antivacuna como enfermedad emergente, la responsabilidad de la Administración y la asistencia primaria de pediatría. Rev Enf Emerg.
 • López Santamaría MA. (2015). Los movimientos antivacunación y su presencia en internet. ENE, Revista de Enfermería. v. 9, n. 2, ago. 2015. ISSN 1998 348X. Disponible en ene.enfermeria.org
 • Rosell Aguilar I. (2017).“Antivacunas” y dudas parentales en vacunación infantil: recuperemos la confianza en los profesionales sanitarios. CLINICA, num.26 (2017): 3 – 10 ISSN: 0301 – 0392. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/clinica/article/view/1250/1086

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.