Hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar

Hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar

Senaste uppdateringen: 08 april, 2019

Hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar är vanligare än hos bebisar som fullföljer hela graviditetenAtt födas före vecka 37 kan innebära komplikationer.

För tidigt födda bebisar kräver specialvård eftersom deras organ inte är fullt utvecklade än. Av denna anledning kan problem uppstå som kan påverka deras hälsa på kort, mellanlång och lång sikt.

En för tidig födsel kan utlösas av många faktorer: en infektion, stress, en olycka, ett slag eller alkoholkonsumtion bland andra.

Här presenterar vi en lista på vanliga hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar.

Hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar

I dessa fall rör de vanligaste komplikationerna hjärnan och lungorna hos bebisen. Dessa är de vanligaste:

1. Svårigheter med andningen hos för tidigt födda

  • Hyalinmembransjukdom

Hyalinmembransjukdom är ett tillstånd som påverkar nyfödda. Speciellt för tidigt födda bebisar. Det manifesterar sig som andnöd (dyspné) och blå färgförändring av huden och slemhinnorna (cyanos).

Denna sjukdom kan utvecklas till bronkopulmonell dysplasi, vilket är en kronisk lungsjukdom. Dessutom producerar den uppkomsten av fibros i barnets lungor vilket leder till andnöd.

  • Kvarstående av den arteriella kanalen

Detta är en avvikelse i hjärtat som skapar andningssvårigheter hos för tidigt födda barn. Den arteriella kanalen är lokaliserad mellan lungartären och aortan. Den finns hos alla nyfödda men försvinner snabbt.

Generellt sett stängs den här kanalen spontant under de första timmarna i livet. Hos vissa för tidigt födda bebisar kvarstår den här kanalen öppen mycket längre och orsakar då svårigheter med andningen.

hälsoproblem hos för tidigt födda bebisar
  • Central apné

Detta är en term som definierar en andningsstopp hos bebisar på minst 20 sekunder. Alla bebisar kan uppleva det här problemet men det är vanligare hos prematura.

Hjärtrytmen kan minska efter apné. När antingen saktar ned, saktar även hjärtat ned.

Bebisar är knoppar av liv redo att blomstra som en blomma för att förnya mänskligheten.

-Debasish Mridha-

2. Matsmältningsproblem hos för tidigt födda

För tidigt födda bebisar har svårt att suga och svälja. Ibland är de helt oförmögna att göra det. I dessa fall kan deras matsmältningssystem inte assimilera näringsämnena som är essentiella för deras lilla kropp.

Ordentlig näring är naturligtvis essentiellt för att hjälpa dem att växa och stärka kroppen nog för att utvecklas.

En för tidigt född kan ha problem med matsmältningen. Necrotizing entrecolitis är den vanligaste akuta åkomman i matsmältningen hos nyfödda. Det är en matsmältningssjukdom relaterad till omogenhet och svaghet.

3. Neurologiska komplikationer

Det är under den sista tremånadersperioden som hjärnan utvecklas som mest. Om ett barn föds för tidigt kan det uppstå komplikationer. Intraventrikulär blödning och periventrikulär leukomalaci är två exempel.

Bland hälsoproblem hos för tidigt födda är den intraventrikulära blödningen den mest oroväckande. Denna blödning inträffar eftersom hjärnan är väldigt outvecklad och som en konsekvens skadas lätt de känsliga blodkärlen.

Om det är intensivt kan det skapa flera problem eller till och med leda till döden. Detta inträffar hos en tredjedel av de för tidigt födda bebisar som lider av det.

hälsoproblem hos för tidigt födda barn

Periventrikulär leukomalaci är en annan typ av vanlig hjärnskada. I det här fallet är hjärnvävnaden skadad och kan påverka nervcellerna som påverkar bebisens rörelser. Detta kan leda till motoriska oförmågor såsom cerebral pares.

4. Komplikationer relaterade till levern

När en bebis föds, även vid rätt tidpunkt, förstör levern röda blodkroppar och denna förstörelse frigör ett gult pigment som kallas bilirubin. Problemet är att bebisens lever inte lätt kan omvandla det och det kommer att ackumulera. Detta kallas för gulsot.

Kom ihåg att intensiteten varierar från en bebis till en annan. Bilirubinets avfall kommer oftast att elimineras via avföringen och även genom barnets hud, vilket ofta ger det en gulaktig färg.

På grund av risken för dessa komplikationer är mödrar till för tidigt födda barn ofta oroade och stressade.

Du bör ha i åtanke att tack vare den medicinska utvecklingen blir hälsoproblemen hos för tidigt födda bebisar mindre allvarliga. Många prematura barn uppnår senare perfekt hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.