Guide för att identifiera insektsbett hos barn

Insektsbett hos barn är en del av livet. Här berättar vi hur du identifierar dem genom de olika reaktionerna som de producerar.
Guide för att identifiera insektsbett hos barn

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Sting och bett från insekter och andra parasiter är sommarens stora irritationsmoment både för barn och för vuxna som tycker om att vistas utomhus, detta eftersom de orsakar smärta, klåda och ibland allergiska reaktioner genom giftet eller saliven som injiceras i huden vid ett insektsbett.

Det finns en  mängd olika arter som kan orsaka dessa blemmor och var och en lämnar ett karakteristiskt avtryck på huden. Att lära sig känna igen den orsakande faktorn utifrån bettets utseende är viktigt för att ge ditt barn den bästa vården. I den här artikeln berättar vi hur du gör.

De vanligaste manifestationerna av insektsbett

De flesta bett tenderar att orsaka milda och hanterbara obehag, men vissa kan framkalla allvarligare och till och med dödliga utfall. Speciellt om barnet har en historia med allvarliga allergier mot insektens gift.

Även om vi ibland kan observera insekten under själva attacken så upptäcks många fall inte förrän symtom uppträder vid ett senare tillfälle. Bland dem sticker följande ut:

 • Rodnad eller utslag
 • Svullnad
 • Klåda
 • Smärta i det drabbade området
 • Hetta eller en brännande känsla vid bettet och i närliggande områden
 • Stickningar eller domningar i det drabbade området
Ett litet barn blir bitet av myggor.

Varningstecken hos barn efter ett insektsbett

Några typiska symtom på en allvarlig allergisk reaktion (eller anafylaxi) är följande:

 • Andningssvårigheter
 • Feber
 • Muskelryckningar
 • Kräkningar eller illamående
 • Ödem i halsen och på läpparna
 • Förlust av medvetande och förvirring

I närvaro av någon av dessa manifestationer är det mest lämpligt att konsultera en läkare så snart som möjligt. Anafylaxi är en medicinsk nödsituation.

Om barnet känner sig illamående eller har influensaliknande symtom dagarna efter bettet så är det bäst att konsultera en läkare. Detta är viktigt för att utesluta andra sjukdomar som kan ha förvärvats genom insektsbettet.

De vanligaste insektsbetten

De vanligaste betten beror till stor del på platsen där du bor, eller som du besöker. Årstiden är också en faktor att ta hänsyn till. Till exempel är förekomsten av skador orsakade av bin, myggor och myror högre under sommaren.

Ett annat viktigt faktum är att även om insekter kan bita var som helst på kroppen, så gör de det oftast i de områden av huden som är tunnast och finns mest tillgänglig.

Här följer särdragen hos skadorna som orsakas av olika insekter.

1. Myggbett

Ett myggbett yttrar sig som en liten, svullen, rund knöl som dyker upp snabbt efter attacken. Allteftersom timmarna går blir detta utslag hårdare, rödare och upplevs som mer kliande, speciellt om den drabbade ger efter och kliar på bettet.

Ofta kan flera utslag dyka upp i samma område, eftersom barnet inte känner när myggan biter dem och insekten gör det upprepade gånger. Detta beror på att myggor har en mycket fin sticker för att orsaka minimal skada på huden.

2. Eldmyra

På semestern kan stinget av en eldmyra orsaka en medicinsk nödsituation, snabb vård kan vara nödvändig.

Eldmyror är små, rödaktiga eller svarta och mycket aggressiva. Giftet de inokulerar ger ett mycket skarpt och smärtsamt stick. Detta visas i form av en röd prick med en central pustel som bränner och kliar. I allmänhet består de i upp till en vecka.

I vissa fall kan giftet från dessa insekter orsaka en farlig och allvarlig allergisk reaktion, som visar sig som generaliserad klåda, markant svullnad i hela kroppen och andningssvårigheter.

3. Fästingbett

Fästingbett kan orsaka svullnad och smärta i det drabbade området. De kan också orsaka ett generaliserat utslag, blåsor och en brännande känsla eller andnöd.

I vissa fall förblir fästingen fäst vid hudens yta under lång tid, och utslag uppträder ibland “i grupper”. Fästingbett kan i Sverige orsaka sjukdomar som borrelia, TBE och fästingfeber. Detta i kombination med den rika förekomsten av fästingar gör dem till några av de mest hälsovådliga djuren i Sverige.

En fästing som kryper på en persons hud.

4. Bi- eller getingstick

Ett av de vanligaste insektssticken bland barn orsakas av bin och getingar. Det karakteristiska utslaget från dessa insekter är en rodnad av huden med mycket smärta, ödem och klåda i det stuckna området.

Bin kan bara sticka en gång, då de lämnar sin gadd i huden. Försök dra ut gadden då möjligt eftersom giftblåsan annars fortsätter att pumpa in gift. En vit fläck kan synas där gadden träffade.

5. Loppor

Loppbett från arter som inriktar sig på mänskliga värdar är ovanliga i Sverige, men ett flertal djurloppor kan bita oss i brist på föda. Betten uppstår vanligtvis i grupp och i de flesta fall består de av röda och kliande knölar, som är omgivna av en röd gloria.

Symptomen betten uppstår omedelbart.

6. Vägglusbett

Den karakteristiska vägglusskadan är en rad med små utslag av röda, svullna områden med en mörkröd mitt. I allmänhet får vi klåda av den allergiska reaktionen som orsakas av insektsgiftet inuti kroppen. En del personer blir ej bitna, eller får ingen reaktion på betten, vilket kan vara nog så irriterande för en drabbad individ som delar sovplatsen,

Enligt en nyligen genomförd studie kommer ofta utslagen att uppträda i en linje på nakna kroppsregioner som fötter, nacke eller händer.

Varför uppstår reaktioner på stick och insektsbett?

Immunsystemet svarar på insektsgifter efter att dessa har injicerats i huden. Detta är vad som förklarar varför svullnad och rodnad uppstår i området för insektsbett hos barn.

Milda och fördröjda reaktioner inkluderar smärta och klåda, men om barnet är känsligt för giftet kan ett potentiellt dödligt tillstånd som kallas anafylaktisk chock utlösas.

Myggmedel mot insektsbett

Insektsbett hos barn och deras förebyggande

Den bästa medicinen är förebyggande, så att veta hur man identifierar och undviker insektsbett är det bästa sättet att hålla små barn friska.

I allmänhet försvinner de flesta bett av sig själva efter några dagar av lätt obehag. Under tiden bör du övervaka den drabbade platsen för att utesluta och undvika en överaggregerad infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Williams LA, Allen LV Jr. Treatment and prevention of insect bites: mosquitoes. Int J Pharm Compd. 2012 May-Jun;16(3):210-8. PMID: 23050298. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29261949/
 • Powers J, McDowell RH. Picaduras de insectos. [Actualizado el 11 de agosto de 2021]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 enero-. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537235/
 • Kruse B, Anderson J, Simon LV. Fire Ant Bites. 2021 Aug 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29261949. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29261949/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.