Fördelarna med meditation i klassrummet

Meditation i klassrummet blir allt vanligare. I dagens artikel berättar vi om fördelarna med meditation för barnen under skoltid.
Fördelarna med meditation i klassrummet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2019

Barn känner sig inte lika nedtyngda av fördomar, hinder och förutfattade meningar som vuxna. Det här är en stor fördel när det kommer till utövandet av meditation. Den här aktiviteten erbjuder också en rikedom av positiva effekter för eleverna. Därför vill vi ta en titt på fördelarna med meditation i klassrummet.

Först och främst så är det viktigt att förstå att meditation är både en mental övning och en fysisk övning. Elever som är fullt uppmärksamma och gör den ansträngning som krävs under övningen, kan njuta av många fördelar. De positiva effekterna av meditation är både omedelbara och långsiktiga.

Meditation kan fylla en viktig funktion som en del i den vanliga undervisningen. Det ger eleverna möjlighet att öka sin självmedvetenhet, men också i någon mån förändra sitt perspektiv.

Faktum är att utövandet av meditation kräver ingenting annat än engagemang. Allt du behöver är 10 minuter eller mer per dag, och ett litet utrymme där du kan sitta eller stå bekvämt.

Det är också viktigt att tänka på att meditation inte bara är för vuxna. Barn och tonåringar kan också dra nytta av den här tekniken och njuta av alla dess fördelar.

Studier har till och med visat att meditation i klassrummet hjälper elever att bli lugnare och mer fokuserade. Det ger dem också möjligheten att lära sig slappna av och reflektera.

Vilka är fördelarna med meditation i klassrummet?

Nedan kommer vi att berätta mer om fördelarna med meditation i klassrummet.

1. Meditation i klassrummet skärper fokus

Meditation förbättrar en persons förmåga att koncentrera sig under längre tidsperioder. På samma sätt lär det barnen att de har möjligheten att styra sin uppmärksamhet.

Det här är positivt för barn på många sätt. Till exempel så kan eleverna koncentrera sig bättre under lektionerna, och därmed ta till sig informationen bättre.

En flicka mediterar i en park.

2. Ökar medlidandet och självkänslan

Givet att påtryckningar och omständigheter är utom deras kontroll, känner sig barn ofta inkapabla att klara vissa prövningar. Det här kan vara påfrestande, särskilt i de fall då barn utsätts för mobbning eller misshandel.

Meditation kan stärka känslor av trygghet, empati och inre stabilitet hos barnen. Samtidigt bidrar det till ett större medlidande, lycka och förbättrad självkänsla hos barn.

3. Förbättrar uppmärksamheten

En annan sida av fördelarna med meditation som vi vill nämna har att göra med barnens förmåga att vara uppmärksamma. Att utöva meditation förbättrar uppmärksamheten och minskar tendenser till internalisering, som rädsla, brist på integrering i sociala grupper, ångest och depression.

I den här meningen förbättrar det barnens psykiska välbefinnande – ett faktum som stöds av otaliga studier.

4. Meditation i klassrummet minskar stressen

Meditation erbjuder barnen en välbehövlig stund av inaktivitet för fysisk, mental och känslomässig vila. Det påverkar också hela nervsystemet på ett direkt sätt genom att minska de kemiska ämnen som är relaterade till stress, som kortisol

Meditation sänker också syreförbrukningen, pulsen och blodtrycket, och ger en lugnare andning.

5. Förbättrar minnet

Att ha ett bättre minne och kunna behålla mer information är självklart en fördel när man ska klara olika prov och examina.

Ett bra minne ger också en större förmåga att kombinera flera olika tankar och idéer samtidigt. Det här är en användbar förmåga när det kommer till att föra konversationer och intelligenta och intressanta resonemang.

Meditation i klassrummet kan förbättra elevernas koncentrationsförmåga.

Meditation förbättrar en persons förmåga att koncentrera sig under längre tidsperioder. På samma sätt lär det barnen att de har möjligheten att styra sin uppmärksamhet.

6. Förbättrar hanteringen av känslor

Experter har konstaterat ett starkt samband mellan känslomässig obalans och dåliga akademiska resultat. Lyckligtvis, som du redan har förstått, så är minskad stress och oro en annan av fördelarna med meditation och den odelade uppmärksamhet som den ger oss.

Som om det inte var nog så hjälper meditationen också elever att hantera sina känslor bättre. Det här har en positiv effekt på deras akademiska resultat.

Att ge elever tid för mental avslappning är avgörande för att förbättra deras beteende, utan tvekan. Med tanke på att barn och ungdomar ofta är under stress så är meditation ett fantastiskt sätt för dem att samla och fokusera sina tankar.

Att avsätta en bestämd tid för att stanna upp och meditera är positivt på många nivåer. Och inte bara för eleverna, utan också för lärarna. Så varför inte prova denna allt mer använda metod?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.