HELLP-syndromet: symptom, diagnos och behandling

HELLP-syndromet är en allvarlig komplikation som kräver vård under graviditeten. Var uppmärksam på följande riskfaktorer och symptom för tidig upptäckt.
HELLP-syndromet: symptom, diagnos och behandling
Nelton Ramos

Skriven och verifierad av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2020

HELLP-syndromet är ett tillstånd som kan uppstå under graviditeten, och som utgör en allvarlig risk för både mor och barn. Syndromet uppvisar en serie symptom.

Dessa tros vara relaterade till komplikationer som har att göra med preeklampsi eller eklampsi. Med tanke på hur farligt syndromet kan vara är det viktigt att kvinnor känner till tecknen och är på sin vakt om de uppvisar några symptom.

Vad är HELLP-syndromet?

Ordet HELLP är en förkortning som står för följande: (H) hemolys eller förstörelse av röda blodkroppar; (EL) förhöjda leverenzymer; och (LP) lågt blodplättantal.

Det är ofta associerat med preeklampsi, men det har också förekommit fall där preeklampsi inte diagnostiserats.

Syndromet drabbar uppskattningsvis 0,1% av alla gravida kvinnor. Detta antal stiger till 15% hos kvinnor som lider av högt blodtryck. Det förekommer vanligtvis i tredje trimestern av graviditeten, och är vanligare under veckorna innan födseln.

Orsakerna till HELLP-syndromet är okända för experter. Kvinnor som tillhör följande grupper är emellertid mer benägna att utveckla det:

 • Kvinnor med blodproppsstörningar, leversjukdomar och högt blodtryck.
 • Vita kvinnor över 25 år.
 • Kvinnor som har lidit av preeklampsi eller eklampsi.
 • Kvinnor som har haft problem under tidigare graviditeter.

Dessa riskfaktorer kan utan tvekan bidra till att ställa en korrekt diagnos av detta syndrom, vilket är av avgörande betydelse. I många fall misstar läkare syndromet för influensa, hepatit, lupus eller andra tillstånd.

Symptomen på HELLP-syndrom

Symptomatologin för HELLP-syndromet är mycket bred och varierar för varje fall som uppkommer. Det förväxlas ofta med preeklampsi och andra sjukdomar.

De allmänna symptomen är följande:

 • Akut och ihållande huvudvärk, kräkningar, illamående och en känsla av matsmältningsbesvär
 • Känslighet i magen, speciellt i den övre vänstra sidan, eftersom det innebär uppblåst lever
 • Högt blodtryck åtföljt av synförändringar
 • Allmänt obehag och akut trötthet
 • Generaliserat ödem och proteiner i urin
 • I akuta fall inkluderar HELLP-syndromet också näsblod och blödande tandkött, epilepsi, kramper, muskelsmärta och andra symptom.

Eftersom symptomen kan likna influensasymptom måste din läkare beställa ett särskilt blodprov för att kunna diagnosticera det. Det är också viktigt att testa för att kontrollera leverenzymerna hos alla gravida kvinnor, oavsett om de uppvisar symptom eller inte.

“I många fall misstar läkare syndromet för influensa, hepatit, lupus eller andra tillstånd.”

Diagnosen HELLP-syndrom

För att avgöra om man har drabbats måste läkaren ta blodprover. Dessa bestämmer möjlig hemolytisk anemi, leversymptom eller trombocytopeni (lågt antal blodplättar). Detta tillstånd kan förekomma hos kvinnor under och efter graviditeten.

Samtidigt kan syndromet innebära högt blodtryck, men det behöver inte göra det. Läkare kan även utföra tester för att bestämma mängden laktatdehydrogenas (LDH) och bilirubin.

När diagnosen har ställts läggs patienten in på sjukhus för frekventa kontroller, både av mor och barn. Det är bäst att stabilisera blodnivån och vara nära omedelbar läkarvård.

I de flesta fall består behandlingen av vila, och i extrema fall kan läkare behöva utföra ett kejsarsnitt och avbryta graviditeten.

Komplikationerna av HELLP-syndromet

Komplikationerna beror på hur snart diagnosen ställs. De vanligaste svårigheterna med behandling inkluderar:

 • Kramper: Dessa uppstår som ett resultat av minskat blodflöde.
 • Blödning: Med tanke på sönderdelningen av röda blodkroppar, som leder till anemi och försvårar koagulering.
 • Nedsatt njurfunktion: Näthinneavlossning, lungödem, leverskada, andningssvårigheter, avlossning av moderkakan.

Det är omöjligt för fostret att undgå konsekvenserna av detta syndrom. I de flesta fall handlar det om att sätta igång förlossning eller utföra ett kejsarsnitt. I vissa fall kan spädbarn drabbas av fetal distress, blodsjukdomar, låg födelsevikt, andningsproblem och även avlida.

Finns det något sätt att förhindra HELLP-syndromet?

Det finns inget sätt att förhindra det, men det finns åtgärder man kan vidta för att minska risken.

Till dessa åtgärder räknas att göra regelbundna kontroller före födseln, inklusive test som visar hur stabil den gravida kvinnans hälsa är. Innan graviditeten bör man helst träna, se över sin kost och upprätthålla en hälsosam livsstil.

Sammanfattningsvis är HELLP-syndromet ett allvarligt tillstånd som kräver medicinsk övervakning. En tidig diagnos kan göra stor skillnad, så se till att träffa din läkare om du har några symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.