Ultraljud under graviditeten: Vilken information ger det?

Under graviditeten kommer flera ultraljud att genomföras. I denna artikel ska vi upptäcka vilken information de tillhandahåller.
Ultraljud under graviditeten: Vilken information ger det?
Miriam Barriga Sánchez

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Miriam Barriga Sánchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ultraljud under graviditeten är något man utför för att kontrollera fostrets utveckling och tillväxt. Med denna teknik kan man titta på och undersöka de interna strukturerna.

Obstetriskt ultraljud ger information om kvinnans fortplantningssystem (livmoder, äggledare och äggstockar), närliggande strukturer (blåsan) och givetvis fostret och dess omgivning (fostersäcken, fostervatten, navelsträngen).

Ett ultraljud är en icke-invasiv teknik som varken gör ont eller utgör någon risk för modern eller fostret. Under graviditeten gör man i Sverige vanligtvis ett rutinultraljud i andra trimestern, men man kan även göra kompletterande ultraljud som ger olika typer av information.

Ultraljud under andra trimestern

Alla gravida kvinnor blir erbjudna att utföra ett rutinultraljud under den andra trimestern, vanligtvis mellan vecka 18 och 20. Dess huvudsakliga syfte är att se så att fostrets organ och system utvecklas korrekt. Med detta kan man även upptäcka eventuella anomalier hos fostret.

Det första ultraljudet

Här är informationen man får genom detta ultraljud:

 • Det bekräftar antalet foster.
 • Undersöker moderkakan (plats, egenskaper, blodkärl i navelsträngen).
 • Fastslår hur mycket fostervatten som finns närvarande.
 • Studerar fostrets tillväxt i enlighet med olika parametrar: mätning av huvudet, magen och lårbenet.
 • Omfattande undersökning av fostrets anatomi, vilket är varför detta ultraljud är det längsta.
 • Låter föräldrarna få reda på barnets kön, ifall de vill veta detta.
 • Undersöker livmodern och äggstockarna.

Det är i Sverige inte obligatoriskt att göra ultraljud, men det rekommenderas för att hålla koll på foster och mamma. Om läkaren upptäcker avvikelser i fostrets tillväxt, fostervattnet eller moderkakan kan man behöva utföra fler.

Kompletterande ultraljud under graviditeten

Gravid kvinna på ultraljud
 • Dopplerultraljud av fostret: kontrollerar blodflödet mellan moderkakan och fostret. Om läkaren upptäcker några oegentligheter kan man behöva göra mer genomgående undersökningar.
 • Dopplerultraljud av livmoderartären: detta undersöker blodflödets motstånd i livmodern. Vid fall av intrauterin tillväxthämning (IUGR) eller graviditetshypertoni (preeklampsi) kan det förekomma förändringar här.
 • Neurosonografi: visar fostrets hjärna och ryggrad. En läkare kan rekommendera en neurosonografi i väldigt specifika fall.
 • Mätning av livmoderhalsen: detta ultraljud utför man vaginalt för att uppskatta längden på livmoderhalsen. Detta kan man utföra på kvinnor som tidigare har fött före 37:e veckan.
 • 4D- och 5D-ultraljud: dessa ger tydliga bilder av fostrets interna anatomi. Föräldrar kan välja att gå till en privat klinik och betala extra för denna variant, för att kunna se fostret tydligare.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castán Mateo, S., Tobajas, JJ. (2013). Obstetricia para matronas: guía práctica. Madrid: Médica Panamericana.
 • Espinilla Sanz, B., Tomé Blanco, E., Sadornil Vicario, M., Albillos Alonso, L. (2016). Manual de obstetricia para matronas. 2nd ed. Valladolid: DIFÁCIL.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.