Du är ditt barns hem

Du är ditt barns hem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 september, 2018

Du är ditt barns hem, dess lilla och magiska universum. Du är dess källa till näring, dess tillflyktsort och dess oändliga tillgång till ömhet. Du är allt för ditt barn.

Samtidigt – tack vare ditt barn flödar ditt liv över med glädje, förhoppningar, drömmar och känslor som du aldrig har känt förut.

Enligt en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften LiveScience, så är moderskapet unikt och exceptionellt av flera anledningar.

Så pass att vi ofta inte förstår riktigt hur många förändringar som sker inuti oss när vi blir mödrar. Våra kroppar, våra hjärnor och även hur vi ser på världen – allt förändras.

Det är viktigt att komma ihåg att föräldraskapet är en speciell tid också för män. Fäder blir ofta känsliga under deras partners graviditet, medvetna om att de snart kommer att hålla ett nytt liv i sina famnar.

Allt detta leder, konstigt nog, inte alltid till den glädje och lycka som man skulle kunna förvänta sig.

Mary Kimmel, föreståndare för den perinatala psykologiska slutenvårdsavdelningen vid Chapel Hills vårdskola vid universitetet i North Carolina, och psykologiprofessor vid samma institution, arbetar med den här frågan.

Hon säger att många kvinnor upplever rädsla under graviditeten. De frågar sig själva om de kommer att kunna hantera det hela, och de oroar sig för sin personliga och ekonomiska stabilitet.

Ibland oroar de sig till och med för att relationen med barnets far ska ta slut. En blivande moder kan fråga sig om hon och hennes barn kommer att kunna räkna med stöd ifrån familj och vänner.

Det faktum att vi betyder allt för våra små, fyller oss ibland med glädje och häpnad. Men ibland kommer samma tanke att plåga oss med oro och ängslan. Du ska veta att detta är normalt, logiskt och till och med standard.

Att ha ett barn är inte bara ett ansvar – det kräver mod. Det innebär att vara tvungen att konfrontera livet även i de svåraste stunderna. För du är ditt barns hem, dess tillflyktsort, och dess länk till världen.

Jag är ditt barn, jag formades inuti dig, jag känner dina känslor… så var inte rädd

Du är ditt barns hem.

Var inte rädd. Det finns ingen anledning att oroa sig för framtiden. Din nutid, ditt här och nu, är fyllt med lycka och hopp.

Låt inte rädsla och osäkerhet tynga ner ditt hjärta. Stressen som vi ibland upplever som mödrar når in till den lugna miljön i livmodern. Kortisolet i vårt blod impregnerar fostervattnet som omger våra blivande barn.

Det är inte bara maten som vi äter som påverkar ett växande foster. Vad du känner, vad du upplever, de gånger du skrattar och de gånger du gråter, når ditt barn som ett eko. De är som osynliga näringsämnen och smekningar som följer ditt barns mognadsprocess i varje steg.

Så kom ihåg, mamma, ditt barn vill att du ska vara lycklig. Det vill att du ska vakna varje dag av ditt liv full av drömmar, idéer och förhoppningar. Ditt barn vill att du ska vara redo och ivrig att ta dig an nya utmaningar.

Ditt barn vet vem du är; att du är modig och kapabel att ta dig an vad som helst som kommer i din väg. Allt det ser är en vacker kvinna som vet vad hon vill ha och vad hon inte vill ha för sitt älskade barn.

Glöm aldrig bort hur viktigt det är att du tar hand om dig själv varje dag, och att du också tar hand om dina egna känslor och ditt välmående. Att ta hand om dig själv kommer att ge dig möjlighet att ge ditt bästa till dina barn.

Du kommer alltid att vara ditt barns hem

Skiss på en bebis i mammas mage.

Det sägs att vi bär våra barn i våra magar i nio månader, i våra famnar i tre år, och i våra hjärtan för alltid.

Du är ditt barns hem. Den mentaliteten gör inte dig överbeskyddande och det gör inte heller bandet mellan mor och barn giftigt.

För den klokaste typen av hem är det vars dörrar alltid står öppna. Det är ett hem vars invånare är fria att komma och gå som de vill. Och samtidigt är de alltid välkomna tillbaka.

Dock ska vi som föräldrar komma ihåg att det här hemmet aldrig är viktigare än när våra barn är små. Det är under de tidiga åren som banden måste knytas.

Det första stadiet i ditt barns liv kallas exogestation, som betyder mognad utanför livmodern, och den pågår i flera år efter att barnet är fött.

Barn behöver vår fysiska närhet under denna tid mer än någon annan period i deras liv. Vår hud, våra smekningar och våra ord skapar en osynlig “livmoder” som omsluter våra barn när de fortsätter växa.

Och när tiden är inne så kommer våra barn att ta steget ut till frihet, självständighet och rörelse.

Glöm aldrig att du är ditt barns hem; även om det inte kan uttrycka det med ord så är du allt för det. Du är dess källa till näring, dess värme, knäet där det somnar, och bröstet där det kommer att växa och mogna.

Så gör det till en prioritet att ta hand om dig själv. Var lycklig, var modig, och bygg upp dig själv till den typ av person som ditt barn älskar och förtjänar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.