Den sanna innebörden av en medveten graviditet

Den sanna innebörden av en medveten graviditet
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Graviditet är ett nio månaders mirakel som resulterar i en bebis. Du måste vara mentalt och känslomässigt förberedd för att njuta av det. Det är därför du vill ha en medveten graviditet.

Eftersom det är en av de bästa ögonblicken i ditt liv, måste du lära dig att knyta an på ett hälsosamt sätt. En medveten graviditet är en rättighet som alla kvinnor har. Från det ögonblick de inser att de kommer att få del av den renaste formen av kärlek i världen.

Det handlar om att öppna en dörr som leder direkt till din inre värld, för att kommunicera med den varelse som växer inom dig. Utan tvivel kräver detta en acceptansprocess. Den kommer att tillåta er att titta på varandra med glädje, att få er att uppleva symptom av lycka och att upptäcka att du har en magisk kraft att ge liv.

En medveten graviditet kommer att tillåta dig att plantera ren lycka i ditt barns hjärta.

Kärlek i en medveten graviditet

Just nu, känns det här som en svår utmaning att uppnå. Särskilt med det hektiska tempot i vårt dagliga liv, samhällets utmaningar och de begränsningar vi har på vår tid. Allt detta gör det ibland omöjligt att njuta av nuet. Därför är det så viktigt för dig att leta efter enkla verktyg som gör det möjligt för dig att kunna göra det. Det kommer att vara till gagn för både dig och din baby.

En prenatal kurs kommer troligen att hjälpa dig att ha en medveten graviditet, men du kan också göra det själv genom att titta dig i spegeln varje dag. Där kan du spegla den kvinna som är uppfylld av glädje och lugn. Graviditetsexperter kan leda dig på vägen längs denna långa resa, vilken tar slut i samma stund du med leende på dina läpparna vaggar ditt nyfödda barn i dina armar.

Lyckan att ha en medveten graviditet

Gravid kvinna i ett soligt fält med blommor

Enligt flera vetenskapliga studier är graviditet ett transcendentalt stadium. Det sker alltså en förändring där det så kallade personliga medvetandet blir omprogrammerat. Det betyder att de upplevelser du går igenom under den här perioden av ditt liv kommer att främja en särskild neurologisk känslighet och en determinerad psykologisk organisation.

Experter insisterar också på att mammans erfarenheter kommer att lämna spår i en del av nervsystemet. Detta gör det möjligt för detta system att rapportera detta till sig själv, reagera på ett specifikt sätt på vissa stimuli och ge upphov till en genetisk predisposition som svar på den miljö mamman lever i.

Stress

En av de mest framträdande punkterna är förhållandet mellan stress under graviditetens andra hälft och möjligheten att utveckla störningar känslomässigt, beteendemässigt eller innefattande hyperaktivitet. Detta påverkar också utvecklingen av prefrontala cortex och det limbiska systemet.

Stress i mamman kan påverka barnets framtida beteende.

Med andra ord måste du förstå att du har många saker att tänka på. Detta är ett stort ansvar, vilket påverkar alla aspekter av hans eller hennes utveckling – fysiskt, psykiskt och emotionellt. Därför måste du hitta förmågan att acceptera denna situation och ta till dig denna vackra välsignelse med ett öppet hjärta.

Psykologer vill inte orsaka oro eller ångest med dessa resultat. Tvärtom uppmanar de framtida mammor att leva med lycka. Du och din bebis spelar huvudrollerna i den här sagan och ni måste alltid finna frid.

Fäder och mödrar i en medveten graviditet

Fader kramar gravid kvinnas mage

Fadersfiguren spelar en vital roll under denna period. Detta eftersom en balans måste bibehållas till förmån för barnet. Båda föräldrarna måste stå i kontakt med sina inre jag, definiera sina föräldraroller och få ordning på sina prioriteringar under de nio månader som ligger framför dem.

Tanken är att skapa en känsla av frid som inte kan raseras, trots alla de hinder och motgångar som kan ske under vägen. Det finns många orsaker till oro. Till exempel var man ska föda, vilken budget som finns tillgänglig, hur ni vill inreda barnets rum, hur man ska hantera diverse obehag som kommer med graviditeten etc. Det här är bara några av de utmaningar som föräldrarna kommer att möta tillsammans, och de måste arbeta i harmoni.

Barnet behöver också knyta an till fadern.

Enligt den studie som utförts på faderns inflytande så har de en känslomässig koppling till modern. Men utöver den så har faderns handlingar visat sig ha en inverkan på fostrets framtid. Därför är det viktigt att pappan verkligen visar att han bryr sig om barnet. Han kan göra det genom att tala till det och föreställa sig sin blivande son eller dotter.

En medveten graviditet låter dig se hur lycklig du är att du får skapa en underbar varelse. Känn det och omfamna det med hela ditt hjärta så att det kommer till dig som en återspegling av din lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.