Försvinnande tvillinggraviditet - Vad är det?

Försvinnande tvillinggraviditet - Vad är det?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2019

Visste du att det finns något som kallas för Vanishing Twin Syndrome (VTS), eller försvinnande tvillinggraviditet på svenska? Man upptäckte denna komplikation för första gången 1945. I många fall av graviditeter med fler än ett foster kan foster försvinna utan att man märker när det händer.

Man hör ibland om fall där man tidigt under graviditeten kunnat observera två eller flera foster, men efter ett tag finns ett av de identifierade fostren inte längre där.

Man kallar ibland också det här för den “flyende” tvillingen, och det innebär att fostervävnaden förtvinar utan någon uppenbar orsak. Enligt experter ser det ut som att fostret har försvunnit, men i själva verket har det gått förlorat i en ofrivillig abort.

Hur diagnosticeras en försvinnande tvillinggraviditet?

En ultraljudsbild.

Innan ultraljudsundersökningar var rutin var det svårt att identifiera en “flyende tvilling”. Idag utförs dock ultraljudsundersökningar på många håll ända från början av graviditeten.

Om det finns två eller flera foster upptäcker man detta under den första trimestern. Sedan visar de uppföljande ultraljudsundersökningarna om det har skett någon förändring. Till exempel om man inte längre kan höra ljudet från ett andra hjärta.

Förr i tiden kunde man inte upptäcka det förrän efter förlossningen. Man kunde då undersöka moderkakan, och se att det hade funnits ett andra foster som hade dött. Idag kan en diagnos ställas inom de första sju veckorna av graviditeten.

När mamman kommer tillbaka för sin prenatala undersökning efter att ha fått veta att hon bär på tvillingar kan hon upptäcka att den ena har försvunnit. Även om det kanske är överraskande har mamman i många fall redan haft symptom på ett missfall. Då visar ultraljudet att i alla fall en av tvillingarna har överlevt.

En försvinnande tvillinggraviditet kan drabba upp till 30% av graviditeter med mer än ett foster. Det har visat sig förekomma oftare hos mödrar som är äldre än 30 år.

Varför händer det?

En gravidmage.

De exakta orsakerna är fortfarande okända. Dock finns det bevis för att tvillingen som försvinner kan ha lidit av genetiska störningar ända sedan den var ett embryo. Den här slutsatsen kommer från analyser man har gjort av moderkakan efter förlossningar där ena fostret har försvunnit.

Ofta uppvisar fostervävnaden kromosomavvikelser, men det överlevande fostret har inga sådana avvikelser. En annan möjlig orsak kan vara en implantation som har gått fel.

Möjliga konsekvenser för överlevarna

Med överlevare menar vi det eller de foster som överlever och fortsätter att utvecklas, men också mamman. Beroende på när förlusten sker kan man lida olika konsekvenser. 

Till exempel, om förlusten sker i den första trimestern uppstår vanligtvis inga symptom eller allvarliga konsekvenser. Men allt beror på vad som orsakade försvinnandet av den andra tvillingen.

Om förlusten sker i den andra eller tredje trimestern kan risken öka för att den överlevande bebisen föds med till exempel cerebral pares (CP).

I de fall då fostret dör redan i embryostadiet återabsorberas moderkakan, vätskan och fostervävnaden. I de flesta fall är det detta som händer, eftersom vävnaden plattas ut av trycket från den överlevande tvillingen. 

Baserat på hur denna “tillplattning” sker kan man observera en av två typer vid födseln:

  • fetus compressus: när man hittar ett lätt identifierbart platt foster.
  • fetus papyraceous: när absorptionen/försvinnandet endast kan observeras via analys av moderkakan eller genom förlusten av vätska.

En försvinnande tvillinggraviditet kan kännas igen på symptom som blödning, bäckensmärtor eller livmoderkramper under den första trimestern. Om du upplever något av de här symptomen bör du uppsöka läkare så snart som möjligt. Vanligtvis behöver varken mamman eller den andra tvillingen genomgå någon behandling.

Skulle däremot försvinnandet ske under den andra eller tredje trimestern kan det eventuellt bli en högriskgraviditet. Ett ultraljud kommer att visa om graviditeten alls går att slutföra. Om inte kan det vara så att man måste göra en abort – annars kan man räkna med att det blir ett missfall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.