Vad är en födsel med segerhuva?

Vad är en födsel med segerhuva?
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De som inte har hört talas om termen “födsel med segerhuva” kanske tror att det innebär att något har gått fel under födseln. De som känner till uttrycket tror ibland att det är något mystiskt.

I den här artikeln kommer vi förklara vad en födsel med segerhuva innebär. Det är inte något som händer ofta och är lika vanligt eller ovanligt som andra avvikelser under födseln.

Segerhuvan har inte någon påverkan på modern eller på barnet. Det är å andra sidan något magiskt för läkarna som får bevittna det.

Vad är en födsel med segerhuva?

När barnet lämnar livmodern så är det omgivet av en påse med fostervatten, den s.k. segerhuvan.

Under en vanlig födsel så kommer huvan att gå sönder. I de fall då detta inte sker får åskådarna chansen att se barnet inne i fostervattnet under några sekunder, som om barnet fortfarande befann sig i livmodern.

Målning av födsel med segerhuva.

Är en födsel med segerhuva skadligt för barnet?

Så länge som läkarna öppnar påsen direkt efter födseln för att klämma fast navelsträngen och stimulera andningen så kommer barnet inte att skadas.

De problem som uppstår vid födseln kan uppstå oavsett om påsen har gått sönder innan födseln eller inte.

Är detta tillstånd bra för barnet? Det gör egentligen ingen skillnad. Man trodde tidigare att om barnet föddes inuti vätskan så skulle det få ett längre skydd mot externa bakterier, men detta anses nuförtiden bara vara en myt.

Barnet stannar bara kvar i påsen under en kort tid efter födseln. Den hinna som täcker barnet gör det inte immunt mot infektioner som kan uppstå senare.

Barn med segerhuva.

Hur vanligt är det med en födsel med segerhuva?

Det är inte vanligt. Vanligtvis brister påsen innan själva födseln och är ett av tecknen på att det är dags för modern att föda.

Segerhuvan är dock mer vanlig under en vaginal födsel än då man föder med kejsarsnitt.

En människas födsel är en av de mest fantastiska händelserna i universum.

Varför anser vissa att denna födsel är magisk?

Vissa anser att denna typ av födsel har en andlig influens baserat på hur man känner sig då det händer.

Man trodde förr att ett barn som fötts på detta sätt fick en form av andligt skydd i framtiden. Inom vissa kulturer tror man fortfarande på detta.

Idag vet vi dock att en födsel med segerhuva helt enkelt är en intressant vetenskaplig händelse som ofta har gett upphov till vidskepelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vázquez Lara JM, Rodríguez Díaz L, Palomo Gómez R, Romeu Martínez M, Jiménez García MA, Pérez Marón S, Rivero Gutiérrez C, Riesco González FJ, Arroyo Molina JA, Martínez AlsinaN, Vega Gómez M, Vázquez Lara MD RDD. Manual Básico de Obstetricia y Ginecología.; 2014. http://publicacionesoficiales.boe.es/
  • Vivas D. Obstetricia y Ginecologia.Guia de Actuacion. (Panamericana EM, ed.).; 2014. http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Obstetricia-Ginecologia-Guia-de-Actuacion.pd.
  • Morgan-Ortiz F, Morgan-Ruiz F, Quevedo-Castro E, Gutierrez-Jimenez G. Anatomía y fisiología de la placenta y líquido amniótico. Rev Med UAS. 2015; 5(4): 156-164.
  • Aragón-Hernandez JP, Ávila-Vergara MA, Beltrán-Montoya J, Calderón-Cisneros E. Protocolo clínico para inducción del trabajo de parto: propuesta de consenso. Ginecol Obstet Mex. 2017; 85(5):314-324

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.