Förlossningspsykos: Orsaker, symptom och behandling

Om du befinner dig i en period efter förlossningen där du känner dig irriterad, har sömnproblem eller hallucinationer, kan denna artikel om förlossningspsykos vara bra för dig att läsa.
Förlossningspsykos: Orsaker, symptom och behandling
Marián Carrero Puerto

Granskad och godkänd av psykologen Marián Carrero Puerto.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Förlossningspsykos är en psykisk sjukdom som påverkar en mycket liten andel av kvinnor som precis fött barn.  

Endast 0,15 procent av alla nya mammor känner av detta tillstånd, men symptomen är mycket allvarligare än de från förlossningsdepression.

Det finns flera faktorer som bidrar till detta tillstånd. Det har till stor del att göra med stressen och de hormonella förändringarna från graviditet och förlossning.

Förändringarna som en kvinnas kropp genomgår efter att hon fött barn är också en påverkande faktor. Slutligen har också ansvaret för att ta hand om ett nyfött barn en roll vid uppkomsten av förlossningspsykos.

Det här psykiska tillståndet är mycket känsligt på grund av att det kan ta flera månader att behandla. Det kan dessutom leda till bipolär sjukdom.

Specialistläkare är överens om att förlossningspsykos ska tas på allvar. Denna psykos kräver läkemedelsbehandling, terapi och inläggning på psykiatrisk enhet.

Orsaker till förlossningspsykos

Som vi har nämnt i ovan är stress efter förlossningen den viktigaste anledningen till psykosen. Stressnivån kommer till en punkt som modern inte kan kontrollera.

Psykos efter förlossning

Detta påstående kommer från en statistisk analys av patienterna som lider av denna sjukdom.

Grundat på samma studier är följande grupp kvinnor mer benägna att utveckla förlossningspsykos:

 • Kvinnor som lider av schizofreni.
 • De som redan lider av bipolär sjukdom.
 • De som har varit drogberoende.
 • Kvinnor som inte ville bli gravida.
 • De som varit utsatta för sexuella övergrepp.
 • Kvinnor som har psykisk sjukdom i familjen.
 • Individer med allvarliga familjeproblem, antingen med sin partner eller andra personer i hemmet.
 • Drogmissbrukare som har abstinensbesvär.
 • I några fall även förstagångsmödrar som står inför moderskapets nya utmaningar.

Förutom stress finns det även andra icke psykiska tillstånd som kan bidra till uppkomsten av förlossningspsykos:

 • Sköldkörtelinflammation efter förlossningen
 • Hjärntumörer
 • Extrema hormonrubbningar
 • Infektioner i nära anslutning till förlossningen
 • Förgiftning orsakad av läkemedel, droger eller kemiska produkter

När vi nu har pratat om orsaker till förlossningspsykos så kan vi gå vidare till att diskutera symptomen.

Symptom på förlossningspsykos

Mödrar som utvecklar förlossningspsykos upplever symptom som är besläktade med de hos bipolär sjukdom.

Sålunda är slutsatsen att många kvinnor redan har lidit av bipolär sjukdom eller har psykisk ohälsa inom familjen.

Med det sagt har inte alla patienter samma symptom och heller inte samma svårighetsgrad av dessa symptom.

Här är en lista över de vanligaste symptomen:

 • Sömnsvårigheter
 • Depression
 • Hallucinationer
 • Mani
 • Ökad irritation
 • Drastiska humörsvängningar
 • Aggressivt beteende (mot sig själva eller barnet). Svårigheter att känna igen personer i sin närhet.

För det sista symptomet så vill vi påpeka skillnaden mellan förlossningspsykos och förlossningsdepression.

Även om det är mycket sällan som depression kan övergå i förlossningspsykos så är dessa psykiska tillstånd inte kopplade till varandra och det finns en tydlig skillnad mellan de två.

Skillnaden mellan förlossningspsykos och förlossningsdepression

Förlossningspsykos och förlossningsdepression har några liknande symptom. Emellertid så är de två helt olika sjukdomar.

Först och främst är förlossningsdepression inte någon radikal psykisk sjukdom såsom psykos är. I själva verket så kan symptomen elimineras med antidepressiva läkemedel.

Däremot kräver förlossningspsykos inläggning på psykiatrisk enhet. Tidigare har även elchockterapi använts eftersom hallucinationer inte försvann med vanlig medicinering.

En mor med förlossningsdepression upplever inte hallucinationer eller identitetskriser. Hon kommer heller inte att förlora verklighetsuppfattningen eller ha problem att känna igen personerna i sin omgivning.

En stor skillnad är att symptomen på förlossningsdepression uppkommer med tiden, medan förlossningspsykos uppkommer helt plötsligt.

I själva verket så kan de uppkomma upp till 4 veckor efter förlossningen.

Behandling av förlossningspsykos

Behandling av förlossningspsykos

Eftersom  förlossningspsykos är ett extremt psykiskt tillstånd så kräver behandlingen omedelbar inläggning på psykiatrisk klinik.

Flera av symptomen som förknippas med denna sjukdom kommer inte att försvinna av sig själva. Samtidigt kommer de endast att dämpas något om de inte behandlas med rätt medicinering och med övervakning om de skulle återkomma utan förvarning.

Således består behandlingen av att patienten läggs in på en psykiatrisk avdelning där ett läkarlag kan ta hand om patienten. Detta team kommer att bestå av läkare, psykiatriker och psykologer.

Behandlingen består också av en specifik kombination av läkemedel.

Specialistläkarna kommer att besluta vilka läkemedel som är nödvändiga i enlighet med patientens behov och man tar i beaktande både det psykiska tillståndet och eventuella sjukdomar.

I extrema fall så används sömnterapi. Denna typ av behandling ersätter elchockbehandling som länge ansågs vara ett bra behandlingsalternativ.

Utan tvekan så kräver detta allvarliga och extremt ovanliga tillstånd en intensiv behandling av modern. Om du upptäcker dessa symptom hos dig själv eller någon bekant, sök omgående hjälp av specialistläkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.