Amning fungerar som smärtlindring efter kejsarsnitt

Amning fungerar som smärtlindring efter kejsarsnitt

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Bröstmjölk är den viktigaste och bäst anpassade källan till mat för nyfödda under deras första månader i livet. Men det har också visat sig att amning fungerar som smärtlindring efter kejsarsnitt.

Effekterna som amning har på smärta efter kejsarsnitt är inte särskilt kända.

Statistiken visar att andelen förlossningar med kejsarsnitt ökar. De representerar cirka 25% av alla förlossningar som förekommer i Storbritannien, USA och Kanada.

Studier visar att minst 1 av 5 mödrar som föder på detta sätt kommer att lida av ihållande smärta i mer än tre månader. En ny studie visade emellertid att amning kan fungera som en effektiv smärtlindring.

Hur kom de fram till slutsatsen att amning fungerar som smärtlindring efter kejsarsnitt?

baby ammar
Resultaten att amning fungerar som smärtlindring erhölls efter en undersökning som utfördes av Dr Carmen Alicia Vargas Berenjeno och hennes kollegor från Universitetssjukhuset Nuestra Señora de Valme. Universitetet ligger i den spanska staden Sevilla.

Studien tittade på 185 mammor som genomgått kejsarsnitt i sjukhuset i Sevilla mellan januari 2015 och december 2016.

För att få fram resultaten intervjuade författarna mammorna om deras amningsmönster och nivåer av kronisk smärta under de första 24-72 timmarna efter kejsarsnittet. De intervjuade sedan mödrarna igen fyra månader senare.

Enligt forskarna ammade 87% av mammorna sina barn. Endast 58% av mammorna svarade att de hade ammat sina barn i två månader eller mer.

Resultaten visade att 23% av mammorna som ammade sina barn i två månader eller mindre upplevde kronisk smärta runt operationsärret i upp till fyra månader efter operationen.

Detta var inte fallet hos mödrar som ammade under en längre tid.

Istället rapporterade endast 8% av kvinnorna som ammat i två månader eller längre kronisk smärta.

En längre amning fungerar som smärtlindring

Resultaten av studien visade att mödrar som ammar sina barn i minst två månader efter operationen är tre gånger mindre benägna att uppleva ihållande smärta. Frågan är om det är smärtan som får mammor att avsluta amningen eller om det är amningen som minskar smärtan.

“Bröstet är en navelsträng som inte blir avklippt”

-Anonym-

Enligt forskaren Carmen Vargas: “Dessa resultat tyder på att amning i mer än två månader skyddar mödrarna mot kronisk smärta efter ett kejsarsnitt. Risken för kronisk smärta är tre gånger så stor om amningen varar i två månader eller mindre. ”

Expertgruppen påpekade också andra goda skäl till att mammor bör amma sina barn, men tycker att det att amningen fungerar som smärtlindring bör bli mer allmänt känt

Enligt uppgifterna var kvinnor med universitetsexamen mindre benägna att drabbas av kronisk smärta än dem med lägre utbildningsnivå.

Dessutom rapporterade 54% av ammande mödrar att de lider av ångest. Det bör noteras att även om denna studie inte var avsedd för att visa tillfälliga relationer hävdar forskarna att ångest under amning kan påverka risken för att lida av kronisk smärta.

Det är tidigare känt att amning fungerar som smärtlindring i många situationer för både mor och barn.

spädbarn ammar

Amning mot endometriecancer

Forskning genomförd i Australien bekräftar också att amning främjar mammans hälsa. Amning fungerar som smärtlindring men inte bara det, den minskar också risken för endometriecancer.

Enligt en separat studie utförd vid Berghofer Medical Research Institute i Brisbane Australien kan amning i mer än sex månader minska risken för endometriecancer.

Experter analyserade även studier utförda i USA, Kanada, Europa, Kina och Österrike. Det finns många faktorer som påverkar risken för denna typ av cancer.

Några faktorer är: ålder, etnisk tillhörighet, utbildning, användningen av orala preventivmedel, klimakteriet, när den senaste graviditet var och deras BMI.

Forskarna observerade att kvinnor som har ammat sina barn har större skydd mot denna typ av cancer.

“Resultaten är inte bara relevanta för att uppmuntra kvinnor att amma. De är också relevanta för att hjälpa samhället att förstå de långsiktiga fördelarna med amning. “

Enligt forskarna visar inte deras studier att kvinnor som inte ammar kommer att utveckla denna typ av cancer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.