Gör det mindre ont att föda flickor än pojkar?

Gör det mindre ont att föda flickor än pojkar?

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En ny vetenskaplig studie har visat att ett barns kön faktiskt kan påverka smärtan under förlossningen. Specifikt upptäcktes det att det gör mindre ont att föda flickor än att föda pojkar.

Födelseprocessen kan ge upphov till stor stress hos kvinnor och även hos spädbarnet. Enligt en studie som utfördes i Spanien finns det skillnader i smärtans intensitet när flickor föds och när pojkar föds.

Studien utfördes av en grupp forskare från Granada Universitet i samarbete med San Cecilio Clinical Hospital. De studerade över 50 födslar, och deras analys gjorde det möjligt för dem att dra flera slutsatser.

Hittills har det inte funnits några andra studier av denna typ eftersom alla utvärderade endast syrebrist och inflammation hos vuxna.

Det här är den första europeiska studien som uppskattar stressen hos mödrar och deras barn under och i anslutning till förlossningen. Den öppnar sätt för att hantera syrebrist hos nyfödda under deras utveckling.

Denna studie är ett första steg för att förstå skillnaderna mellan att föda flickor och pojkar. Det var 56 gravida kvinnor som deltog i studien. Utav dessa väntade 29 kvinnor flickor, medan resten var gravida med pojkar.

Nyfödda flickor och deras mödrar kan mer effektivt hantera påfrestningarna vid födseln. Detta visar en tydlig koppling mellan en nyfödds kön och syresättningen och inflammatorisk signalering.

Mindre ont att föda flickor

Att föda flickor

Studien har visat att det finns mindre av en inflammatorisk process under förlossningen. Detta är ett faktum som också observerades hos nyfödda flickor med lägre nivåer av proinflammatoriska interleukiner.

Mammor till flickor har också en större mängd antioxidanter i kroppen. Detta gör i sin tur dem bättre förberedda inför förlossningen.

Att föda bör vara din största prestation, inte din största rädsla.

-Jane Weideman-

Kvinnor som väntar flickor har mer antioxidanter i sina cellmembran. Därför de är bättre förberedda och har mindre ont under värkarna och förlossningen.

Med andra ord: att föda flickor är mindre aggressivt för mammorna.

Om det till exempel gör mindre ont när en mamma föder en flicka, blir hennes stressnivå lägre än hos kvinnor som väntar en pojke.

Nya studier

Forskarna förklarar: “Detta öppnar ett intressant forskningsområde som fokuserar på barnets kön som en riskfaktor för olika funktionsstörningar. Detta kan ha viktiga inverkningar på livslängd och utveckling av sjukdomar i framtiden.”

Efter förlossningen togs blodprover från venen och navelsträngartären för analys av syrebrist och en utvärdering av inflammatorisk signalering.

Händer

Resultaten visade att flickornas respons på syrebrist och inflammation var bättre än pojkarnas. Detta eftersom de har mer mogna enzymatiska system vid födseln.

Detta begränsar skador på cellulär nivå och förbättrar cellulär metabolism. Könet hos den nyfödda har indikerats som en faktor som inte bara förutsätter födelseprocessen utan också påverkar utvecklingen av framtida sjukdomar.

Eftersom flickor har ett mer moget enzymsystem, har de bättre förutsättningar att hantera förlossningen och är bättre rustade för de problem som kan uppstå under deras första dagar i livet.

Därför påverkar könet hos nyfödda barn inte bara hur modern är inför förlossningen, utan också hur barnen förhåller sig till miljön utanför livmodern.

Därför är den förväntade livslängden hos nyfödda flickor högre än hos nyfödda pojkar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.