Fördelar med att ha någon med dig under förlossningen

Fördelar med att ha någon med dig under förlossningen
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att ha någon närvarande under förlossningen är skönt för vilken mamma som helst. Det får henne att känna stöd, slappna av och ta kontroll. Vetenskapen stödjer detta.


Det är idag ganska vanligt att ha sällskap under födseln av familj, vänner eller en doula. Det här var omöjligt förr.

På vissa sjukhus finns det fortfarande många restriktioner, men några har lättat på det i och med de många fördelarna med att låta mamman ha någon med sig under födseln.

Även om fördelarna med att ha sällskap under graviditeten är fler än de vi ska ta upp delar vi med oss av sju fördelar som beskriver hur positivt det är att föda barn medan man omges av nära och kära.

under förlossningen

1. När du har någon vid din sida blir förlossningen kortare

Att ha sällskap kan minska förlossningstiden med upp till 43 minuter. Det beror på att ångest och rädsla för att föda genererar onormala hjärtfrekvensmönster i fostret, långsamma sammandragningar och i sin tur förlänger förlossningen, så att ha stöd hjälper mer än man tror.

2. Med någon vid din sida blir förlossningen enklare

Mammor som har sällskap är mer benägna att ha en naturlig förlossning och inte kirurgisk, och det är mindre sannolikt att de behöver smärtstillande.

Forskning tyder på att stöd ökar moderns känsla av kontroll och handlingskraft och minskar därför behovet av medicinska ingrepp inklusive en epidural. Allt eftersom stressnivån minskar blir barnets resa genom bäckenområdet lättare.

3. Själva förlossningsupplevelsen blir bättre om du inte är ensam

Mammor som har någon vid sin sida känner sig mer nöjda med sin förlossningsupplevelse, speciellt de som har sin partner närvarande från att värkarna börjar.

4. Din kompanjon kan hålla koll på tiden mellan värkarna

Ditt sällskap kan ta tid på sammandragningarna med en timer, från att ena börjar till nästa startar. Om det tar 8 till 10 minuter mellan värkarna och varje sammandragning varar mellan 30 och 45 sekunder indikerar det att man är i de tidiga stadierna av förlossningen.

under förlossningen

5. Ditt sällskap kan vara i kontakt med sjukhuset

Det är viktigt att hålla kontakt med sjukhuset eftersom informationen som din partner ger kan indikera för personalen när de ska be er åka in till förlossningssalen.

6. De lugnar ner dig och uppmuntrar dig

Om det visar sig att du behöver ett kirurgiskt ingrepp kanske du börjar spänna dig, och då behöver du din kompanjon mer än någonsin som kan göra allt för att uppmuntra dig och lugna ner dig.

Om födseln kanske inte utvecklas naturligt och kan kräva läkarvård kan mamman känna sig ännu mer sårbar och i behov av stöd och lugn, och det kan partnern förse henne med.

7. De sköter om dina behov (törstig, kall, varm)

Från att vattnet har gått kommer du att behöva din partner. Kontinuerlig kommunikation mellan er två är viktigt för att se till att inget saknas i sjukhusväskan.

Och när du behöver något har du någon som kan underlätta den redan stressiga och smärtsamma förlossningsresan. Man blir lätt törstig under födseln, så att ha någon som kan ge dig något att dricka är guld värt!

Din kompanjon måste ha mycket tålamod, speciellt om du blir mamma för första gången. Om så är fallet måste din följeslagare hjälpa dig igenom födseln med motiverande ord, hålla din hand och påminna dig om rätt sätt att andas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.