Vilka är de bästa ställningarna att föda i?

Vilka är de bästa ställningarna att föda i?

Senaste uppdateringen: 19 december, 2018

Visste du att den klassiska förlossningsställningen faktiskt inte rekommenderas av flera anledningar? Här presenterar vi en lista över de bästa ställningarna att föda i, så att du kan utvärdera fördelar och eventuella nackdelar med var och en.

De vanligaste ställningarna att föda i har förändrats under historiens gång. För närvarande kallas den vanligaste litotomipositionen, introducerad av Dr. François Mauriceau år 1668 för att ta bort gallstenar med så kallat stensnitt.

Specialisterna har dock kommit på ett antal anledningar till varför denna position inte är en av de bästa ställningarna att föda i. Den är inte ens gynnsam för förlossningen.

Så frågan är, vilka är de bästa ställningarna att föda i?

Många forskare och gynekologiska experter har tunga argument mot vad som är den vanligaste födelsepositionen i USA idag.

Denna består av att mamman ligger på ryggen i ett bakåtlutande plan. Läkare placerar ofta mödrarnas fötter i byglar för att undvika att de rör sig.

Det finns två skäl till användningen av litotomipositionen.

För det första möjliggör den en konstant kontroll av barnets hjärtfrekvens. Världshälsoorganisationen konstaterar dock att denna kontroll i många fall är onödig.

Den andra anledningen till den utbredda användningen av denna position är – hur konstigt det än kan tyckas – den medicinska personalen.

Med tanke på att det är svårt att sköta om en kvinna som flyttar på sig och byter position, använder sig läkare ofta av denna förlossningsmetod.

Litotomipositionen är med andra ord baserad på den medicinska personalens bekvämlighet och inte på patientens behov.

Risker med att föda i en bakåtlutad position

Det är viktigt att också ta fram riskerna med att inta denna position vid förlossningen:

Eventuell fara för barnet, eftersom positionen orsakar kompression av blodkärlen som administrerar syre till barnet.

  • Ökad smärta för mamman.
  • Positionen hämmar eventuell hjälp av gravitationen i födelseprocessen.
  • Moderns immobilitet, som fördröjer öppningsskedet och, naturligtvis, därmed även födseln.
  • Potentiell risk för allvarlig analsfinkterskada.
  • Ställningen innefattar ofta invasiv medicinsk behandling vid födseln, vilket inte alltid är nödvändigt.

De bästa ställningarna att föda i

Med tanke på ovanstående information kommer vi att ge en detaljerad lista över de bästa ställningarna att föda i.

Valet beror på de specifika personliga preferenserna och behoven hos varje enskild mamma.

Kvinna redo för förlossning

1. Med överkroppen upprätt

Denna position kan innebära att du står upp eller står på knäna. Dem första fördelen är att gravitationen hjälper till i barnets nedstigning.

En annan fördel är att fostret och bäckenet är i rätt vinkel.

Vidare lägger positionen inte heller extra tryck på barnets blodkärl. Som ett resultat är det ingen risk för att modern eller barnet lider av högt blodtryck.

Därför blir sammandragningarna mer intensiva och effektiva, och samtidigt mindre smärtsamma.

Nackdelen med denna position är den minskade förmågan att styra en krystning. Om födseln sker för snabbt är det därför möjligt att spricka.

Denna position gör det också svårare för någon annan att hjälpa till i födelseprocessen.

2. Sittande

Mamman kan sitta på en säng, golvet, en boll eller en bakåtvänd stol. Denna position har liknande fördelar som de upprättstående positionerna med avseende på gravitation och anpassning.

När barnets huvud blir synligt, kan modern byta till en annan position för att göra det möjligt för barnet att komma ut.

Positionen är dock väldigt bra eftersom den möjliggör övervakning och det går att lägga en epidural. Dessutom kan kvinnan vila och återhämta sig.

Många forskare och gynekologiska experter har tunga argument mot vad som är den vanligaste födelsepositionen i USA idag.

3. Ligga på ena sidan

Att ligga på ena sidan gör det möjligt att slappna av i den nedre delen av ryggen och det tillåter effektiv blodcirkulation i benen.

Eftersom denna position inte lägger tryck på moderns blodkärl, är det särskilt fördelaktigt vid högt eller lågt blodtryck.

Sammandragningarna kommer att vara längre och samtidigt effektivare.

Detta anses vara en av de mest effektiva positionerna eftersom den gör det möjligt för mamman att vila och avsevärt minskar risken för att spricka.

4. Hukande position

I allmänhet hukar kvinnan på en säng. Hon bör låta sin vikt vila på sina hälar.

Samtidigt särar hon på knäna så mycket som möjligt medan hon håller samman fötternas tåspetsar. Denna position främjar utvidgningen.

Gravid kvinna på yogaboll

Medan denna position gör födelseprocessen lite längre medför gravitationen inte några svårigheter.

Vidare möjliggör den hukande positionen på detta sätt maximal syresättning och lättar bördan på moderns rygg.

Denna position kan vara för tröttsam vid en långdragen förlossning, men mamman kan vila sin överkropp mot en pilatesboll emellanåt. Positionen gör det också möjligt att ge henne en mjuk och lugnande ryggmassage.

Sammanfattningsvis…

Slutligen är det nödvändigt att påpeka att det inte finns någon idealisk position.

Vad som är viktigt i samtliga fall är att kvinnan är fri att röra på sig och välja den position som hennes kropp kräver, när hon behöver den.

Men det här är svårt, för medicinska ingrepp gör det nästan omöjligt.

Därför är det bäst att leta efter en balans där modern känner sig fri men ändå har möjlighet att få hjälp.

Många sjukhus vidtar åtgärder för att göra det möjligt för kvinnor att anta alternativa födelsepositioner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.