Blodet i navelsträngen innehåller livets hemligheter

Blodet i navelsträngen innehåller livets hemligheter

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Livets mirakel är lika fantastiska som de är mystiska. Än idag, med all vetenskap och teknologi som finns tillgänglig, finns det fortfarande hemligheter kring utvecklingen av mänskligt liv. Blodet i navelsträngen är rikt på stamceller, och detta gör att den vakar över en stor del av hemligheten.

Under graviditeten förenar en sträng på runt 56 cm modern och barnet. Den går från barnets buk till moderkakan. Dess huvudsakliga funktion är att tillhandahålla bebisen med näringsämnen och syre från moderkakan samt att transportera bebisens avfall till den.

När barnet är i livmodern är navelsträngen en del av dess kropp, förenad av två artärer. En av dessa är till för att extrahera avfallet bebisen producerar, medan den andra tillhandahåller den lilla kroppen med syre.

Blodet i navelsträngen är fullt av liv

Denna långa, användbara sträng överför även antikroppar. Nära slutet av graviditeten överför navelsträngen antikroppar som modern utvecklar under sin livstid genom moderkakan till bebisen.

Men det kommer mer. Blodet i navelsträngen är rikt på stamceller, som är kända som livets byggnadsblock eftersom de kan reproducera eller skapa andra celler. De kan dela på sig och göra kopior av sig själva, kolonisera, integrera och skapa nya vävnader.

Stamceller innehåller all genetisk information som krävs för att bilda alla organ i kroppen. Navelsträngen innehåller miljontals av dem. Denna sträng, som vissa föräldrar behåller som souvenir när bebisen fötts, kommer med en stor del av livets hemlighet.

Blodet från navelsträngen är faktiskt den huvudsakliga källan för stamceller för barn. Dessa celler är identiska med dem som hittas i benmärgen. Detta gör dem perfekta för att motverka sjukdomar som kan hota barnets liv.

Navelsträngsblod innehåller hundratals celler som kan bekämpa vissa typer av cancer, såsom leukemi, non-Hodgkins lymfom och multipelt myelom.

Dessa celler har även förmågan att bekämpa vissa typer av anemi, såsom aplastisk och Fanconis anemi, såväl som andra sjukdomar, inklusive Hunters sjukdom, lupus och svår kombinerad immunbrist. Forskare i Spanien studerar möjligheten att använda dem för att bekämpa blodcancer.

Bebis i livmodern

Att klippa navelsträngen

Stamceller i moderkakan och blodet i navelsträngen har den intressanta egenskapen immunologisk omognad. Enligt experter är detta ofta en fördel eftersom risken är mindre att mottagaren kommer stöta bort dem.

En annan fördel med celler från navelsträngen är att de utöver att försäkra exakt kompatibilitet med andra celler hos bebisen, även har högre chans att vara kompatibla med andra medlemmar i familjen.

Proceduren för att extrahera stamceller från blodet i navelsträngen eller moderkakan är smärtfri. I många länder finns det sätt att förvara dessa celler och använda dem senare för att motverka hälsoproblem hos barnet eller dess familj.

Utöver de många stamceller navelsträngen tillhandahåller, har brittiska forskare nu upptäckt att senareläggning av klippningen av navelsträngen med runt tre minuter avsevärt kan förbättra ditt barns hälsa.

Hos friska nyfödda kan dessa tre minuter innebära att järnnivåerna ökar hos bebisen, vilket minskar risken för anemiDetta är bara ett av resultaten som publicerades i British Medical Journal (MBJ).

Att senarelägga klippningen av navelsträngen bör vara en del av standardvården av nyfödda från graviditeter utan komplikationersade läkarna Ola Andersson och Magnus Domellöf i ett pressmeddelande till BBC Mundo.

Denna forskning och andra studier har avslöjat några av mysterierna kring denna sträng. Det visar hur den är en tillgång som kan förbättra hälsan och hjälpa andra människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Götherström, C., Westgren, M., Shaw, S. S., Åström, E., Biswas, A., Byers, P. H., … & Chan, J. K. (2014). Pre‐and postnatal transplantation of fetal mesenchymal stem cells in osteogenesis imperfecta: A two‐center experience. Stem cells translational medicine3(2), 255-264. https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5966/sctm.2013-0090
  • Andersson, O., Hellström-Westas, L., Andersson, D., & Domellöf, M. (2011). Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. Bmj343. https://www.bmj.com/content/343/bmj.d7157

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.