Den viktiga rollen gudföräldrar spelar i ett barns liv

Den viktiga rollen gudföräldrar spelar i ett barns liv
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns de som lämnar varaktiga avtryck på våra och våra barns liv. Far- och morföräldrar, fastrar, morbröder och kusiner är av naturliga skäl viktiga, men det finns även de som vi själva väljer att integrera i våra familjer. Vi pratar om gudföräldrar, och i den här artikeln ska vi prata om deras vikt i våra barns liv.

Som föräldrar vill vi alltid finnas där för våra barn, och vi vill se till att de har allt de behöver. Vi oroar oss över deras känslomässiga välmående, vi uppmärksammar sakerna och personerna som omger dem.

Vår största önskan är att de alltid ska omges av bra människor, oavsett var de är. Ur denna önskan kommer vikten av att stärka familjebanden.

Vi väljer oftast två gudföräldrar: en man och en kvinna. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara ett gift par eller ens romantiskt involverade med varandra, men bör vara utrustade och villiga att ta hand om barnen precis som vilken annan familjemedlem som helst.

Vilken roll spelar gudföräldrar i ett barns liv?

Döpande av barn

Ur en religiös synvinkel har gudföräldrarna ansvaret att garantera att gudbarnet uppfostras under kristna föreskrifter. Det är en förpliktelse som de axlade vid barnets dop.

En gudförälders roll i barnets liv är att vägleda barnet längsmed trons väg, precis som våra förfäder och kyrkan gjort i det förflutna. Sanningen är dock att gudföräldrar inte är bundna till religiösa instruktioner. I de flesta fall väljs gudföräldrar för att agera som sekundära föräldrar; ett stödsystem för dina småttingar såväl som de ungdomar och vuxna de kommer bli i framtiden.

Att väljas som gudförälder är en stor ära, men även ett stort ansvar. Normalt väljs ett barns gudföräldrar baserat på vänskap, ömsesidighet eller till och med som ett resultat av social press. I vissa fall är dessa giltiga anledningar. Du måste dock fråga dig själv om personerna ni valt verkligen kan erbjuda vad era barn behöver.

Gudföräldrar ska vara personer som ni verkligen kan lita på och som verkligen är redo och villiga att acceptera ansvaret att ha ett livslångt engagemang i ert barns liv.

Ibland är det bästa att välja någon som redan är en del av er familj eller att välja en person vars vänskap ni vet kommer stå emot tidens tand.

Karaktärsdrag hos en perfekt gudförälder

Leende pojke

När jag frågade mina föräldrar varför de valde personerna de valde som mina gudföräldrar – de två människor som än idag spelar en viktig roll i mitt vuxna liv – svarade min mamma och pappa att de såg dem som beundransvärda människor.

Det finns vissa karaktärsdrag som perfekta gudföräldrar bör förkroppsliga:

  • Utan tvivel ska de gilla barn. Det är sant att dina småttingar inte kommer vara barn för alltid, men empatin, igenkänningen och familjebanden kommer börja när din son eller dotter bara är ett barn.
  • Se till att personen du väljer är lojal. Om personen redan har visat sig vara lojal både i goda tider såväl som när det blir tufft kommer du veta att samma sak kommer gälla med ditt barn.
  • När tiden är inne att döpa barnet kommer kyrkan kräva att gudföräldrarna möter vissa krav. Om du överväger att döpa ditt barn ska du ta reda på dessa krav i förväg och se till att framtida gudföräldrar kan uppfylla dem.
  • Gemensamma mål och vision. Även om det inte alltid är obligatoriskt eller avgörande är det viktigt att dina barns gudföräldrar delar de värderingar och intressen du kommer föra vidare till ditt barm.

Om du har det svårt att välja ditt barns gudföräldrar ska du komma ihåg att välja bland de du utan tvivel litar på kan ta hand om ditt barns välmående och integritet om du av någon anledning inte finns där.

Att ge ditt barn chansen att ha bra gudföräldrar kommer hjälpa det att verkligen värdera personerna som står det närmst. Ditt barn kommer veta att du valt två människor som är pålitliga och som det kan förlita sig på om du inte är där.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.