Hur man upptäcker språkstörningar hos barn

Vi lär oss att kommunicera mycket tidigt i livet. Det finns dock många saker som kan påverka denna process. Att man upptäcker språkstörningar tidigt är nyckeln till att undvika problem i framtiden.
Hur man upptäcker språkstörningar hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 september, 2020

Språkstörningar hos barn kan manifestera sig i förseningar eller svårigheter att lära sig att tala. I den här artikeln tittar vi närmare på hur man upptäcker språkstörningar hos barn.

Barn som har en språkstörning kan ha problem med att kommunicera med andra och göra sig förstådda. Detta är direkt relaterat till expressiva språkstörningar.

Barn som kämpar med att förstå vad andra säger kan å andra sidan ha en receptiv språkstörning.

Språket utvecklas naturligt hos spädbarn och småbarn. Processen börjar från födseln.

För att ett barn ska kunna förvärva sitt modersmål måste hon eller han kunna höra, förstå och komma ihåg. Barnet måste också utveckla förmågan att sätta ihop fraser och meningar.

Orsaker till språkstörningar hos barn

Enligt statistik visar cirka 1 av 20 barn symptom på en språkstörning. När orsaken till barnets svårigheter är okänd använder man sig av diagnosen tal- och språkstörning.

Svårigheter att bearbeta och förstå språk börjar normalt dyka upp vid 4 års ålder. Vissa blandade språkstörningar kan bero på saker som hjärnskador.

Språkstörningar kan också uppstå på grund av utvecklingsförseningar eller skador på centrala nervsystemet, så kallad afasi.

När den här typen av störning uppstår utvecklar sig tal och språk inte normalt. Barnet kan förvärva vissa språkliga förmågor, medan han eller hon kämpar med andra.

Hur man upptäcker språkstörningar

Ett barn som har en språkstörning visar ofta ett eller flera av symptomen nedan. Dessa kan vara svåra eller milda.

Barn med en receptiv språkstörning kan ha svårt att förstå budskap och kommer att visa några av följande tecken:

 • Svårigheter att förstå vad andra säger
 • Problem med att följa instruktioner
 • Svårigheter att organisera tankar och beteende
kvinna interagerar med baby
Å andra sidan tenderar barn med en expressiv språkstörning att ha svårt att kommunicera vad de tänker eller be om något de behöver.

Det här är några vanliga tecken:

 • Svårighet att använda rätt ord i en fras eller mening. De kan endast använda korta, enkla fraser.
 • Ordordning i en fras kanske inte är korrekt.
 • De har svårt att hitta rätt ord för att säga vad de menar och de uppvisar ofta verbala tics.
 • Deras ordförråd ligger under den nivå som man kan förvänta sig i deras åldersgrupp.
 • De använder vissa fraser upprepade gånger.
 • De använder fel böjningar och ordformer.

Typer av tal och språkstörningar

Det finns många olika språkstörningar som kan förekomma hos barn. Många av dessa är ganska lätta att upptäcka.

 • Stamning: Att stamma under barndomen är ett problem som man kan diagnostisera och behandla tidigt i livet. Det är en förändring i talets rytm och flöde, som kännetecknas av upprepning av stavelser, ord eller fraser.
 • Språkfördröjning: Diagnosen om en eventuell fördröjning av språkförvärvet är något som bara en specialist kan ställa. Med tidig diagnos och ingripande är det möjligt att undvika bestående effekter.
 • Talfördröjning: Detta kan man observera i både uttryck och förståelse.
 • Dyslali hos spädbarn: Detta diagnostiserar man när barnet inte kan uttala ljud ordentligt, en så kallad artikulationsavvikelse, på grund av strukturella förändringar i organen han eller hon använder för att tala.
 • Afoni: Ett vanligt problem hos barn och ungdomar är oförmågan att producera vissa ljud. Detta kan bero på en sjukdom eller onormala talmönster.
 • Uttalsvårigheter: Det finns några ljud som barn vanligtvis lär sig att uttala senare än andra. Vissa barn har dock särskilda svårigheter att artikulera ljud som bokstaven “R” (rhotacism) eller “S”-ljudet (allmänt känt som att läspa).
 • Dövhet: Vissa barn föds med skador på yttre, mellan- eller innerörat eller hörselnerven. Detta gör det svårt för dem att höra och förstå talat språk.
mamma och baby

Länken mellan andning och tal

Andning och tal är nära kopplade till varandra. Om barn vet hur man andas kan det hjälpa dem att uttrycka sig effektivt.

Detta fenomen kan kopplas till andningsstörningar, vilket också påverkar tal. Vissa störningar, såsom afoni och stämbandsskador, kan orsakas av en onormal andningsteknik.

När ett barn andas fel andas han eller hon in mindre luft. Detta ger rösten mindre kraft och gör det svårare att producera en komplett uppsättning ljud.

”Sjukdomar som struphuvud och faryngit kan orsakas av att man inte andas korrekt.”

Om man upptäcker språkstörningar hos barn tidigt och sätter in behandling i tid kan man vanligtvis undvika varaktiga effekter.

Var uppmärksam när ditt barn börjar prata. Om du märker något ovanligt, tala med din läkare så att ni kan vidta de bästa åtgärderna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Santana, M. S., Arrieta, Y. Á., Dubalón, D. V., & Jiménez, B. Y. S. (2015). El desarrollo del lenguaje. Detección precoz de los retrasos/trastornos en la adquisición del lenguaje. Revista Cubana de Tecnología de la Salud, 6(3), 43-57. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=61515
 • Narbona Juan, Chevrie-Muller. (2000). El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos Editorial Masson, Barcelona.
 • Schonhaut BL, Maggiolo LM. (2012). Alteraciones del lenguaje en la población preescolar. Otorrinolaringologia. Suplemento de Salud (i) Ciencia ISSN 1667- 8982. Vol.7, N°04-Julio 2012.
 • Pérez-López J, Brito de la Nuez AG. (2004). Manual de Atención Temprana. Madrid: Ed. Pirámide.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.