Vad är mammor mest rädda för?

Vad är mammor mest rädda för?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 02 september, 2019

I den här artikeln kommer vi att ta upp några av de saker som mammor är mest rädda för när det gäller deras barn. Som mammor vill vi naturligtvis våra barn det allra bästa.

När vi tar hand om våra barn kan vissa tycka att vi är överdrivet försiktiga eller överbeskyddande. Men sanningen är att vi oroar oss för våra barn och vill skydda dem från alla skador och faror.

Vi vill ta hand om dem så länge som möjligt. Och även när de växer upp och blir självständiga vill vi finnas nära till hands och hålla uppsikt över dem.

Vad är mammor mest rädda för?

1. När ditt barn sover ensam för första gången

Mammor är kända för att titta på sina barn även när de sover. Därför är det så svårt för oss när våra barn sover i sitt eget rum för första gången.

Vi föreställer oss en miljon saker som kan gå fel. Trots att de kanske bara är 15 steg bort verkar det som om de är på andra sidan jordklotet.

2. Mammor är mest rädda för att någon kan skada deras barn

Föräldrar oroar sig ofta för att deras barn ska komma i kontakt med någon som kan skada eller utnyttja dem.

Det är därför vi strävar efter att utbilda våra barn och lära dem vara säkra… Vi ger dem verktygen de behöver för att känna igen misstänkta beteenden och skydda sig själva.

3. Allvarliga och dödliga sjukdomar

Det finns saker vi inte kan kontrollera, och tanken på att våra barn kan bli sjuka och komma att lida kan vara en överväldigande rädsla.

4. Rädsla för att göra misstag

Föräldrar gör tusentals val och fattar tusentals beslut varje dag, och vi har en naturlig tendens att ifrågasätta dessa beslut.

Vi frågar oss ständigt om vi gör rätt sak. Borde jag ha sagt nej? Är jag för sträng? För snäll? Och så vidare.

5. Rädsla för att våra barn blir skadade och gör sig illa

Från att våra barn föds och även efter att de har blivit vuxna oroar vi oss för deras fysiska välbefinnande. När de är spädbarn vidtar vi försiktighetsåtgärder för att skydda deras ömtåliga huvuden.

Då de lär sig att gå eller cykla gör vi vårt bästa för att se till att de inte faller. När de går ut för första gången på egen hand ber vi till högre makter för deras säkerhet.

6. Vi undrar vad som skulle hända med våra barn om vi inte längre skulle finnas

Vem är bättre på att ta hand om sina barn än deras egna föräldrar? Tanken på att något kan hända med en ​​är en annan sak som många mammor är mest rädda för.

mamma pussar baby med mössa

7. Brist på självkänsla

Många mammor oroar sig för att deras barn inte har ett tillräckligt gott självförtroende. Vi vill att våra barn ska älska sig själva. Att de ska veta sitt eget värde.

8. Rädsla för att våra barn inte kommer att klara sig själva

Det här är en av de saker som mammor är mest rädda för, och vi har delvis skulden till detta.

Ibland uppfostrar vi våra barn på ett sådant sätt att de blir beroende, oförmögna eller ovilliga att göra saker på egen hand.

9. Rädsla att deras drömmar inte kommer att bli sanna

Vi vill stötta våra barn och vara vid deras sida när de når sina mål. En av våra största rädslor är att se dem frustrerade eller uppgivna.

10. Mammor är mest rädda för att deras barn inte kommer att vara lyckliga

Tanken att våra barn är olyckliga är en källa till ångest och oro. Vi vill se våra barn glada mer än någonting annat.

De rädslor vi har för våra barn kommer alltid att påverka hur vi uppfostrar dem. Om bara vi som mammor verkligen kan förstå dessa rädslor kan vi behärska dem och inte låta dem styra oss.

Så, hur kan vi veta om vi går för långt? Hur kan vi se om vår rädsla har en negativ effekt på oss eller våra barn?

Det finns ett syndrom eller dilemma som heter “Wendy-syndromet” som består av ett överdrivet överbeskydd från en mamma till hennes barn. Det hänvisar till en nivå av överbeskydd som orsakar problem för barnet.

En av de bästa sakerna som kan hända dig i livet är att ha en lycklig barndom.

Agatha Christie

Vad är Wendy-syndromet?

Minns du sagan om Peter Pan? Kommer du ihåg hur Wendy ständigt skyddade Peter Pan från olika hot? Det är vad namnet på syndromet syftar till.

Det består av ett enormt överbeskydd. I sådana fall kan modern – som representerar Wendy – glömma bort sig själv.

Det finns inget fel med att ta hand av våra barn. Men om vi är för överbeskyddade kan vi göra mer skada än nytta när det gäller deras framtid.

Psykologer bekräftar att Wendy-syndromet är vanligare hos föräldrar som upplevde uppbrott eller brist på kärlek som barn.

Dessa föräldrar strävar efter att förhindra att deras barn ska lida som de gjorde.

Symptom på Wendy-syndromet

1. Tar ansvar för alla hushållsuppgifter. De skulle aldrig be sina barn att tvätta, städa, laga mat, ta ut soporna, osv.

2. Undanröjer hinder för deras barn. De försöker ta över sina barns alla ansvar. De håller ordning på skolarbetet, städar deras rum, hämtar deras leksaker, osv.

3. De dominerar och kontrollerar. De förväntar sig alltid 100% lydnad från sina barn.

4. De försöker behaga alla och göra alla tillfreds. Dessa föräldrar har ett behov av att behaga andra, även om det innebär att de gör avkall på sina egna behov.

5. De offrar allt för sina barn. De är villiga att göra allt för sina barn, även saker som deras barn kan och bör göra för sig själva.

6. De undviker konflikter. Föräldrar med Wendy-syndromet gillar inte att hantera konflikter och försöker undvika dem så långt som möjligt.

7. Omsorg för sina barn. Dessa föräldrar blir överväldigade av rädsla, vilket leder till att de tar hand om sina barn och skyddar dem från till och med det minsta eller mest osannolika hotet.

flicka med lockigt hår

Skydda dina barn lagom mycket

Att vara en beskyddande mor betyder inte automatiskt att du har Wendy-syndromet. Alla mödrar känner ibland oro för sina barn, men det är också viktigt att ge våra barn ansvar och låta dem växa.

Barn behöver få chansen att göra misstag och lära sig av dessa erfarenheter. Det är en hälsosam del av att växa upp.

Många gånger vill vi skydda våra barn för mycket. Men vi måste erkänna att vi inte alltid kan vara där för att hjälpa dem ur alla situationer eller försvara dem från alla hot.

Istället måste vi ge dem verktygen att göra det för sig själva. En dag kommer våra barn att vara vuxna och ge sig ut på egen hand. Det är vårt jobb att se till att de är redo.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.
  • Quadrio, C. (1982). The Peter Pan and Wendy syndrome: A marital dynamic. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 16(2), 23-28. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3109/00048678209161187
  • Tomás, A. (2013). The EU, between Peter Pan síndrome and Wendy dilemma. In Current social and legal challenges for a changing Europe (pp. 81-96).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.