Första ögonkastet: bandet mellan mor och barn

Första ögonkastet: bandet mellan mor och barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2019

Magin i att vara mamma börjar verkligen med det där ögonblicket av “kärlek vid första ögonkastet” efter förlossningen. Det där vackra ögonblicket som kommer när man placerar bebisen på mammans bröst och hon kan känna hennes hjärtslag, hennes gråt och hennes värme. Det är då som bandet mellan mor och barn börjar etableras.

Månaderna av graviditet summeras i det där speciella ögonblicket. Känslan av den där vackra varelsen som har bildats i magen har inget pris eller definition.

Vi stannar upp för att reflektera över de där ögonblicken för att förstå deras betydelse i moderns liv.

Det första ögonblicket med bebisen efter förlossningen

Graviditeten hjälper och förbereder en kvinna inför att bli mamma. Den utvecklar känslor, aktiverar hormoner (som till exempel prolaktin, som ansvarar för produktionen av bröstmjölk), och påverkar humöret.

Under den här perioden finns det många oförglömliga aktiviteter. Till exempel, att inreda bebisens rum har visat sig vara en mycket avslappnande aktivitet. Att föreställa sig den här underbara varelsen sovande i sin vagga är en fantastisk känsla.

Naturligtvis växer också oron allteftersom månaderna går. Smärtan signalerar att tiden snart är inne; kroppen fylls med både vånda och lycka.

Sedan, efter så lång tid, händer det: bebisen kommer. Mamman förälskar sig redan under det första ögonblicket med bebisen. Hela hennes modersinstinkt sätter in i det där magiska ögonblicket.

Bandet mellan mor och barn knyts på ett ögonblick: bebisen blir lugn av mammans värme, och mamman känner ett behov av att skydda – ett behov som hon inte visste att hon hade. Det är ett unikt ögonblick i livet.

Det där ögonblicket är värt att njuta av. Om du får ett till barn, så kommer du att uppleva vart och ett av de ögonblicken olika. Det blir lika intensivt och rörande, men annorlunda från de tidigare.

En nyfödd bebis.

Det blir inte alltid kärlek vid första ögonkastet

Att känna den där omedelbara tillgivenheten är vanligtvis underbart, men det är inte alltid som den känslan infinner sig. Det finns mödrar som, av olika anledningar, inte kan känna anknytning till sitt barn.

En av anledningarna till varför det här avvisandet inträffar är på grund av hormoner, i synnerhet progesteron. Om det ökar för mycket, kan det göra att mamman avvisar sitt barn.

Det är ganska vanligt att vissa mödrar genomgår avvisande känslor, i synnerhet förstagångsmödrar. Återhämtningen från det här tillbakadragandet kan ta några dagar medans mor och barn vänjer sig vid varandra.

Allteftersom dagarna går, stärks bandet mellan mor och barn. Det här är vanligtvis den bästa terapin för att återuppväcka längtan och tillgivenheten som inte blommade upp efter förlossningen.

Amningen, förutom att den ger näring till barnet, så hjälper den också till med att fläta ihop bandet mellan mor och barn. Den sätter igång ett kraftfullt system som ger dem båda en njutning i samvaron.

När bebisen väl har fått grepp om bröstvårtan, så fylls båda kropparna med hormoner: oxytocin, prolaktin och endorfiner frigörs. Dessa fungerar som vägar in till den ovillkorliga kärleken.

Att fatta beslutet att skaffa barn är någonting eteriskt: det är att fatta ett beslut om att från den stunden så kommer ditt hjärta också att börja gå utanför din kropp.

–Elisabeth Stone–

Bandet mellan mor och barn efter födseln

Att processa och assimilera det här nya sättet att leva tar tid. Barnet måste anpassa sig till en ny värld som hon inte förstår, och hon kan inte uttrycka sina behov. Därför gråter hon.

Mamman å sin sida, förstår att det nu finns ett nytt liv som hon är ansvarig för. Hon måste göra sitt bästa för att göra henne lycklig med mycket uppmärksamhet och ovillkorlig kärlek.

Bandet mellan mor och barn etableras.

Hur man stärker bandet mellan mor och barn

De flesta förlossningsavdelningar har för vana att placera bebisen på mammans bröst eller visa henne bebisen, innan de tar bort honom för att tvätta och klä honom.

Den första timmen är avgörande för att stärka bandet mellan de två. Båda behöver varandra.

Det bästa rådet är att inte störa mor och barn under den tiden, för att låta dem upptäcka sin oförstörbara gemenskap, som kommer att följa dem under resten av deras liv.

Om bebisen omedelbart separeras från modern, så finns det en risk för att bebisen blir isolerad eller frånkopplad.

Med detta kommer en stor brist på motivation från mammans sida när det gäller att bry sig om bebisens behov. Det kan också orsaka sorg, skuldkänslor eller depression.

Kort sagt, det är väldigt viktigt att respektera mammans och barnets utrymme. Deras livs resa har precis börjat, liksom amningen och igenkännandet av moderns skyddande kroppsvärme.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.