Lagar som sätter en mammas integritet i fara

Som vi alla vet är en mammas integritet en rättighet. I vissa fall så finns det dock lagar som bestrider den rättigheten.
Lagar som sätter en mammas integritet i fara
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2019

I några fall måste t.ex. faderns identitet avslöjas. Även fast detta är lagligt så undergräver det en mammas integritet.

Ibland vill vi inte eller kan inte prata öppet om våra förhållanden. Men vi är ibland lagligt skyldiga att genomgå faderskaps- eller moderskapsutredning.

Vissa av dessa lagar hjälper till med att skydda barnet när det finns tvivel.

I Tyskland är exempelvis dessa lagar avsedda att skydda en man från att betala barnbidrag om mannen inte är övertygad om att han är fadern till barnet.

Moderskapet innebär en rad av regelverk som vi ofta glömmer. Att ha ett barn är juridiskt relaterat till det land vi bor i.

Även om vi huvudsakligen fokuserar på föräldraskap och de extraordinära ögonblicken vi spenderar med våra barn så kan några saker som har med mödraskapet vara bittra.

Är dessa lagar som äventyrar en mammas integritet rättvisa?

Det finns ett ordspråk som säger att rätt saker inte alltid är rätt. I det här fallet kan båda sidorna ha rätt.

Okunnighet om barnets sanna faderskap kan ha olika negativa konsekvenser. Barnet kan en dag behöva genomgå en medicinsk procedur som kräver en liknande genetisk identitet.

Gravid kvinna

Det är också möjligt att två syskon i vuxen ålder kan korsa vägar utan att veta om det.

I vissa länder är en mammas integritet nästan obefintlig, där kvinnor behandlas som föremål och lagarna kan vara rätt extrema.

Dock är det fortfarande sant att många kvinnor blir gravida med någon de inte vill prata om.

I detta hänseende anser en tysk lag att det inte borde finnas någon ekonomisk relation mellan en man och ett barn som inte är hans.

Om det råder något tvivel har mannen rätt att begära ett faderskapstest för att fastställa om han är fadern eller ej.

Om det visar sig att mannen inte är fadern kan han begära att få tillbaka allt underhåll som den riktiga fadern skulle ha gett.

Därför är modern tvungen att avslöja faderns identitet eller någon som eventuellt kan vara fadern.

Faderskapstestet är inte problemet

Pappa och son

Nuförtiden är faderskapstest på uppgång eftersom de har blivit lättare att utföra. De kan göras under graviditeten eller när barnet är fött.

Faderskapstest är ovanliga efter att det har gått mer än 12 månader sedan barnets födsel. De görs oftast när fadern är i tvivel eller när modern behöver bevisa länken mellan fadern och barnet.

Vad alla kvinnor bör oroa sig för är dock tanken på att behöva säga vem barnets far är. Det finns vissa situationer där sanningen kan få allvarliga konsekvenser för barnet eller mamman.

Den mest besvärliga delen med allt detta är att vår integritet kränks genom “lagliga” medel.

Därför är vi inte oroliga för att faderskapstest finns eller att de är lagligt verkställda. Att veta resultatet av detta test kan visa trohet eller otrohet.

Det vi är oroade över är att prata om våra privatliv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.