5 olika typer av frånvarande pappor

5 olika typer av frånvarande pappor
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag ska vi prata om olika typer av frånvarande pappor, och hur deras frånvaro påverkar barnens välmående. En faders kärlek, stöd, auktoritet och goda exempel är otroligt viktiga i ett barns liv.

Att växa upp utan en pappa kan därför leda till en tomhet och sår som fortfarande kvarstår i barnets vuxna liv och påverkar känslor, relationer, personligheten och självkänslan.

Pappor har felaktigt fått en sekundär roll inom familjen och barnuppfostran. Deras föräldraroll är vanligtvis baserad på att ge finansiellt stöd, men det måste förändras.

En studie från National Fatherhood Initiative visar på att det finns olika typer av frånvarande pappor, alla med olika negativa konsekvenser för barnen. Att växa upp utan en pappa kan påverka ett barns relationer, ekonomi och även fysiska och mentala hälsa.

Tänk också på att pappor ibland inte är närvarande, inte för att de inte vill vara det, utan på grund av andra saker som hindrar dem från att vara en del av sina barns liv.

De har exempelvis kanske inte en hälsosam relation med sina ex, de kan jobba inom militären eller så kanske de reser mycket i arbetet.

Mammor och samhället i allmänhet måste börja ge pappor en större roll i att uppfostra sina barn. Det hade främjat faderskapet med ansvar och kompromisser.

Det är viktigt att en pappa ser sig själv som viktig i sina barns liv. Han är viktig!

Barn på pappas rygg

5 olika typer av frånvarande pappor

Arbetsnarkoman

De är där, men inte egentligen. De arbetar vanligtvis upp till 12 timmar per dag och spenderar bara några minuter med sina barn.

De säger hej då till dem på morgonen när deras barn går till skolan. De kommer hem från arbetet när deras barn redan sover och kan inte ens leka med eller prata med sina barn på kvällen.

Den här typen av frånvaro är väldigt vanlig nuförtiden. Materiella önskningar och behovet av karriärutveckling riskerar familjen och bandet med barnen.

Balans är viktigt. Kvaliteten på tiden kan kompensera för den bristande kvantiteten. Om du känner igen dig, försök att kompensera för din frånvaro på ett sådant sätt.

Ring, mejla, skicka sms och var aktiv på sociala medier med din familj.

Under kvällar och helger måste du försöka koppla ifrån dig från arbetet, telefonen och e-post, och ägna 100% av din uppmärksamhet åt dina barn.

Brist på empati

En pappa med bristande empati har vanligtvis väldigt svaga band med sina barn och folk runt omkring. De är självinvolverade och har ytliga relationer som saknar djup.

Empatilösa pappor undviker sina barn eftersom han inte har något intresse av att vara nära dem. Faderskapet lockar inte.

De tänker inte på folk i sin närhet och sätter sig inte in i familjens situation (partnern eller barnens).

De flyr generellt från ansvaret med att vara förälder. De har svaga känslomässiga band med sina barn, och de lägger ansvaret att uppfostra dem på mamman.

Ledsen pojke

Känslomässig omogenhet

Känslomässig omogenhet är en annan anledning till varför en pappa kan vara frånvarande och inte intresserad av föräldraansvaret.

Känslomässigt omogna personer har svårigheter med att relatera till andra. De är rädda för att ta ansvar och upprätthåller giftiga relationer.

Det kan vara ett resultat av trauma från barndomen, eller så återskapar de rollen som deras egna ointresserade pappor hade under deras barndom.

Känslomässig mogenhet innebär att man är glad och känner sig säker, samt har hälsosamma och balanserade relationer. Folk som saknar det är rädda för att växa.

De lever som om de vore tonåringar och vet inte hur man effektivt uttrycker känslor.

Ansvarslöshet

Det här är en far som inte tänker på sitt barns utveckling. Han är inte där för barnet när det mår dåligt eller har åstadkommit något. Han är helt enkelt bara inte där.

Det här är mannen som bestämmer sig för att ignorera faktumet att han är pappa. Han försöker fly från ansvaret att uppfostra ett barn.

Självcentrerad

Den slutliga varianten på en frånvarande pappa är den självcentrerade. Den självcentrerade fadern glömmer bort sina barn. Han bygger ett liv utan att tänka på sina barn, och han prioriterar alltid andra saker framför familjen, som att gå ut med vänner eller arbetsprojekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Torres Arellano, E. V. (2015). Ausencia de la madre y su incidencia en el desarrollo socio-educativo en niños y niñas de 4 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14516/1/Torres%20Arellano%2c%20Elizabeth.pdf
  • Cartuche Cajamarca, Z. X., & Cacay Cacay, M. C. (2009). La ausencia de la figura paterna o materna y su incidencia en el comportamiento socio-afectivo de niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela ‘18 de Noviembre’y Jardín de Infantes ‘José Miguel García Moreno’, de la ciudad de Loja, periodo 2008–2009” (Bachelor’s thesis). https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3443/1/CARTUCHE%20ZOILA%20-%20CACAY%20MAYRA.pdf
  • Cabrera Arguello, A. (2014). Importancia de la figura materna en el desarrollo de una personalidad segura durante la etapa escolar temprana. Conexion, 2.
  • Stern, D. (2014). Vinculo afectivo madre e hijo. Cosas de la Infancia.
  • Rodríguez Martínez, N. C. (2010). Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja (Master’s thesis, Facultad de Psicología). https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1281
  • Gordon Coca, M. G. (2013). La ausencia de la figura paterna y su influencia en el desarrollo emocional de los niños/as de pre kinder del centro de estimulacion y desarrollo infantil bilingüe gymbore garden de la ciudad de ambato en el periodo trimestral enero marzo 2011 (Bachelor’s thesis). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3968

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.