Viktigt att veta om spädbarns andning

Viktigt att veta om spädbarns andning

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Spädbarns andning är en av alla saker som föräldrar oroar sig över. Först och främst bör du veta att spädbarn andas mycket snabbare än vuxna och har heller inte jämna andetag.

Även om oregelbunden andning kan verka störande är det ingenting att oroas över. Ojämna andetag är helt normalt och kommer så småningom att stabiliseras.

Spädbarns andning

Ett spädbarn andas snabbare än en vuxen person. Detta beror på att lungkapaciteten inte är stor, och därför behöver småbarn andas mycket oftare.

En vuxen person andas 18-20 gånger per minut, medan spädbarn andas 40-60 gånger per minut.

Spädbarns andning är oregelbunden eftersom deras andetag är snabba och ytliga. I vissa fall är andningen längre och långsammare, följt av kortare andetag.

Ibland andas de inte alls under några sekunder. Detta kallas “periodisk andning” och är fullt normalt hos friska spädbarn.

Om du vill försäkra dig om att ditt spädbarn andas normalt rekommenderar vi att du följer nedan råd.

 • Observera ditt barns bröstkorg under en veckas tid för att uppmärksamma oregelbundenheter i bröstkorgens höjning och sänkning. Om mönstret i bröstkorgens höj- och sänkningar ändras, uppsök barnläkare.
 • Lyssna på barnets ljud i sömnen. Vi råder dig att lägga örat nära deras mun eller näsa och upptäcka oregelbundenheter i andningen.
 • Placera din kind nära barnets näsa och mun för att känna fukten och värmen från barnets andning. På detta sätt kan du upptäcka eventuella ändringar när barnet sover.
nyfödd bebis

Varför rosslar barnet?

I många fall uppstår rosslig andning när slem byggs upp i övre luftvägarna.  Barn kan inte rensa halsen, hosta när de vill eller medvetet kontrollera sin andning som vuxna kan.

Vi råder er att använda koksaltdroppar i situationer då ni anser er behöva det. Dropparna upplöser slem och minskar svullnaden i slemhinnorna som kan vara orsaken till barnens täppta näsa.

Innan ni använder näsdroppar, vänligen kontakta barnläkaren för att försäkra er om att det inte är någon annan medicinsk orsak till andningsljuden.

Nedan följer orsaker som påverkar spädbarns andningsljud:

mamma pussar bebis

När borde du uppsöka läkare?

Hos spädbarn kan lindriga symptom ändras snabbt. Ni bör uppsöka barnläkare i följande fall:

 • Vid längre andningsuppehåll, mer än 15 sekunder.
 • När barnet slutar andas och munnen blir grå- eller blåaktig.
 • Då barnets hudfärg blir blåaktig vid normala andningsperioder.
 • När spädbarnet kräks regelbundet och inte äter.
 • Hög feber, 38° C eller mer.
 • Barnet har hög andningsfrekvens.

“Spädbarn skriker vid födseln därför att det är första gången de upplever att de skiljs från den de älskar.”

–Kamand Kojouri–

Kom ihåg att rosslig andning hos nyfödda kan förekomma, men att det i de flesta fall inte är något att oroas över.

Endast  ovan nämnda fall behöver särskild uppmärksamhet och kräver akut läkarvård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Association of Ontario Midwives. Comportamiento normal del recién nacido. 2015. [Disponible en línea].
 • Aguarón G. Mecanismos de adaptación del feto a la vida extrauterina en el nacimineto. Exploración y reanimación del recién nacido. Seminario, 05-10-2011. Complejo Hospitalario de Albacete. [Disponible en línea].

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.