Gångreflexen hos spädbarn

Gångreflexen, som man kan se från ungefär den fjärde dagen i livet, är en instinktiv rörelse som liknar den vi gör när vi går. Lär dig mer om denna reflex och andra som indikerar att ditt barn utvecklas som han ska.
Gångreflexen hos spädbarn

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2020

Gångreflexen är ett instinktivt beteende som man ser hos spädbarn under deras första månad i livet. Liksom många andra reflexer är den en indikator på att utvecklingen går som den ska. Låt oss se vad den består av och vilka varningstecken du bör hålla utkik efter.

Kroppens reflexer är ett av de mest effektiva sätten för barnläkare att bedöma om ett spädbarn utvecklas enligt förväntningarna. De vanligaste är sökreflexen, gripreflexen, mororeflexen och sugreflexen.

Till den här listan kan vi lägga gångreflexen, som man ser vid ungefär den fjärde dagen i livet.

Det är verkligen en påtaglig rörelse för en så liten varelse. Den är så pass fascinerande att en video som visade en nyfödd på “promenad” blev ett viralt fenomen.

Om barnet följer sin normala utveckling bör gångreflexen försvinna när han når sin första månad i livet. Om den stannar kvar längre kan det vara en varningssignal, som vi ska titta närmare på lite senare.

Hur utvärderar man gångreflexen?

För att testa gångreflexen behöver du bara hålla barnet under hans armar och ställa honom upprätt som om han stod upp. Hans svar bör vara att sträcka ut och böja fötterna och flytta dem växelvis som om han försöker gå.

Detta är också känt som en “stegreflex” eller en “primitiv reflex”. Samma rörelse dyker vanligtvis upp som en medveten rörelse senare, mellan den åttonde och tolfte månaden i livet, då barnet är redo att börja gå.

När ska du oroa dig?

Att medfödda reflexer försvinner är inte någon anledning till oro om det inträffar vid rätt tidpuntkt. Med tanke på att barnet lär sig att lite i taget kontrollera sina rörelser är det helt naturligt att sluta reagera instinktivt på varje extern stimulans.

Gångreflexen: nyfödd baby sover
Vad man faktiskt bör titta närmare på är reflexer som stannar kvar längre än de borde. Detta kan indikera en försening eller försämring av barnets motoriska utveckling.

I dessa fall bör en läkare undersöka barnet mer ingående för att avgöra vilka åtgärder man bör ta.

Att medfödda reflexer försvinner är inte så konstigt med tanke på att barnet lär sig att lite i taget kontrollera sina rörelser och det är helt naturligt att sluta reagera instinktivt på varje extern stimulans.

Andra reflexer som är karakteristiska för de första månaderna

Utöver gångreflexen uppträder andra så kallade primära eller arkaiska reflexer under de första veckorna i livet, inklusive:

  • Sugreflexen. Det här är den reflex som möjliggör för spädbarn att dricka mjölk från sin mors bröst, men den visar sig också när man håller andra föremål nära barnets läppar.
  • Sökreflexen. Bebisar rör huvudet mot ens finger när man rör vid deras kind eller mun. Det gör att de kan hitta sin mors bröst för att amma.
  • Gripreflexen. När man för något nära en bebis hand stänger den handen för att gripa tag om föremålet. Reflexen kan också visas med fötterna.
  • Mororeflexen. Det här är ett defensivt svar hos spädbarn där de korsar armarna och läggen dem mot bröstet. Reflexen försvinner efter 6 månader.
  • Babinskireflexen. Den här reflexen innebär att barnet spretar med tårna och stortån kan peka uppåt om man med hjälp av fingret stryker längs den yttre delen av fotsulan från hälen till tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten.
  • Tågripreflexen. Bebisar öppnar sina fingrar i en solfjädersform när man rör fotsulan.
  • Tonisk nackreflex. Den här reflexen innebär att när barnet ligger på rygg med huvudet vridet åt höger kommer även höger arm och höger ben ligga utsträckta på höger sida. Samtidigt böjer barnet motsatt arm och ben. Om man vrider barnets huvud åt andra hållet ska armar och ben följa med fast nu åt andra hållet.
Gångreflexen: doktor förlöser baby

Dessutom utvecklar spädbarn också reflexer som kommer att finnas kvar hela livet, som gäspningar, blinkningar, nysningar, hostningar och sväljreflexer.

På grund av allt ovanstående är det oerhört viktigt att gå på alla kontroller och tester som ditt barn blir kallad till under de första månaderna i livet.

Barnläkaren ansvarar, redan minuter efter förlossningen, för att bekräfta att alla barnets funktioner fungerar ordentligt. Att gå på alla kontroller gör att du kan vara säker på att allt går bra med ditt barns utveckling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.