Borde vi låta barnen sova i föräldrarnas säng?

Det skapar kontroverser att låta barnen sova i föräldrarnas säng och det är svårt att hitta specialister som är överens om den bästa lösningen.
Borde vi låta barnen sova i föräldrarnas säng?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Ibland är det svårt att väga fördelar mot nackdelar med att låta barnen sova i föräldrarnas säng, då föräldrarna måste offra sitt privatliv och, framförallt, vila.

Om du är tveksam om vilken den bästa lösningen är föreslår vi att du kommer överens med din partner.

Om ni beslutar er för att låta barnet sova med er, måste ni tillgodose även barnets behov, och inte bara era.

Borde vi låta barnen sova i föräldrarnas säng?

Att sova i föräldrarnas säng kan med tiden bli en vana som blir svår att bryta. Barn som sovit i sina egna sängar i flera år gillar bättre att sova i föräldrarnas säng efter att de gjort det några gånger.

Att sova med sina barn kan kännas positivt för ammande mödrar eftersom de då inte behöver gå upp ur sängen när de behöver amma.

Detta kan med tiden resultera i att skillnaden är liten mellan sömn och vaket tillstånd. Det finns heller inget som är så tryggt som ett spädbarn vid moderns bröst.

Är det bäst för barnet att sova i föräldrarnas säng? Fundera över detta innan ni fattar ert beslut. Det kanske är en bra ide, men om det av någon anledning inte är bekvämt för föräldrarna, eller barnet, bör barnet inte dela säng med föräldrarna.

Kort sagt är det viktigaste att ta det beslutet som är bäst för hela familjen, och det genom att ta alla inblandade i beaktande. Det är ett beslut som snabbt kan ändras om det behövs.

bebisfötter

Fördelar med att låta barnen sova i föräldrarnas säng

Nedan följer fördelarna med att låta barnen sova i föräldrarnas säng.

1. Sovtiderna anpassas

Mödrar och barn har ett starkt band och genom att sova tillsammans kan deras sovtider anpassas till varandra.  

2. Underlättar amning

Att dela säng med barnet är mycket bekvämt för moder och till stor del beror detta på att hon inte behöver gå upp mitt i natten för att amma. Det främjar tillströmningen av mjölk, hämmar ägglossningen och får barnet att öka i vikt.

“Att bestämma sig för att skaffa barn är ett viktigt beslut. Det är som att bestämma sig, för all framtid, för att ha hjärtat utanpå kroppen.”

–Elizabeth Stone–

3. Att sova i föräldrarnas säng förbättrar sömnen

Barn som sover med sina mödrar och samtidigt ammar befinner sig mer sällan i djupsömn. Det anses dessutom att lättsömn är mer fördelaktigt och säkrare för spädbarn.

Moderns rörelser och lukten av bröstmjölk bidrar till att barnet även fortsättningsvis sover lätt och i längre perioder.

Problem med att låta barnen sova i föräldrarnas säng

Nackdelar med att låta barnen sova i föräldrarnas säng

1. Privata stunder

Det kan ibland vara svårt för par att återuppta den sexuella relationen efter förlossning. Om föräldrar bestämmer sig för att dela säng med barnet kan det vara på bekostnad av intimiteten. Föräldrarnas sexliv kan påverkas om de beslutar att låta barnet sova i den gemensamma sängen.

2. Kvävning

Kvävning är den största risken med att låta barn sova i samma säng. Föräldrarna kan oavsiktligt kväva barnet när de sover och sängkläder, såsom kuddar och täcken, likaså.

Det finns även en risk att barnet faller ur sängen och andra farliga situationer, såsom överhettning på grund av sängkläderna.

En brittisk studie har visat att barn under 3 månaders ålder löper fem gånger större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd om de sover i föräldrarnas säng.

mamma och barn sover

3. Att sova i föräldrarnas säng påverkar självständigheten

Det bästa för barnens oberoende och känslomässiga utveckling är att låta dem sova i sin egen säng från födseln, annars kan det vara svårt i längden att skilja dem från föräldrarna.

När allt kommer omkring är föräldrarna de personer som avgör var barnet ska sova. Att låta barnet sova i den gemensamma sängen har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att det skapar ett starkt band mellan barn och förälder och underlättar amning. Däremot är det inte alltid så bra för ditt barns säkerhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Landen, P., Ballesi, M., Uchitel, L., & Freire, M. (2008). Beneficios del masaje terapéutico en bebes prematuros dados de alta de la UCIN. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Tecnicas Corporales
  • Montserrat Galaa, A. M., & Fortes del Valleb, M. A. (2013). Aprender a dormir. Pediatría de Atención Primaria. https://doi.org/10.4321/S1139-76322013000500004
  • Landa Rivera, L., Díaz-Gómez, M., Gómez Papi, A., Paricio Talayero, J. M., Pallás Alonso, C., Hernández Aguilar, M. T., … & Lasarte Velillas, J. J. (2012). El colecho favorece la práctica de la lactancia materna y no aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante: Dormir con los padres. Pediatría Atención Primaria, 14(53), 53-60. http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v14n53/revision1.pdf
  • Horsley T, Clifford T, Barrowman N, Bennett S, Yasdi F, Sampson M, et al. (2007). Benefits and harms associated with the practice of bed sharing. Arch Pediatr Ado- lesc Med. 2007;161:237-45.
  • Martin Martin, R., Sanchez Bayle, M., & Teruel de Francisco, M. C. (2017). El colecho en nuestro medio: estudio de casos y controles en las consultas pediátricas de Atención Primaria. Pediatría Atención Primaria, 19(73), 15-21. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000100003
  • Rodríguez Villar, V., Moreno, M., & Navío, C. PRACTICANDO EL COLECHO. ASESORAMIENTO DE LA MATRONA. http://www.trances.es/papers/TCS%2005_3_6.pdf
  • Ball, H. L., Hooker, E., & Kelly, P. J. (2000). Parent–infant co‐sleeping: fathers’ roles and perspectives. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 9(2), 67-74. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1522-7219(200006)9:2%3C67::AID-ICD209%3E3.0.CO;2-7

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.