För- och nackdelarna med omskärelse av spädbarn

Omskärelse av spädbarn må vara kontroversiellt, men det utförs ändå av olika skäl. Det finns både fördelar och nackdelar med operationen. Lär dig om dessa här.
För- och nackdelarna med omskärelse av spädbarn

Senaste uppdateringen: 14 maj, 2021

Med godkännande från föräldrarna, som är ansvariga för detta beslut, finns det sjukhus som är villiga att utföra omskärelse på pojkar bara några timmar efter födseln. Men vilka är fördelarna och nackdelarna med omskärelse av spädbarn?

Än idag väljer många föräldrar att omskära sina barn på grund av medicinska eller hygieniska skäl. Andra föräldrar gör det på grund av religiösa skäl eller helt enkelt av tradition. Samtidigt finns det föräldrar som inte alls överväger omskärelse.

Vad är omskärelse?

Omskärelse är ett kirurgiskt ingrepp där man opererar bort förhuden (huden som täcker penisens spets). För många är detta ett kontroversiellt förfarande.

Oftast äger omskärelse rum när en pojke är två dagar gammal, men judar och muslimer utför proceduren vid åtta dagars ålder.

Det kan leda till en mild blödning, men behöver emellertid inte sys. Såret läker bäst på egen hand inom 7 till 10 dagar med ett tryckförband.

Omskärelse i operationssalen

Om du överväger att omskära din son av medicinska skäl (till exempel fimosis) kan du känna dig mer bekväm med det om du vet hur operationen går till.

Det är viktigt att veta att även om det är en kontroversiell och frivillig operation är den också enkel. Den tar väldigt kort tid att genomföra. Omskärningen varar i mellan 10 och 20 minuter eller, i vissa fall, i en timme.

Allt börjar med ett beslut mellan dig och din partner att omskära ert barn.

Om ni är säkra på beslutet måste ni skriva under ett godkännande som uttrycker ert samtycke till förfarandet. Genom att skriva under formuläret visar ni att ni är medvetna om vad proceduren innebär och dess risker.

Det finns sjukhus och kliniker som tillåter föräldrar att vara närvarande under operationen. Prata med er läkare i förväg för att ta reda på om detta är ett alternativ.

Om barnet är under två månader får endast läkare och personer med ett särskilt intyg utföra proceduren. Över två månader får endast läkare utföra operationen. Smärtlindring ges oavsett ålder.

Efter att ha administrerat smärtlindring kommer läkaren att operera bort barnets förhud – det är inte komplicerat.

När operationen är över kan vaselin appliceras på barnets penis och området blir inlindat med ett tryckförband. Detta undviker obehag och hindrar såret från att skava mot ditt barns blöja.

Barnet kan åka hem samma dag – det finns inget behov av ytterligare sjukhusvistelse.

“Såret efter omskärning behöver inte sys; det läker på egen hand inom 7 till 10 dagar, med ett tryckförband.”

Fördelarna med omskärelse av spädbarn

Det kan tyckas konstigt, men omskärelse av spädbarn erbjuder många fördelar på lång sikt, även om de inte är vetenskapligt betydande. Nedan är en lista över dessa fördelar:

  • Om din son är omskuren minskar risken att han drabbas av urinvägssjukdomar.
  • En omskuren penis är lättare att hålla ren och fri från infektioner.
  • Omskurna män har en lägre risk att utveckla peniscancer. Det är dock värt att påpeka att risken redan är liten – cirka 1 av 10 000 män drabbas.
  • Omskärelse minskar risken för att få HIV, syfilis och gonorré från en partner som är smittad.

Nackdelar med omskärelse av spädbarn

Precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns det nackdelar med operationen. De negativa konsekvenserna av omskärelse för pojkar är mycket sällsynta, men inkluderar följande:

  • Om man inte steriliserar och håller området ordentligt rent efter operationen kan såret bli infekterat.
  • Barnet kan ha svårt att urinera de närmaste 6 till 8 timmarna efter operationen.
  • Det finns vissa fall där barnet kan få feber.
  • Problem relaterade till blödning.
  • Huden på ollonet blir med tiden tjockare och mindre känsligt, vilket kan få konsekvenser längre fram vid sexuellt umgänge.

Omskärelse av spädbarn är en av de mest kontroversiella operationerna idag. Fördelarna är inte betydande, men de finns ändå. I vilket fall som helst så är beslutet alltid upp till föräldrarna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.