Typer av bröstvårtor och deras inverkan på amningen

Typer av bröstvårtor och deras inverkan på amningen

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Det finns fem typer av bröstvårtor. Var och en med sina egenskaper och anatomi. Självklart måste vi klargöra att det inte finns någon för eller nackdel med den ena eller den andra typen.

Enkelt uttryckt bör varje kvinna känna sin kropp och lära sig ta hand om sina bröstvårtor under amningen.

5 typer av bröstvårtor och deras karaktärsdrag

1. Den vanliga bröstvårtan

Den vanliga bröstvårtan kallas så eftersom den är den vanligaste. I ett normalt tillstånd står den här typen ut några millimeter från vårtgården.

När den stimuleras av beröring, olika temperaturer, sinnestillstånd eller amning ökar den i storlek.

2. Den platta bröstvårtan

Den här typen av bröstvårta skjuter ut så diskret att den verkar forma en platt yta i relation till vårtgården.

Den reagerar dock likadant som den vanliga bröstvårtan på stimulans eller amning. Dess särskilda aspekt är att den verkar vara kortare eller stå ut mindre.

3. Svullna bröstvårtor

Utseendet hos svullna bröstvårtor är väldigt lik de platta bröstvårtorna eftersom de inte skjuter ut så mycket från vårtgården.

Svullna bröstvårtor drar snabbt ihop sig efter att ha reagerat på stimulans. Generellt sett har kvinnor med svullna bröstvårtor problem under amningen.

typer av bröstvårtor

4. Inverterade bröstvårtor

Inverterade bröstvårtor ser ut som små gropar för att de är insjunkna. Generellt sätt kan detta lätt åtgärdas med ett kirurgiskt ingrepp.

Kom ihåg att amningen kommer att bero till viss del på tillståndet hos moderns bröstvårtor.

För närvarande finns det tre grader av inverterade bröstvårtor som är kända och det finns behandlingar för de:

  • I den första graden finns det ingen obstruktion i mjölkkanalerna. Detta är det bästa scenariot för amning eftersom den blivande modern kommer att kunna amma sin bebis normalt efter att ha åtgärdat bröstvårtorna.
  • I den andra graden av introversion förekommer lindrig obstruktion i mjölkkanalerna. I dessa fall kan amning vara möjligt men kvinnan kommer att ha svårigheter och kan uppleva smärta när hon ammar.
  • Olyckligtvis omöjliggör den tredje graden amning eftersom mjölkkanalerna är helt blockerade. 

Den “vanliga” bröstvårtan kallas så eftersom den är den vanligaste. I ett normalt tillstånd står den här typen ut några millimeter från vårtgården.

Hur känner man igen en inverterad bröstvårta

Många kvinnor vet inte om att de har inverterade bröstvårtor eftersom de är vana vid utseendet på sina egna bröst.

Det är lätt att känna igen om de har en inverterad bröstvårta med en enkel hemma metod. Till att börja med tryck lätt på området vid bröstvårtan som är ca 3 cm från vårtgården.

Om bröstvårtan ökar något i storlek eller skjuter ut från vårtgården är det ett möjligt att inverteringen är falsk. Om den fortfarande är insjunken  har du nog att göra med en inverterad bröstvårta av andra eller tredje graden.

5. Unilaterala bröstvårtor – två typer av bröstvårtor

Kvinnor med unilaterala bröstvårtor har en normal och en inverterad bröstvårta.

Generellt sett är det möjligt att kringgå den delvisa eller fullständiga blockeringen av den inverterade bröstvårtan. Detta genom att ändra ställning under amningen och försiktigt använda den andra bröstvårtan för att tillhandahålla mjölk.

Typer av bröstvårtor och amning

Även om olika typer av bröstvårtor påverkar amningen är det inte den enda aspekten som påverkar. Kvinnor med vanliga bröstvårtor kan också ha problem med amning eller mjölkproduktion.

Vid amningen kommer varje kvinna att ha sina svårigheter och måste finna sin egen lösning. Din barnmorska eller läkare kan alldeles säkert hjälpa dig.

typer av bröstvårtor

Många barn har svårt att få tag på och suga på en platt, svullen eller falsk inverterad bröstvårta. I dessa fall finns det hjälpmedel som kan få bröstvårtan att skjuta ut mer.

Bebisarna kanske ratar hjälpmedlet och deras mödrar bör försöka återskapa rörelsen av apparaten med sina egna händer.

Vanliga men stora bröstvårtor kan orsaka kväljningar eftersom de gnids mot barnets gom. I dessa fall är moderns jobb att vara väldigt försiktig så att barnet inte suger in hela bröstvårtan i munnen.

Kvinnor med inverterade typer av bröstvårtor av andra graden kommer att ha större problem med amningen. Mjölkmängden kan reduceras av obstruktionen vilket kan skapa ett intensivare sug och orsaka smärta i bröstet.

Med tredje gradens inverterade bröstvårtor kan amningen som sagt vara omöjlig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.