Betydelsen av modersmjölksersättning för spädbarns näringsintag

Modersmjölksersättning kan säkerställa ett bra näringsintag under de första stadierna av en bebis liv. Läs mer i följande artikel.
Betydelsen av modersmjölksersättning för spädbarns näringsintag

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2022

Modersmjölksersättning kan agera som ett välbehövligt komplement till bröstmjölken under de tidiga stadierna av ett barns liv. Den är utformad för att ge ett antal viktiga näringsämnen vid de tillfällen då moderns mjölk inte räcker.

Men inte alla varianter av modersmjölksersättning är lika bra produkter. Vissa har för mycket socker i sig, särskilt tillsatt socker. Därför är det viktigt att tolka märkningen rätt för att undvika att göra fel val som kan ha en negativ inverkan på ditt barns hälsa. Du kan kontrollera innehållet genom att jämföra mängden kolhydrater från laktos med den sammanlagda mängden kolhydrater från sockerarter.

Babyformulering, ett livsmedel med hög näringstäthet

En baby som dricker modersmjölksersättning från en sippy cup.

När du väljer en modersmjölksersättning är det viktigt att vara uppmärksam på innehållet av omega-3-fettsyror. Enligt en studie publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition bör modersmjölksersättningsprodukter innehålla en hög andel av detta näringsämne, eftersom det hjälper till att säkerställa en bra utveckling av hjärnan.

Vitamin D är också viktigt eftersom detta element har flera viktiga funktioner för hormonsystemet. Ett underskott av detta näringsämne kan ha en negativ inverkan på immunsystemets utveckling och funktion, vilket ökar risken att drabbas av kroniska sjukdomar på medellång sikt.

Dessutom måste modersmjölksersättning innehålla proteiner av högt biologiskt värde. Dessa ämnen är viktiga för vävnadstillväxt. Faktum är att proteinintaget under de första stadierna av livet är särskilt viktigt, enligt forskning publicerad i Annals of Nutrition & Metabolism.

Vikten av att undvika tillsatta sockerarter

En nyckelpunkt när du väljer en modersmjölksersättning är att undvika de som innehåller tillsatt socker. Dessa näringsämnen ökar risken för ett barn att utveckla fetma tidigt i livet. De kan också leda till insulinresistens, vilket i sin tur kan leda till utveckling av ungdomsdiabetes.

Kolhydraterna i mjölk bör mestadels vara komplexa, med undantag för laktos, mjölksocker, i mjölkpulver. Denna enkla sockerart bör representera en måttlig procentandel av totalen för att inte påverka barnets hälsa.

Modersmjölksersättning för de som är allergiska mot komjölksproteiner

Det finns några barn som utvecklar en övergående allergi mot komjölksproteiner. Detta gör det dock avgörande att välja en speciellt framtagen modersmjölksersättning vars proteiner är hydrolyserade eller delvis smälta. På så sätt aktiverar de inte överkänslighetsprocesser.

Det bör noteras att denna allergi vanligtvis blir bättre med tiden. Om den kvarstår måste du undvika att inkludera mejeriprodukter i barnets kost, eftersom de kan generera biverkningar.

Det är viktigt att komplettera modersmjölksersättning med bröstmjölk

Åtminstone under hela det första levnadsåret rekommenderas det att mammor om möjligt fortsätter att amma, detta eftersom modersmjölk faktiskt är den bästa maten för små barn. Men detta betyder inte att andra produkter och livsmedel, så som tillskottsnäring eller fast föda, efter 6 månaders ålder inte kan introduceras för att uppnå ett mer varierat kostintag.

Efter barnets första år kan mängden tillskottsnäring ökas i takt med att amningen minskar, samtidigt som man lägger större vikt vid konsumtionen av fast föda. Från och med detta ögonblick kommer barnets matsmältningssystem att vara redo för mer krävande uppgifter.

Två nappflaskor med mjölk på ett bord, med en mamma som ammar sitt barn i bakgrunden.

Modersmjölksersättning är ett viktigt inslag i barnets kost

Som du har sett kan modersmjölksersättning säkerställa ett bra näringsintag under de första stadierna av livet. Det är vanligtvis berikat med viktiga näringsämnen, såsom vitamin D, omega-3-fettsyror och vissa mineraler. Alla dessa element bidrar till att förbättra barnets tillväxt och utveckling.

Det är dock inte en bra idé att ersätta amningen om det inte är nödvändigt, åtminstone inte förrän efter det första levnadsåret. Under de första månaderna kan endast bröstmjölken tillhandahålla en serie bioaktiva komponenter som minskar risken för att utveckla vissa sjukdomar samt erbjuda ett oslagbart näringsupptag för barnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Koletzko B, Bergmann K, Brenna JT, Calder PC, Campoy C, Clandinin MT, Colombo J, Daly M, Decsi T, Demmelmair H, Domellöf M, FidlerMis N, Gonzalez-Casanova I, van Goudoever JB, Hadjipanayis A, Hernell O, Lapillonne A, Mader S, Martin CR, Matthäus V, Ramakrishan U, Smuts CM, Strain SJJ, Tanjung C, Tounian P, Carlson SE. Should formula for infants provide arachidonic acid along with DHA? A position paper of the European Academy of Paediatrics and the Child Health Foundation. Am J Clin Nutr. 2020 Jan 1;111(1):10-16. doi: 10.1093/ajcn/nqz252. PMID: 31665201.
  • Richter M, Baerlocher K, Bauer JM, Elmadfa I, Heseker H, Leschik-Bonnet E, Stangl G, Volkert D, Stehle P; on behalf of the German Nutrition Society (DGE). Revised Reference Values for the Intake of Protein. Ann Nutr Metab. 2019;74(3):242-250. doi: 10.1159/000499374. Epub 2019 Mar 22. PMID: 30904906; PMCID: PMC6492513.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.